Assistina TWIN

Konserwacja w rekordowym czasie

Oil service without waiting

Oil service in record time

Maximum oil service with minimal consumption

Konserwacja bez oczekiwania

Konserwacja bez oczekania

Zielone światło dla większej wydajności: dzięki nowej technologii zastosowanej w Assistina TWIN, czas oczekiwania podczas konserwacji odchodzi w przeszłość.
Jest to pierwsze urządzenie do konserwacji, wyposażone w dwie komory, które mogą być używane przemiennie, co pozwala na ciągłą pracę.
Konserwacja jest bardziej efektywna niż kiedykolwiek!

Konserwacja w rekordowym czasie

Konserwacja w rekordowym czasie

Assistina TWIN wykonuje konserwację przyrządów
szybciej niż kiedykolwiek. Poprzez innowacyjną technologię nebulizacji oleju, firma W&H mogła zredukować
czas konserwacji do rekordowych 10 sekund.

Minimalne zużycie oleju

Minimalne zużycie oleju

Dzięki inteligentemu monitorowaniu procesu konserwacji jeden zestaw Assistina TWIN Care Set będzie wymieniony dopiero po około 2800 cykli konserwacji.

Konserwacja może być dokonana nie tylko perfekcyjnie i szybko, ale również w sposób bardzo ekonomiczny.