Profylax & Parod

Systemöversikt

Proxeo Luftscaler ZE-55

Proxeo Luftscaler med ljus

Vinkelstycke Profin®

Hand- & Vinkelstycke Proxeo

W&H Koppling RM-34 LED för Multiflex®*

Roto Quick Kopplingar

Luftmotorer

Elmotorer

Roto Quick Kopplingar

Kontrolenhet för motor

Turbinslang

Proxeo Luftscaler utan ljus

System Overview

* Multiflex® är ett registrerat varumärke tillhörande en tredje part och är inte anslutet till W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.