Not found what you were looking for?

Was this information helpful?
Help us to improve our service.

Contact

FAQ

Frequently asked questions on W&H products and helpful descriptions on the topic of hygiene and care.

Příslušenství Příslušenství

Hroty pro ultrazvukový scaler (6)
Should I always call my service department first before I send devices/instruments for repair?

If you are unsure of the cause of the problem, it is better to contact your service department first and talk to a technician. Together with the technician, malfunctions can sometimes be resolved or it may be determined which items need to be sent for repair.

Are W&H tips (e.g. 1U) compatible with the new W&H high-speed mounting system?

No, they are not compatible because they have different threads.

How do I know which tip goes with which handpiece?

There are symbols on the tip, the tip changer and the handpiece identifying which system they belong to.

Can the tips and tip changers be prepared in the sterilizer?

Yes, as long as your handpiece or contra-angle handpiece carries the mark “sterilizable up to the stated temperature”.

Are the tips and tip changers thermo washer disinfectable?

Yes, as long as your handpiece or contra-angle handpiece carries the mark “thermo washer disinfectable”.

Prophylaxis Powder (2)
Mohu při práci s nástavcem pro vzduchové leštění Proxeo Aura používat běžně dostupný lešticí prášek?

Násadec pro vzduchové leštění Proxeo Aura a příslušné prášky byly vyvinuty jako komplexní léčebný systém zajišťující optimální výsledky a garantující spolehlivost celého systému. Použití jiných prášků nebylo testováno. Při použití jiných prášků může dojít ke zvýšení abrazivnosti a rizika zanesení a snížení účinnosti.

Je možné používat profylaktický prášek W&H s ostatními násadci na vzduchové leštění?

To závisí na specifikacích výrobce příslušného násadce či zařízení na vzduchové leštění.

Profylaktické jednorázové násadce (1)
Je možné používat profylaktické kolénkové kalíšky W&H Proxeo Twist opakovaně?

Ne, profylaktické kolénkové kalíšky Proxeo Twist jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Profylaktické kalíšky a kartáčky (3)
Mohu použít profylaktické kalíšky a kartáčky LatchShort s jinými kolénkovými násadci?

Ne, profylaktické kalíšky a kartáčky LatchShort jsou určeny pouze k použití s kolénkovým násadcem WP-66 W.

Mohu používat profylaktické kalíšky a kartáčky Proxeo TWIST LatchShort opakovaně?

Ne, profylaktické kalíšky a kartáčky Proxeo TWIST LatchShort jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Mohu použít profylaktické kalíšky W&H Proxeo TWIST LatchShort s kolénkovým násadcem se standardním upínáním 2,35 mm?

Kvůli kratšímu dříku u profylaktických kalíšků W&H není možné tyto kalíšky upnout do standardního upínacího systému.

Ultrazvukový scaler Ultrazvukový scaler

Proxeo Ultra (14)
Should I always call my service department first before I send devices/instruments for repair?

If you are unsure of the cause of the problem, it is better to contact your service department first and talk to a technician. Together with the technician, malfunctions can sometimes be resolved or it may be determined which items need to be sent for repair.

Are W&H tips (e.g. 1U) compatible with the new W&H high-speed mounting system?

No, they are not compatible because they have different threads.

How do I know which tip goes with which handpiece?

There are symbols on the tip, the tip changer and the handpiece identifying which system they belong to.

Can the handpiece be prepared in the sterilizer?

Yes, as long as your handpiece or contra-angle handpiece carries the mark “sterilizable up to the stated temperature”.

Is the handpiece thermo washer disinfectable?

Yes, as long as your handpiece or contra-angle handpiece carries the mark “thermo washer disinfectable”.

How can I recharge the wireless foot control (PB-530)?

The wireless foot control can be recharged by plugging the power pack directly into the device.

How can I connect the wireless foot control with the Proxeo ULTRA PB-530?

Set the power regulator to “OFF”. Connect the control unit and the foot control using the cable. Press and hold the function button for 5 seconds.

Can I treat patients with cardiac pacemakers with W&H Piezo scalers?

Yes, the compatibility of these devices has been assessed in application.

How long does the foot control’s rechargeable battery last?

The rechargeable battery lasts approx. two months based on average use (5 working days with 8–12 patients/day for 4–6 minutes).

Tigon+ (5)
Should I always call my service department first before I send devices/instruments for repair?

If you are unsure of the cause of the problem, it is better to contact your service department first and talk to a technician. Together with the technician, malfunctions can sometimes be resolved or it may be determined which items need to be sent for repair.

Are W&H tips (e.g. 1U) compatible with the new W&H high-speed mounting system?

No, they are not compatible because they have different threads.

How do I know which tip goes with which handpiece?

There are symbols on the tip, the tip changer and the handpiece identifying which system they belong to.

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Pyon 2 (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Tigon (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Pískovač Pískovač

Proxeo Aura (9)
Can the Proxeo Aura air polishing handpiece be prepared in the thermo washer disinfector?

No. The air polishing handpiece can be disinfected by wiping. The removable spray attachments can be disinfected in a thermo washer and are sterilizable.

Mohu při práci s nástavcem pro vzduchové leštění Proxeo Aura používat běžně dostupný lešticí prášek?

Násadec pro vzduchové leštění Proxeo Aura a příslušné prášky byly vyvinuty jako komplexní léčebný systém zajišťující optimální výsledky a garantující spolehlivost celého systému. Použití jiných prášků nebylo testováno. Při použití jiných prášků může dojít ke zvýšení abrazivnosti a rizika zanesení a snížení účinnosti.

Se kterým typem turbínkové spojky mohu násadec pro vzduchové leštění Proxeo Aura používat?

Násadec pro vzduchové leštění Proxeo Aura je k dispozici s připojením pro systémy W&H Roto Quick, KaVo Multiflex, NSK a SIRONA.

Je možné používat profylaktický prášek W&H s ostatními násadci na vzduchové leštění?

To závisí na specifikacích výrobce příslušného násadce či zařízení na vzduchové leštění.

Lze používat periodontální hroty Proxeo Aura opakovaně?

Ne, periodontální hroty Proxeo Aura jsou určeny pouze pro jednorázové použití. Hroty jsou baleny samostatně ve sterilních smršťovacích obalech.

Jak často je nutné vyprazdňovat zásobník na prášek?

Zásobník na prášek se doporučuje vyprazdňovat alespoň jednou za den.

Je nutné vždy před odesláním zařízení/přístrojů do opravy nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Závadu se někdy ve spolupráci s technikem podaří vyřešit nebo Vám technik alespoň poradí, které části stačí odeslat.

Je možné násadec pro vzduchové leštění Proxeo Aura připravovat ve sterilizátoru?

Ne, násadec na leštění lze dezinfikovat pouze otřením. Odnímatelné sprejové nástavce jsou termodezinfikovatelné a sterilizovatelné.

Lisa 17/22
At the end of the cycle, there is residual water in the chamber

POSSIBLE CAUSE
Sterilizer not properly levelled
SOLUTION
Properly level the surface that the sterilizer is placed on.

POSSIBLE CAUSE
Overloaded chamber
SOLUTION
Comply with the maximum load weight limits for each type of load. Always use the chamber rack for trays and cassettes.

POSSIBLE CAUSE
Chamber filter clogged
SOLUTION
Remove and clean the chamber filter.

POSSIBLE CAUSE
Chamber filter cap mispositioned
SOLUTION
Mount the chamber filter cap properly (see chapter MAINTENANCE)

POSSIBLE CAUSE
Load incorrectly placed
SOLUTION
Follow the recommendations as listed in ANNEX 2.

Autoklávy Autoklávy

Lisa (27)
Lisa 17/22
Sterilizátor nelze zapnout.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Hlavní vypínač nebo síťový jistič je vypnutý.
ŘEŠENÍ
Zapněte hlavní vypínač nebo síťový jistič.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Zásuvka nedodává napětí.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte zdroj elektrického napětí v budově.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Napájecí kabel není řádně připojen.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte a připojte řádně napájecí kabel.

Lisa 17/22
Cyklus se spustí, ale nedochází ke zvýšení teploty/tlaku.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Je otevřený bezpečnostní termostat.
ŘEŠENÍ
Resetujte bezpečnostní termostat (viz kapitola „Resetování bezpečnostního termostatu“ v návodu k použití).

MOŽNÁ PŘÍČINA
Elektrická nebo elektronická závada
ŘEŠENÍ
Kontaktujte autorizovaného servisního partnera společnosti W&H.

Lisa 17/22
Instrumenty hnědnou nebo černají.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Byla zvolena nesprávná teplota.
ŘEŠENÍ
Zvolte sterilizační cyklus s nižší teplotou. Postupujte podle pokynů výrobce instrumentů.

Lisa 17/22
V nabídce historie cyklů nejsou uloženy žádné cykly.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Při servisním zásahu byla vyměněna elektronická deska.
ŘEŠENÍ
Paměť ze staré desky nelze obnovit. Zkontrolujte historii cyklů na disku USB.

Lisa 17/22
Při spuštění cyklu se dvířka komory zamknou a ihned se opět otevřou. Objeví se zpráva „Otevřete dvířka“.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Těsnění dvířek není řádně usazeno.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte, zda je těsnění po celém obvodu řádně usazeno.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Dvířka jsou zablokována vnějším předmětem nebo samotnou náplní.
ŘEŠENÍ
Odstraňte jakékoli předměty znemožňující zavření dvířek. Zkontrolujte, zda se mezi dvířky, komorou a náplní nevyskytuje nějaká překážka.

Lisa 17/22
Sterilizátor se po zapnutí ihned přepne do pohotovostního režimu.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Jednotka byla vypnuta v pohotovostním režimu.
ŘEŠENÍ
Pohotovostní režim opustíte stisknutím tlačítka.

Lisa 17/22
Na konci cyklu se na displeji objeví zpráva „Otevřete dvířka“, ale dvířka není možné otevřít.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Komora je stále z důvodu vnitřní chyby natlakovaná.
ŘEŠENÍ
Odpojte sterilizátor a vyčkejte alespoň 3 hodiny. Po této době se tlak uvnitř zcela uvolní a dvířka bude možné otevřít. Poté vyzkoušejte znovu. Pokud problém přetrvává, zavolejte servis.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Je ucpaný bakteriologický filtr.
ŘEŠENÍ
Vyjměte bakteriologický filtr a uvolněte tlak. Vyměňte filtr (viz kapitola „Údržba po 400 cyklech – Výměna bakteriologického filtru“ v návodu k použití). Upozorňujeme, že filtr je nutné vyměňovat po každých 400 cyklech.

Lisa 17/22
Sterilizační fáze sterilizačního cyklu trvala déle než obvykle.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Teplota komory klesla pod minimální mezní hodnotu a software provedl úspěšnou obnovu. ŘEŠENÍ
Vyčkejte, až se cyklus ukončí. Pokud se problém vyskytuje častěji, kontaktujte autorizovaného servisního partnera W&H.

Lisa 17/22
Upozornění týkající se uložení souborů na disk USB (soubory HTML a SCL)

MOŽNÁ PŘÍČINA
Disk USB je odpojený nebo plný.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte přítomnost a stav disku USB. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaného servisního partnera W&H.

Lisa 17/22
Upozornění na plánovanou údržbu.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Nutné provést údržbový program.
ŘEŠENÍ
Kontaktujte autorizovaného servisního partnera společnosti W&H.

Lisa 17/22
Tiskárna reportů sterilizačních cyklů nefunguje.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Tiskárna není řádně připojena nebo není napájena.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte datové připojení a napájení tiskárny.

Lisa 17/22
Sterilizátor je připojený k automatickému systému přívodu vody, v zásobníku není voda a systém automatického plnění nepřivádí vodu.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Systém plnění není připojen.
ŘEŠENÍ
Připojte systém plnění ke sterilizátoru. (Viz PŘÍLOHA 7 O požadavcích na kvalitu vody, kapitola „Kvalita vody“).

MOŽNÁ PŘÍČINA
Když se systém plnění pokoušel naplnit zásobník, voda byla dočasně nedostupná.
ŘEŠENÍ
Jelikož systém plnění plní zásobník mezi cykly pouze jednou, mohl tento výpadek přívodu vody tuto situaci zapříčinit. Sterilizátor vypněte a opět zapněte.
Zkontrolujte externí přívod vody.
Zkontrolujte těsnost sterilizátoru.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Vadný snímač minimální hladiny vody v zásobníku čisté vody.
ŘEŠENÍ
Kontaktujte autorizovaného servisního partnera společnosti W&H.

Je nutné přístroj Lisa/Lina pravidelně testovat?

Ano, testování zajišťuje, aby sterilizátor při provozu vykazoval provozní parametry nastavené během postupu uvádění přístroje do provozu. Pokud nejsou testy a údržbářské úkony pravidelně prováděny, může dojít k ohrožení bezpečnosti, což může mít právní důsledky pro registrovaného manažera.

Co je validace?

Validace je dokumentovaný postup pro sběr, záznam a interpretaci dat požadovaný pro ověření, že postup vyhovuje předepsaným specifikacím. Sterilizátor W&H disponuje systémem evaluace procesu, který nepřetržitě monitoruje dané specifikace (teplota, tlak a čas).

Jaké pravidelné testy je nutné provádět na sterilizátoru Lisa/Lina?

Právní předpisy a směrnice specifické pro jednotlivé země a regiony pojednávající o pravidelném testování či monitoringu jsou pro každou zemi individuální a je nutné je dodržovat. Doporučení týkající se pravidelného testování jsou uvedené v dodávaném dokumentu IFU a závisí na integrovaných funkcích konkrétního modelu sterilizátoru.

Je nutné dokumentovat výsledky všech pravidelných testů?

Společnost W&H doporučuje všechny pravidelné testy, opravy a úpravy prováděné na sterilizátoru zaznamenávat do záznamové knihy včetně data a podpisu osoby, která test či jiný úkon prováděla.

Jak dlouho je nutné dokumentaci o pravidelných testech archivovat?

Výsledky testů uchovávejte podle právních předpisů a směrnic specifických pro danou zemi či region a nařízeních ve vašem systému správy jakosti. Tyto záznamy jsou rovněž užitečné při servisních úkonech.

Je u sterilizátoru Lisa/Lina nutné provádět pravidelné zkoušky způsobilosti či validace?

Validace obvykle zahrnuje řadu testů určených mezinárodními standardy. První testy jsou prováděny v rámci továrního testování ve společnosti W&H. Související dokumentace se dodává se zařízením. Před uvedením zařízení do provozu technik provádí další testy, aby byla zajištěna správná funkce zařízení. Poté, v závislosti na národních a regionálních právních předpisech a nařízeních, je nutné pravidelných intervalech provádět zkoušky provozní způsobilosti. Více informací Vám poskytne Váš obchodní zástupce.

Kdo může provádět validaci a údržbu mého sterilizátoru Lisa/Lina?

Všechny validační a údržbářské úkony smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Jak vyměním spotřební součásti u mého sterilizátoru Lisa/Lina?

Informace a videa týkající se spotřebních součástí a postupů jejich výměny naleznete v sekci Spotřební materiál a příslušenství a Video Tutorial section na této webové stránce.

Jak se čistí zásobníky vody a jaké prostředky použít?

Informace a videa týkající se čištění zásobníků vody a čisticích prostředků naleznete v sekci Video Tutorial section na této webové stránce.

Jaká kvalita vody je vhodná pro můj sterilizátor?

Kvalita vody pro sterilizátory je specifikována mezinárodními normami a směrnicemi. Důvodem je, že může dojít k vážnému poškození sterilizátoru nebo ohrožení postupu sterilizace. Do sterilizátoru W&H je vhodné používat vodu s vodivostí nižší než 15 µS/cm. Pro přípravu vodu je obzvláště vhodný systém Multidem (viz kapitola „Jakost vody” v návodu k použití).

Je nutné instrumenty vkládat do pouzder a na jak dlouho je nutné instrumenty po sterilizaci uchovávat?

Aby bylo zajištěno, že instrumenty zůstanou od provedení sterilizace do okamžiku jejich použití ve sterilním stavu, společnost W&H doporučuje po sterilizaci zabalit instrumenty do sterilního materiálu. Doporučenou dobu uložení naleznete v pokynech výrobce balicího materiálu. Více informací Vám poskytne Váš obchodní zástupce.

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Lisa 17/22
Jakou má sterilizátor maximální úroveň hlučnosti?

Zařízení s maximální provozní hlučnosti 58,5 dB(A) přispívá ke komfortnímu pracovnímu prostředí.

Lisa 17/22
Corrosion or spots on instruments

POSSIBLE CAUSE
Tap water on instruments when placed in the sterilizer
SOLUTION
Ensure that instruments are dry before they are placed in the sterilizer.

POSSIBLE CAUSE
Use of water of poor quality or water containing chemical substances
SOLUTION
Drain both water tanks. Use good quality water (see APPENDIX 7).

POSSIBLE CAUSE
Organic or chemical residues on the instruments
SOLUTION
Clean, rinse and dry instruments before placing them in the sterilizer (see APPENDIX 2).

POSSIBLE CAUSE
Chamber, trays, tray rack dirty
SOLUTION
Clean the chamber and wash the chamber furniture

POSSIBLE CAUSE
Contact between instruments of different materials
SOLUTION
Ensure that instruments of different materials do not touch (aluminum, carbon or stainless steel, etc.); place them on different trays or cassettes or pouch them (refer to APPENDIX 2).

POSSIBLE CAUSE
Scale deposits on the chamber
SOLUTION
Clean the chamber and use good quality water (refer to APPENDIX 7).

Lisa 17/22
Únik vody v přední části sterilizátoru.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Únik přes těsnění dvířek komory.
ŘEŠENÍ
Vyčistěte nebo vyměňte těsnění dvířek. Vyčistěte povrch přiléhající ke komoře.

MOŽNÁ PŘÍČINA
Vnitřní únik.
ŘEŠENÍ
Kontaktujte autorizovaného servisního partnera společnosti W&H.

Lina (12)
Co je validace?

Validace je dokumentovaný postup pro sběr, záznam a interpretaci dat požadovaný pro ověření, že postup vyhovuje předepsaným specifikacím. Sterilizátor W&H disponuje systémem evaluace procesu, který nepřetržitě monitoruje dané specifikace (teplota, tlak a čas).

Jaké pravidelné testy je nutné provádět na sterilizátoru Lisa/Lina?

Právní předpisy a směrnice specifické pro jednotlivé země a regiony pojednávající o pravidelném testování či monitoringu jsou pro každou zemi individuální a je nutné je dodržovat. Doporučení týkající se pravidelného testování jsou uvedené v dodávaném dokumentu IFU a závisí na integrovaných funkcích konkrétního modelu sterilizátoru.

Je nutné dokumentovat výsledky všech pravidelných testů?

Společnost W&H doporučuje všechny pravidelné testy, opravy a úpravy prováděné na sterilizátoru zaznamenávat do záznamové knihy včetně data a podpisu osoby, která test či jiný úkon prováděla.

Jak dlouho je nutné dokumentaci o pravidelných testech archivovat?

Výsledky testů uchovávejte podle právních předpisů a směrnic specifických pro danou zemi či region a nařízeních ve vašem systému správy jakosti. Tyto záznamy jsou rovněž užitečné při servisních úkonech.

Je u sterilizátoru Lisa/Lina nutné provádět pravidelné zkoušky způsobilosti či validace?

Validace obvykle zahrnuje řadu testů určených mezinárodními standardy. První testy jsou prováděny v rámci továrního testování ve společnosti W&H. Související dokumentace se dodává se zařízením. Před uvedením zařízení do provozu technik provádí další testy, aby byla zajištěna správná funkce zařízení. Poté, v závislosti na národních a regionálních právních předpisech a nařízeních, je nutné pravidelných intervalech provádět zkoušky provozní způsobilosti. Více informací Vám poskytne Váš obchodní zástupce.

Kdo může provádět validaci a údržbu mého sterilizátoru Lisa/Lina?

Všechny validační a údržbářské úkony smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Jak vyměním spotřební součásti u mého sterilizátoru Lisa/Lina?

Informace a videa týkající se spotřebních součástí a postupů jejich výměny naleznete v sekci Spotřební materiál a příslušenství a Video Tutorial section na této webové stránce.

Jak se čistí zásobníky vody a jaké prostředky použít?

Informace a videa týkající se čištění zásobníků vody a čisticích prostředků naleznete v sekci Video Tutorial section na této webové stránce.

Jaká kvalita vody je vhodná pro můj sterilizátor?

Kvalita vody pro sterilizátory je specifikována mezinárodními normami a směrnicemi. Důvodem je, že může dojít k vážnému poškození sterilizátoru nebo ohrožení postupu sterilizace. Do sterilizátoru W&H je vhodné používat vodu s vodivostí nižší než 15 µS/cm. Pro přípravu vodu je obzvláště vhodný systém Multidem (viz kapitola „Jakost vody” v návodu k použití).

Je nutné instrumenty vkládat do pouzder a na jak dlouho je nutné instrumenty po sterilizaci uchovávat?

Aby bylo zajištěno, že instrumenty zůstanou od provedení sterilizace do okamžiku jejich použití ve sterilním stavu, společnost W&H doporučuje po sterilizaci zabalit instrumenty do sterilního materiálu. Doporučenou dobu uložení naleznete v pokynech výrobce balicího materiálu. Více informací Vám poskytne Váš obchodní zástupce.

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

LINA PRO13-003
Jaká je maximální hlučnost sterilizátoru?

Ani při maximální úrovni hlučnosti 66,5 dB(A) nenarušuje zařízení tiché pracovní prostředí.

Bezdrátové přístroje Bezdrátové přístroje

Proxeo Twist Cordless (9)
Jaká je výdrž baterie u bezkabelového přístroje Proxeo Twist Cordless?

Nabíjecí baterie vydrží přibližně jeden pracovní den (8–12 pacientů při době leštění 4–6 minut [skutečný čas, kdy je nožní ovládání v zapnuté poloze]).

Jedná se o stejný typ baterie jako u chytrých telefonů a jaká je kapacita nabíjecí baterie v porovnání s životností přístroje? Chytrý telefon musím postupem času stále častěji nabíjet.

Přístroj Proxeo Twist Cordless má baterii Li-ion (jak většina chytrých telefonů). V tomto ohledu ale nemůžete přístroj Proxeo Twist Cordless porovnávat s chytrým telefonem. Na chytré telefony se instalují aplikace a aktualizace, což vyžaduje větší procesní kapacitu. Aktualizace chytrých telefonů rovněž probíhají na pozadí. Tím dochází ke zkracování životnosti nabíjecích baterií a je vyžadováno častější nabíjení, i když dojde ke ztrátě pouze malé části kapacity.

Existují nějaké doporučení týkající se nabíjení nabíjecí baterie přístroje Proxeo Twist Cordless?

Ano, aby bylo dosaženo optimálního výkonu, doporučujeme čas od času baterii nabít (např. během polední přestávky).

Jak dlouho vydrží nabíjecí baterie nožního ovládání?

Nabíjecí baterie vydrží přibližně 2 měsíce při běžném používání (5 pracovních dní, 8–12 pacientů/den po 4–6 minutách).

Je možné přístroj Proxeo Twist Cordless termodezinfikovat a strerilizovat?

Přístroj Proxeo Twist Cordless je možné dezinfikovat otřením. Snímatelnou rukojeť lze sterilizovat a termodezinfikovat. Nožní ovládání je rovněž možné dezinfikovat otřením. Informace týkající se této oblasti naleznete v Návodu k použití 50928.

Které profylaktické kalíšky lze používat s přístrojem Proxeo Twist Cordless?

Nejlepší volbou jsou profylaktické kolénkové kalíšky Twist od společnosti W&H. Nicméně můžete použít jakékoli běžné profylaktické kolénkové kalíšky se systémem Doriot.

Jak připojím přístroj Proxeo Twist Cordless k nožnímu ovládání?

Informace týkající se této oblasti naleznete v Návodu k použití 50928.

Je nutné vždy před odesláním zařízení/přístrojů do opravy nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Závadu se někdy ve spolupráci s technikem podaří vyřešit nebo Vám technik alespoň poradí, které části stačí odeslat.

Je možné používat profylaktické kolénkové kalíšky W&H Proxeo Twist opakovaně?

Ne, profylaktické kolénkové kalíšky Proxeo Twist jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Úprava vody Úprava vody

Multidem (2)
Jaká kvalita vody je vhodná pro můj sterilizátor?

Kvalita vody pro sterilizátory je specifikována mezinárodními normami a směrnicemi. Důvodem je, že může dojít k vážnému poškození sterilizátoru nebo ohrožení postupu sterilizace. Do sterilizátoru W&H je vhodné používat vodu s vodivostí nižší než 15 µS/cm. Pro přípravu vodu je obzvláště vhodný systém Multidem (viz kapitola „Jakost vody” v návodu k použití).

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Osmo (2)
Jaká kvalita vody je vhodná pro můj sterilizátor?

Kvalita vody pro sterilizátory je specifikována mezinárodními normami a směrnicemi. Důvodem je, že může dojít k vážnému poškození sterilizátoru nebo ohrožení postupu sterilizace. Do sterilizátoru W&H je vhodné používat vodu s vodivostí nižší než 15 µS/cm. Pro přípravu vodu je obzvláště vhodný systém Multidem (viz kapitola „Jakost vody” v návodu k použití).

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Dist (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Příslušenství Příslušenství

Seal2 (2)
Je nutné instrumenty vkládat do pouzder a na jak dlouho je nutné instrumenty po sterilizaci uchovávat?

Aby bylo zajištěno, že instrumenty zůstanou od provedení sterilizace do okamžiku jejich použití ve sterilním stavu, společnost W&H doporučuje po sterilizaci zabalit instrumenty do sterilního materiálu. Doporučenou dobu uložení naleznete v pokynech výrobce balicího materiálu. Více informací Vám poskytne Váš obchodní zástupce.

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

LisaSafe (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

/products/hygienicmaintenance/accessories/lisaware (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

/products/hygienicmaintenance/accessories/mulitport (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

/products/hygienicmaintenance/accessories/print (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Sprint (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Olej na údržbu násadců F1 (6)
Which aerosol is used in the W&H F1 spray can and what properties does it have?

A mixture of propane and butane (standard aerosol in all spray cans). It contains no CFCs and as such is environmentally-friendly.

How should I dispose of empty cans?

In accordance with the national regulations for aerosol cans. More information on disposal can be found on the safety datasheet.

Can W&H Service Oil F1 be sterilized?

Yes, W&H has checked the sterilizability precisely. W&H Service Oil F1 was not found to influence the sterilization of the instruments in any way.

Can I use any oil to lubricate my W&H instruments?

W&H recommends that W&H instruments are lubricated with W&H oil which has been designed and developed to enhance the performance of your W&H instrument.

Up to what maximum temperature is the oil stable without problems?

W&H Service Oil F1 has long­term stability between –30 oC and +160 oC.

Why is W&H oil better than other lubricants?

Extensive research and testing produced a formula which best covers the extreme demands of dental instruments. It consists of an all-synthetic special oil of the highest purity supplemented by the specially developed additive package.

Rovné a úhlové násadce Rovné a úhlové násadce

Technický násadec 945 (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Laboratorní motory Laboratorní motory

Perfecta 300/600 (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Perfecta 900 (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Bezdrátové přístroje Bezdrátové přístroje

Entrant (9)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can an external apex locator be operated with the Entran?

We recommend taking measurements with an external apex locator directly on the file, if this is uncoupled.

For which file systems can Entran be used?

You can use any file systems on the market which are suitable for rotating preparation, have a 2.35 mm standard sheath and a torque of at least 0.5 Ncm.

What happens if the file cannot be freed using the auto forward / auto reverse mode?

Once the set torque is reached, the set mode (auto forward or auto reverse) is activated and Entran makes five attempts to remove the file. If it is not successful, Entran stops. It is recommended to restart it. If the file still cannot be removed, it should be released from the chuck system and removed manually.

Can I use Entran with a Gates bur?

It is not recommended to use Entran with a Gates Glidden bur as the low speed is insufficient to guarantee high removal efficiency.

Where can I find the Entran torque settings that correspond to my file system?

In addition to the overview of the values on the file cards included in the Entran's scope of delivery, the file manufacturers also provide information on the files' maximum torques.

How long can you work on one battery charge?

One fully charged battery is enough for over 20 treatments.

Can the Entran stop working during treatment if the battery runs out?

When the battery indicator starts flashing, there is enough time to finish the treatment. Afterwards, the ENTRAN needs to be charged.

How long does it take to charge the battery?

If the battery is completely dead, it will take approximately 90 minutes to charge fully.

Rovné a úhlové násadce Rovné a úhlové násadce

Endea (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Endo Cursor (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Endo NiTi (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Údržbové jednotky Údržbové jednotky

Assistina (2)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Correct use of Assistina 301plus.

Please find a detailed description about first startup, regular use and maintenance in the user manual. Furthermore you can find video tutorials about Assistina 301plus.

Assistina 301 plus (5)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

How can I check if my Assistina 301 is working correctly?

Check/replace the O-rings on the motor coupling/adapter (FAQ video Assistina O-rings). Ensure that the Start button is held depressed for at least 2 seconds when starting a programme. When the button is pressed, the green ball should be visible on the right in the functional display (cleaning solution). When the button is then released again, the green ball should be shown on the left. This procedure is also demonstrated in the FAQ video "Using Assistina". A detailed functional check can be found in the "weekly checklist" and in the "Test and functional check" section of the instructions for use.

Correct use of Assistina 301plus.

Please find a detailed description about first startup, regular use and maintenance in the user manual. Furthermore you can find video tutorials about Assistina 301plus.

How often should the filter in the supply air be changed (Assistina 301 plus)?

Annually or if the filter is full of debris (visual check - filter should be white). Please see video about changing the filter).

Assistina TWIN (9)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Which processing steps are carried out in the Assistina TWIN?

  • Cleaning the spray channels with W&H Activefluid
  • Lubricating the rotating parts with W&H Service Oil
  • Throughout the maintenance process, potentially contaminated aerosols are extracted from the process chamber and the exhaust air is cleaned using a HEPA filter.

What instrument adaptors are available for the Assistina TWIN?

All adaptors that are suitable for the Assistina 3x2/3x3 can also be used in the Assistina TWIN. There is only one exception: the RM/ISO adaptor for the Assistina 3x2/3x3 is not compatible with the Assistina TWIN. The HPI adaptor can be used for the Assistina TWIN instead.

Why does the Assistina TWIN have a HEPA filter?

During the maintenance process in the Assistina TWIN, the rotating parts are lubricated with oil and the spray channels rinsed with cleaning solution. These liquids are introduced to the handpieces using compressed air, which produces aerosols that may contain potentially contaminated body fluids (e.g. blood and saliva). In order to ensure that the apparatus poses no risk to the user, the patient or third parties, the law stipulates that aerosols must be prevented from leaking out of the apparatus. We make sure of this by using active suction and the HEPA filter. This HEPA filter must of course be changed regularly, which is why the lifespan of the filter is matched exactly to the capacity of the two cartridges. The HEPA filter therefore reaches the end of its service life once one set of cartridges has been used.

What does HEPA mean, and what is filtered out of the air?

HEPA is short for 'High Efficiency Particular Air', and the filter is classified as HEPA class E11. This means that the filter retains all particles larger than 1 µm, which includes, among other things, a wide range of bacteria and viruses, suspended particles such as dust and respirable aerosols.

How does the user know when the TWIN Care Set needs to be replaced?

The intelligent process monitoring system documents the number of maintenance cycles that have been performed, thereby automatically calculating the number of instruments that can be serviced with the remaining quantity of fluid. The user receives an alert 300 cycles before the cartridge needs replacing (the oil and cleaner LEDs on the top of the unit turn yellow in colour).

How often does the TWIN Care Set need to be replaced?

The consumption volumes for each instrument are 0.07 ml of oil and 0.07 ml of cleaning solution. This gives a maximum capacity of 2857 cycles. In reality, the value is around 2800 to 2850 cycles, as initial filling is also required and the fill quantity of the cartridges is subject to certain tolerances that are regulated by the applicable standards.

How do you replace the TWIN Care Set?

The two cartridges and the filter can be changed easily without any tools. As with the Assistina 3x2/3x3, the fluid is supplied via tapping needles in the bottom of the cartridge spaces that penetrate the cartridge membrane, thereby drawing the fluid out of the cartridge. The two cartridges have different shapes to ensure that the two fluid types cannot be mixed up. In addition, it is only possible to install the HEPA filter incorrectly by using force, which is not necessary.

Why is there no rotational lubrication option in the Assistina TWIN?

The oil is atomized in the Assistina TWIN before it is enters the instrument. This ensures full coverage of the gear parts, eliminating the need for technically complex and time-consuming rotational lubrication. However, there is no negative impact on the maintenance quality: the results of a maintenance operation correspond to those achieved with the Assistina 301 Plus.

Rovné a úhlové násadce Rovné a úhlové násadce

Násadce úhlové (11)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can current contra-angles be attached to new motors?

Yes. All W&H surgical contra-angles and handpieces can be attached to the new motor EM-19.

Can the new contra-angles be attached to old motors?

No. In order to deliver the best balance we shortened the inner coupling length. Therefore contra-angles with only an L suffix cannot be attached to old motors

Can our customers disassemble the new contra-angles

Yes. At W&H the letter "S" always communicates, that the surgical contra-angle is disassemble. The letter "I" communicates, that the surgical contra-angle cannot be disassembled (e.g. WS-75 L vs. WI-75)

Why doesn't the light on my LED G contra-angle handpiece work when I am positioning an implant?

The generator in the contra-angle handpiece requires at least 300 rpm to produce enough electricity for the LED. The rotary speed is between 15 and 50 rpm when positioning an implant.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Which material is used at W&H surgical instruments?

Internal and external parts are of high quality stainless steel (including the contra-angle handpiece head).

Is the removable spray clip of my surgical hand piece sterilizable?

Yes. In order to extend the live span of the clip, W&H recommends to remove the clip from the hand piece and sterilize it separately (hand piece and clip in one pouch but separated).

What is the difference between WI-75 and WS-75?

Both assure maximum performance. The WS-75 can be dismantled and therefor it can be cleaned more thoroughly.

Can LED instruments with generator be sterilized?

Yes, W&H handpieces with LED and generator are both sterilizable sterilizable and thermodisinfectable thermodisinfectable.

How to dismantle the handpiece

See detailed description in user manual or Video.

Násadce rovné (10)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can current contra-angles be attached to new motors?

Yes. All W&H surgical contra-angles and handpieces can be attached to the new motor EM-19.

Can the new contra-angles be attached to old motors?

No. In order to deliver the best balance we shortened the inner coupling length. Therefore contra-angles with only an L suffix cannot be attached to old motors

Can our customers disassemble the new contra-angles

Yes. At W&H the letter "S" always communicates, that the surgical contra-angle is disassemble. The letter "I" communicates, that the surgical contra-angle cannot be disassembled (e.g. WS-75 L vs. WI-75)

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Which material is used at W&H surgical instruments?

Internal and external parts are of high quality stainless steel (including the contra-angle handpiece head).

What is the minimum shaft lenght of the bur for the S-11?

The shaft of the bur should be at least 44mm long (ISO-shaft 104).

Can LED instruments with generator be sterilized?

Yes, W&H handpieces with LED and generator are both sterilizable sterilizable and thermodisinfectable thermodisinfectable.

What is the minimum shaft lenght of the bur for the S-12?

The shaft of the bur should be at least 53mm long.

How to dismantle the handpiece

See detailed description in user manual or Video.

Násadce řezací Násadce řezací

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

How to dismantle the handpiece

See detailed description in user manual or Video.

Bezdrátový protetcký šroubovák Bezdrátový protetcký šroubovák

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Chirurgické jednotky Chirurgické jednotky

/products/oralsurgeryimplantology/surgicaldevices/elcomed (11)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Does the motor need to be greased?

No, the Implantmed/Elcomed motor does not need greasing. The motor bearings require no maintenance. Any additional greasing would reduce the service life of the bearings.

Why doesn't the light on my LED G contra-angle handpiece work when I am positioning an implant?

The generator in the contra-angle handpiece requires at least 300 rpm to produce enough electricity for the LED. The rotary speed is between 15 and 50 rpm when positioning an implant.

Can my Implantmed/Elcomed motor be processed via thermal washer disinfector?

Yes, if the thermal washer disinfector has a drying cycle and the motor bears the sign that it is "Thermo washer disinfectable".

Does my W&H unit need to be serviced.

Regular servicing of function and safety including the accessories is necessary and should be carried out at least once every three years, unless shorter intervals are prescribed by law. Detailed information can be found in the user manual at chapter "Servicing".

Can handpieces from another manufacturer be used on a W&H surgical motor (implantmed / elcomed)?

For applications which do not require accurate torque (drilling, grinding,…), any handpiece with ISO 3964 connection can be used. Please be informed that hand pieces from other manufacturers might not be able to handle the torque of your unit/motor and therefore might get damaged.

Can other brands of tubing be used?

Not recommended. Due to different specifications (material, dimensions) it could cause problems like leakage, insufficient cooling or even damage the unit. For propper tubing see "correlation of tubing" or user manual.

How to insert irrigation tube?

Please find a detailed description in the user manual at chapter "Starting operation - General".

How can the unit / motor be cleaned / sterilized?

Please find a detailed description in the user manual at chapter "Hygiene and Maintenance".

Implantmed (27)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

What does ISQ stand for?

The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.

How does the measurement of the ISQ work?

> To measure the ISQ of an implant, you first screw a so called SmartPeg into the placed implant. The SmartPeg, with its magnet on top, works like a small tuning fork. The magnet on the SmartPeg is ‘hit’ with magnetic pulses, from the probe, which makes the SmartPeg vibrate. Due to the stiffness in the interface between the implant surface and the bone the SmartPeg will vibrate accordingly. The more dense the bone is the higher stability and the higher ISQ value.
isq scale

Where can I buy the SmartPegs?

Please contact your local W&H partner
The sale of SmartPegs will be defined per country
The surgeon will receive 5 free SmartPegs. A voucher will be provided with the delivery of the product.

What’s the difference between torque and ISQ?

Torque is a one time, static measurement at the time of placement of the implant and cannot be repeated later on in a non-invasive way. Osstell ISQ measures the lateral stability of the implant and the measurements can be repeated in a non-invasive, dynamic way to monitor the development of osseointegration.

Is every new Implantmed compatible with the W&H Osstell ISQ module?

Yes. All control units SI-1023, SI-1015 and SI-1010 can be upgraded with the W&H Osstell ISQ module

Can the surgeon upgrade the unit by themself or does the unit need technical service?

The surgeon or dental nurse can easily attach the module to the right side of the Implantmed with the help of the provided quick manual. The module is plug-n-play via a USB connection.Implantmed with ISQ model comparison

Are previous Implantmed motors compatible with the new Implantmed or vice versa?

No. The new motor has a new technological basis and is the shortest available

What does the LC in EM-19 LC stand for, is there a LED in the motor?

The LC stands for Light Contacts. This means that we have integrated an electrical connection into our new motors. The Light Contacts deliver power to our new contra-angles to offer our customers the best light at any rotation speed. For oral surgery handpieces from W&H, the LED remains in the head of the contra-angles

Can current contra-angles be attached to new motors?

Yes. All W&H surgical contra-angles and handpieces can be attached to the new motor EM-19.

Can the new contra-angles be attached to old motors?

No. In order to deliver the best balance we shortened the inner coupling length. Therefore contra-angles with only an L suffix cannot be attached to old motors

Can our customers disassemble the new contra-angles

Yes. At W&H the letter "S" always communicates, that the surgical contra-angle is disassemble. The letter "I" communicates, that the surgical contra-angle cannot be disassembled (e.g. WS-75 L vs. WI-75)

Are old cable foot controls compatible with the new unit or vice versa?

No. The new cable foot control S-N2 is based on the industrial CAN standard. So connecting the old foot control S-N1 is not possible.

How does it work to wirelessly control the Implantmed and the Piezomed?

W&H introduces a new concept in oral surgery and implantology. Via dongles (receiver), which can be connected to the unit by the doctor, the wireless foot control S-NW communicates with the surgical units of W&H.

Can previous Implantmed units be retrofitted with the wireless foot control

It depends but basically yes. The following units can be retrofitted
Implantmed SI-923 REF16929000
Implantmed SI-915 REF16929001
Elcomed SA-310 REF15933100/15933101/15933102/15933103
Please contact your local W&H Partner to find out if the wireless foot control is already registered in your country

Does the motor need to be greased?

No, the Implantmed/Elcomed motor does not need greasing. The motor bearings require no maintenance. Any additional greasing would reduce the service life of the bearings.

Is it possible to set the motor speed with the program for positioning an implant?

No, the speed in program P4 is 15 rpm when in forward operation and 30 rpm in reverse operation. In program P5 (thread cutter function) the speed is 20 rpm in both forward and reverse operation and only the torque can be set.

Why doesn't the light on my LED G contra-angle handpiece work when I am positioning an implant?

The generator in the contra-angle handpiece requires at least 300 rpm to produce enough electricity for the LED. The rotary speed is between 15 and 50 rpm when positioning an implant.

How can I adjust the torque?

The torque can be adjusted in P4 & P5 only. In- or decreaseing is done via either "+" or "-" button. A detailed description (factory settings, adjstable range,…) can be found in the user manual.

Can my Implantmed/Elcomed motor be processed via thermal washer disinfector?

Yes, if the thermal washer disinfector has a drying cycle and the motor bears the sign that it is "Thermo washer disinfectable".

Does my W&H unit need to be serviced.

Regular servicing of function and safety including the accessories is necessary and should be carried out at least once every three years, unless shorter intervals are prescribed by law. Detailed information can be found in the user manual at chapter "Servicing".

Can handpieces from another manufacturer be used on a W&H surgical motor (implantmed / elcomed)?

For applications which do not require accurate torque (drilling, grinding,…), any handpiece with ISO 3964 connection can be used. Please be informed that hand pieces from other manufacturers might not be able to handle the torque of your unit/motor and therefore might get damaged.

Can other brands of tubing be used?

Not recommended. Due to different specifications (material, dimensions) it could cause problems like leakage, insufficient cooling or even damage the unit. For propper tubing see "correlation of tubing" or user manual.

How to insert irrigation tube?

Please find a detailed description in the user manual at chapter "Starting operation - General".

How can the unit / motor be cleaned / sterilized?

Please find a detailed description in the user manual at chapter "Hygiene and Maintenance".

Piezomed (8)
How does it work to wirelessly control the Implantmed and the Piezomed?

W&H introduces a new concept in oral surgery and implantology. Via dongles (receiver), which can be connected to the unit by the doctor, the wireless foot control S-NW communicates with the surgical units of W&H.

How long is the useful service life of the instrument detection?

The instrument detection is located in the LED socket and is automatically replaced at the same time as the LED socket.

Is it necessary for the torque driver to engage audibly when tightening the instrument?

Yes, it must engage audibly once, as otherwise the required torque is not achieved.

How long is the useful service life of the LED?

The user must replace the LED socket as soon as the protective coating on the LED discolours and the luminous power is impaired as a result. The length of time this takes can differ depending on the type of steriliser or sterilization process.

Can Piezomed instruments also be used on third-party devices?

No
a. Different thread
b. Third-party device cannot find the correct resonance point – instrument fails to oscillate

How long do the instruments last and when should they be replaced?

The useful service life of the instruments is determined by the length of time they are used reprocessing and sterilization cycles have only marginal influence.
a. Instruments need to be replaced
- If there is a loss of power while working
- Where there is visible damage on the working part or the shank of the instrument.
b. Saws must be replaced if
- Teeth are broken off
- Teeth are worn
c. Diamond-coated instruments must be replaced
- As soon as the diamond coating is worn

How are the instruments prepared for cleaning?

a. Preparation in the ultrasonic bath:
- Place the instruments in the instrument tray and lower into the ultrasonic bath.
- Use cleaning agents and disinfectants suitable for hand instruments (probes, mirrors, forceps, etc.).
DO NOT USE a bur bath, as this is very aggressive.
- After cleaning in the ultrasonic bath, rinse adequately with water to remove any remnants of the cleaning agent and disinfectant from the coolant channels.
- Blow dry with compressed air after rinsing
- Replace dried instruments in the instrument tray and package for sterilization

b. Mechanical preparation in the cleaning unit and disinfector
- Use the cleaning adapter for cleaning units and disinfectors (see Instructions for Use – Accessories)
- After preparation in the cleaning unit and disinfector, check that the coolant channels are dry and, if necessary, dry again with compressed air.

Can third-party instruments be used on the Piezomed?

No
a. Different thread
b. The Piezomed instrument detection cannot detect third-party instruments

Vzduchový scaler Vzduchový scaler

Proxeo (4)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

How does the new W&H Click & Pull system work? How do I remove a dental turbine?

Use your thumb and index finger to retract the coupling's retention sleeve. The turbine can now be removed from the coupling without any problems. Pulling forcefully on the dental turbine can cause damage. If excessive force is required to remove the turbine, verify that the retention sleeve on the coupling can be moved without any problems.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Rovné a úhlové násadce Rovné a úhlové násadce

Proxeo (4)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Mohu použít kolénkový násadec WP-66 W s jakýmkoli běžně dostupným profylaktickým kalíškem?

Abyste mohli využít výhody systému LatchShort a zachovat dlouhou životnost kolénkového násadce (WP-66W), doporučujeme používat profylaktické kalíšky od společnosti W&H. Nicméně je možné použít profylaktické kalíšky určené pro standardní západový systém (s dříkem 2,35 mm).

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Proxeo TWIST (1)
Proč je nutné používat profylaktický kolénkový násadec (WP-66 W)?

Hlavním důvodem je, že hlavička profylaktického násadce je opatřena těsněním, které zamezuje vniknutí slin a pasty. Tím se zachovává maximální životnost kolénkových násadců.

Aby při odstraňování zabarvení byla do maximální míry zachovávána zubní sklovina a dentin, je nutné při leštění mimo jiné nutné používat optimální otáčky. U profylaktického násadce jsou otáčky sníženy díky převodovému poměru 4:1 (čtyři otáčky motoru na jedno otočení kalíšku), při kterém nedochází k rozstřikování pasty.

Vzduchové motory Vzduchové motory

Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Does the air motor need to be greased?

Yes, the air motor must be greased as described in the "Hygiene and care" section of the instructions for use.

Rychlospojky Rychlospojky

RM-34 LED pro Multiflex (1)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Roto Quick (6)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can I use all instruments which fitted the old Roto Quick coupling (924, ...) with the new RQ-24 too?

Yes. All existing and new instruments can be used with couplings from both the old and the new generations.

How does the new W&H Click & Pull system work? How do I remove a dental turbine?

Use your thumb and index finger to retract the coupling's retention sleeve. The turbine can now be removed from the coupling without any problems. Pulling forcefully on the dental turbine can cause damage. If excessive force is required to remove the turbine, verify that the retention sleeve on the coupling can be moved without any problems.

Why is a 6-hole connection required for the use of an LED turbine?

A 6-hole connection for the turbine tubing is necessary to supply the turbine with electricity via electrical contacts. Other connections do not provide a power supply.

Are there other couplings than the Roto Quick available?

Yes. W&H also offers the "RM-34 LED" for Multiflex® connection.

Can the W&H coupling be thermodisinfected and sterilized?

No, thermodisinfection of the coupling is not permitted; sterilization in steam sterilizers can be applied at a temperature of 135°C. Hot air sterilization and/or cold sterilization (placing in liquids) are not approved. sterilization

Elektrické motory Elektrické motory

Elektrické motory (EM-E6) (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Does the electric motor need to be greased?

No, the motor bearings require no maintenance. Any additional greasing would reduce the service life of the bearings.

I've got a micromotor without light. Do I have to change the micromotor and the contra-angle to have light?

No. You can purchase an Allegra LED G contra-angle which has its own light generator and a LED. No further investment necessary.

LED Upgrade Set (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Does the electric motor need to be greased?

No, the motor bearings require no maintenance. Any additional greasing would reduce the service life of the bearings.

I've got a micromotor without light. Do I have to change the micromotor and the contra-angle to have light?

No. You can purchase an Allegra LED G contra-angle which has its own light generator and a LED. No further investment necessary.

Elektromotor EM-12 L (10)
Does the electric motor need to be lubricated with oil?

No, the motor bearings require no maintenance. Any additional oil service would reduce the service life of the bearings.

Should I always call my W&H service partner in advance before sending devices/instruments in for repair?

If you are not completely sure of the cause of the problem, it is better to contact your W&H service partner first and speak to a technician. It is sometimes possible to resolve malfunctions together with the technician and decide what needs to be sent in for repair.

What is a brushless electric motor and what benefits does it offer me as a user?

The brushless electric motor is considerably less susceptible to wear than a brush motor, which in turn translates to minimised service and maintenance work. This also means less downtime for the user when servicing proves necessary.

Which contra-angle handpiece series is recommended for the EM-12 L electric motor?

The W&H Synea series – the glass rod elements are optimally suited for use together with the EM-12 L motor and its integrated LED+.

How can I integrate the EM-12 L electric motor into my unit as a Built-in version?

The EM-12 L electric motor can be integrated into a dental unit by selected dental unit manufacturers or their service technicians.

How do I connect the EM-12 L electric motor to my unit as an Add-on?

To connect the EM-12 L electric motor to your dental unit as an Add-on you require a free turbine hose on your dental unit and the possibility of connecting the control to the mains via the included power supply unit. You can control the EM-12 L electric motor using the foot control of your dental unit.

Can I sterilize my EM-12 L electric motor in a sterilizer?

Yes, if your EM-12 L electric motor features the symbol “Sterilizable up to the stated temperature”. sterilisierbar

Does the Built-in version of the EM-12 L electric motor require maintenance?

The Built-in electronic component does not require separate maintenance. However, regular servicing together with the rest of the dental unit should be performed at the intervals prescribed by the pertinent legislation. This makes it possible to guarantee proper function and safety. More detailed information on this topic can be found in the “Service” section of the respective instructions for use.

Does the Add-on version of the EM-12 L electric motor require maintenance?

The EM-12 L electric motor as an Add-on version including accessories requires a regular check once every three years unless shorter intervals are prescribed by law. The regular service must only be performed by an authorised W&H service partner. More detailed information on this topic can be found in the “Service” section of the instructions for use.

Rovné a úhlové násadce Rovné a úhlové násadce

Alegra (11)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

What is the difference between the Alegra contra-angle handpieces WE-56 T and WE-56?

Alegra contra-angle handpieces designated with the letter "T" are significantly lighter in weight. Alegra contra-angle handpieces that are not designated with the letter "T" have been approved for automated thermo washer disinfection.

Is more heat generated by the light source when LED technology is employed?

No, because they are usually operated with coolant air. In addition, the LED contra-angle handpieces are equipped with an internal spray function, which guarantees additional cooling.

Can the HE-43 E handpiece be employed in surgical applications?

The handpieces in the new Alegra range have been tested and approved for the following applications removing cariogenic materials, preparing cavities and crowns, removing fillings and finishing tooth and restoration surfaces. The use of the handpieces in other application areas is not permitted and the user bears all responsibility in cases where this instruction is disregarded.

What are the advantages of the new Alegra instruments?

Compatible LED light – the instruments in the new Alegra range have LED light, which is supplied with energy by an integrated generator. The instruments are therefore independent of the light supply of the motor and the dental unit and offer the possibility of working with light compatible with any unit. The technology of the integrated generator means that there is only illumination when the instrument is running.

For what reason may the LED fail to light up?

Because the energy for the LED light in the new Alegra instruments is generated by an integrated generator, the brightness of the LED depends on the motor speed (at least 9.000rpm).

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Why does the WE-99 contra-angle handpiece have a transmission ratio of 1:4.5?

The optimum speed of fast-running burs can easily be achieved using the WE-99.

Can LED instruments with generator be sterilized?

Yes, W&H handpieces with LED and generator are both sterilizable sterilizable and thermodisinfectable thermodisinfectable.

Can the new Alegra instruments be connected to motors with a light supply?

Yes, the straight and contra-angle handpieces of the new Alegra range can be used on any motor with an ISO connection. .

Synea (3)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Can my W&H handpiece be processed via sterilizer.

Yes, providing that your W&H handpiece carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H handpiece be processed via thermal disinfector and sterilizer.

Yes, providing that your W&H instrument carries the relevant thermal disinfection and sterilization symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle.

Turbínky Turbínky

Alegra (11)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

I have a new Alegra LED turbine handpiece, which is supplied with power by a Roto Quick coupling with integrated generator. What should I pay attention to when servicing the Roto Quick coupling with generator?

The generator in the coupling is equipped with ball bearings, which must be lubricated once a month. This sufficiently removes any soiling from the generator.

Does the Alegra turbine handpiece also product light when used on optic dental units?

Alegra LED turbine handpieces are exclusively intended for use with Roto Quick couplings RQ-54 / RQ-53. Alegra LED turbine handpieces cannot be coupled onto Roto Quick couplings RQ-24 / RQ-34.

Which burs can be used with W&H turbines?

Turbines with standard head sizes (models XX-98): 19 mm - 25 mm Turbines with small head sizes (models XX-97): 16 mm - 21 mm

The cutting part diameter for both head sizes is restricted to max. 2 mm. Please observe the technical data provided by the bur manufacturer. When using longer, rotary instruments for special treatment indications, the user must always select the operating conditions correctly in order to avoid placing the user, patient or anybody else at risk.

How does the new W&H Click & Pull system work? How do I remove a dental turbine?

Use your thumb and index finger to retract the coupling's retention sleeve. The turbine can now be removed from the coupling without any problems. Pulling forcefully on the dental turbine can cause damage. If excessive force is required to remove the turbine, verify that the retention sleeve on the coupling can be moved without any problems.

My dental turbine doesn't have enough power/speed?

Please check drive air pressure on your unit and maintenance of the instruments (Synea with RQ connection = 3 +/- 0,3 bar, with Multiflex® connection 2,5 - 4 bar). For all Alegra turbines the pressure needs to be set between 2,5 - 2,8 bar.

Can my W&H turbine be processed via sterilizer?

Yes, providing that your W&H turbine carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H turbine be processed via thermal disinfector?

Yes, providing that your W&H turbine carries the relevant thermal disinfection symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle. thermal disinfection symbol

What is the maximum length of the rotary instruments?

25 mm for the standard turbine (XX-98 modells) and 21 mm for turbines with small head (XX-97 modells). When using longer rotary instruments the user must ensure by correct selection of the operating conditions, that there is no danger to the user, patient or third parties.

I've just bought a new W&H turbine? Should I call a serviceman for my unit to install it?

Yes, it is neccesary to properly adjust the air/water pressure and if applicable the voltage for the turbine.

At the moment I have a W&H turbine without light. How can I have light in my dental turbine?

If there is electricity at the end of turbine hose, you need a proper coupling and a turbine with light (example: RQ-24 and TK-97 L). If no electricity is available, the simplest way is to buy a W&H Alegra turbine with LED and its Roto Quick coupling (e.g.: TE-97 LQ and RQ-54). It doesn't require any other investment in the dental unit.

Synea (11)
Je nutné před odesláním zařízení do servisu nejprve kontaktovat servisní středisko?

Pokud si nejste jisti, co je příčinou závady, je lepší servisní středisko kontaktovat a záležitost konzultovat s technikem. Technik Vám může poradit, jakou část zařízení stačí zaslat, a někdy je dokonce možné ve spolupráci s technikem problém okamžitě vyřešit.

Which burs can be used with W&H turbines?

Turbines with standard head sizes (models XX-98): 19 mm - 25 mm Turbines with small head sizes (models XX-97): 16 mm - 21 mm

The cutting part diameter for both head sizes is restricted to max. 2 mm. Please observe the technical data provided by the bur manufacturer. When using longer, rotary instruments for special treatment indications, the user must always select the operating conditions correctly in order to avoid placing the user, patient or anybody else at risk.

How does the new W&H Click & Pull system work? How do I remove a dental turbine?

Use your thumb and index finger to retract the coupling's retention sleeve. The turbine can now be removed from the coupling without any problems. Pulling forcefully on the dental turbine can cause damage. If excessive force is required to remove the turbine, verify that the retention sleeve on the coupling can be moved without any problems.

Why is a 6-hole connection required for the use of an LED turbine?

A 6-hole connection for the turbine tubing is necessary to supply the turbine with electricity via electrical contacts. Other connections do not provide a power supply.

My dental turbine doesn't have enough power/speed?

Please check drive air pressure on your unit and maintenance of the instruments (Synea with RQ connection = 3 +/- 0,3 bar, with Multiflex® connection 2,5 - 4 bar). For all Alegra turbines the pressure needs to be set between 2,5 - 2,8 bar.

Can my W&H turbine be processed via sterilizer?

Yes, providing that your W&H turbine carries the relevant sterilization symbol. sterilization symbol

Can my W&H turbine be processed via thermal disinfector?

Yes, providing that your W&H turbine carries the relevant thermal disinfection symbol and the thermo disinfector should have a drying cycle. thermal disinfection symbol

What is the maximum length of the rotary instruments?

25 mm for the standard turbine (XX-98 modells) and 21 mm for turbines with small head (XX-97 modells). When using longer rotary instruments the user must ensure by correct selection of the operating conditions, that there is no danger to the user, patient or third parties.

Is the new LED turbine from the Synea series e.g. compatible with the existing 924 couplings?

Yes, the new generation of turbines can be operated with both the existing and the new couplings.

I've just bought a new W&H turbine? Should I call a serviceman for my unit to install it?

Yes, it is neccesary to properly adjust the air/water pressure and if applicable the voltage for the turbine.

At the moment I have a W&H turbine without light. How can I have light in my dental turbine?

If there is electricity at the end of turbine hose, you need a proper coupling and a turbine with light (example: RQ-24 and TK-97 L). If no electricity is available, the simplest way is to buy a W&H Alegra turbine with LED and its Roto Quick coupling (e.g.: TE-97 LQ and RQ-54). It doesn't require any other investment in the dental unit.

Primea (18)
Can my Primea Advanced Air Turbine be sterilized in a sterilizer?

Yes, if your Primea Advanced Air Turbine is labelled with the symbol "Sterilizable up to the stated temperature". sterilization symbol

Can my Primea Advanced Air Turbine be prepared in a thermo washer disinfector?

Yes, if your Primea Advanced Air Turbine is labelled with the symbol "thermo washer disinfectable". thermal disinfection symbol

I have just purchased a new W&H Primea Advanced Air Turbine. How can I activate it?

It is not sufficient to purchase the Primea Advanced Air Turbine alone. In order to be able to operate it, you need the entire Primea Advanced Air System – consisting of a turbine, control system, user interface (UI) and the supply hose with Roto Quick coupling. You can add this as an add-on or built-in solution to/in your dental unit.

In which versions can I purchase the Primea Advanced Air System? What are my installation options?

W&H can offer you the Primea Advanced Air System as an external add-on which you can connect to your dental unit. To do this, you need a spare supply hose for your dental unit, a minimum operating pressure of 5 bar and the possibility to connect the control system to the mains power supply. Please contact your authorized W&H service partner to check the inlet pressure of the additional air supply hose. The Primea Advanced Air Built-in System is integrated into a dental unit by selected dental unit manufacturers or their service technicians.

Are there different Primea Advanced Air Turbines?

Yes, the RG-97 L is equipped with an LED to illuminate the treatment area. The RK-97 L offers you shadowless illumination of the treatment site thanks to 5x Ring LED+. Both turbines have a mini-head and five spray ports, as well as a scratch-proof surface coating.

How can I integrate the Primea Advanced Air Built-in into my unit?

The Primea Advanced Air System is integrated into a dental unit by selected dental unit manufacturers or their service technicians.

How do I connect the Primea Advanced Air Add-on to my unit?

You can connect the external Primea Advanced Air System to the dental unit. To do this, you need a spare supply hose for your dental unit, a minimum operating pressure of 5 bar and the possibility to connect the control system to the mains power supply. Please contact an authorized W&H service partner to check the inlet pressure of the additional air supply hose.

Should I always call my authorized W&H service partner first before I send devices/instruments for repair?

If you are unsure of the cause of a problem, it is better to contact your authorized W&H service partner first and talk to a service technician. Together with the service technician, malfunctions may be resolved or it may be determined which items should be sent for repair.

What do I do if my Primea Advanced Air Turbine does not achieve sufficient power/speed?

Please contact your authorized W&H service partner to check the Primea Advanced Air System.

Which rotary instruments can be used with Primea Advanced Air Turbines?

Primea Advanced Air Turbines with small heads (Model RG-/RK--97 L): 16 mm to 21 mm The diameter of the working part is limited to a maximum of 2 mm. Follow the operating instructions of the manufacturer. When using longer or shorter rotary instruments the user must ensure by correct selection of the operating conditions, that there is no danger to the user, patient or third parties.

Which speed setting should I use on the Primea Advanced Air System?

Within the adjustable speed range of 60,000 to 320,000 revolutions, you can set the maximum permitted speed for the respective rotary instrument as specified by the manufacturer.

What is the maximum rotary instrument length approved by W&H for Primea Advanced Air Turbines?

Primea Advanced Air Turbines with small heads (Model RG-/RK-97 L): 16 mm to 21 mm

How does the Roto Quick coupling's W&H Click & Pull System work? How do I remove a Primea Advanced Air Turbine?

Pull the retention sleeve of the Roto Quick coupling back. The turbine can now be easily removed from the Roto Quick coupling. Forcefully pulling the Primea Advanced Air Turbine may cause damage. If excessive force is required to remove the turbine, make sure that the retention sleeve of the Roto Quick coupling can be moved without any problems.

How is the Primea Advanced Air System cleaned? How is it prepared?

For detailed instructions, see the chapter "Hygiene and maintenance" in the respective instructions for Use.

Does the Primea Advanced Air Built-in need to be serviced?

The built-in electronic components do not need to be serviced separately. However, regular servicing should be carried out together with the dental unit at the legally required intervals. This will ensure the proper functioning and safety of the components. For details, see the chapter "Service" in the respective instructions for Use.

Does the Primea Advanced Air Add-on need to be serviced?

Regular servicing of the Primea Advanced Air Add-on including the accessories should be carried out at least once every three years, unless shorter intervals are prescribed by law. The regular service must only be performed by an authorised W&H service partner. For details, see the chapter "Service" in the respective instructions for Use.

Can turbines from other manufacturers be operated in a Primea Advanced Air System?

This is possible. In order to operate standard turbines (from W&H and other manufacturers), the control system of the Primea Advanced Air System can be changed over to standard turbines mode. Turbines which can be connected to the standard 6-hole connection are then operated with a constant 3 bar operating pressure.

What features do the two operating modes "Power" and "Tactile" offer?

In "Power" mode, the set speed is also constantly maintained when pressure mounts on the rotary instrument, which translates to a higher removal rate. The "Tactile" mode permits a reduction in the removal rate when pressure mounts on the rotary instrument.

Příslušenství Příslušenství

W&H Osstell ISQ modul (7)
What does ISQ stand for?

The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.

How does the measurement of the ISQ work?

> To measure the ISQ of an implant, you first screw a so called SmartPeg into the placed implant. The SmartPeg, with its magnet on top, works like a small tuning fork. The magnet on the SmartPeg is ‘hit’ with magnetic pulses, from the probe, which makes the SmartPeg vibrate. Due to the stiffness in the interface between the implant surface and the bone the SmartPeg will vibrate accordingly. The more dense the bone is the higher stability and the higher ISQ value.
isq scale

Where can I buy the SmartPegs?

Please contact your local W&H partner
The sale of SmartPegs will be defined per country
The surgeon will receive 5 free SmartPegs. A voucher will be provided with the delivery of the product.

Is the ISQ scientifically proven?

The Osstell ISQ technology is proven by over 700 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.

What’s the difference between torque and ISQ?

Torque is a one time, static measurement at the time of placement of the implant and cannot be repeated later on in a non-invasive way. Osstell ISQ measures the lateral stability of the implant and the measurements can be repeated in a non-invasive, dynamic way to monitor the development of osseointegration.

Is every new Implantmed compatible with the W&H Osstell ISQ module?

Yes. All control units SI-1023, SI-1015 and SI-1010 can be upgraded with the W&H Osstell ISQ module

Can the surgeon upgrade the unit by themself or does the unit need technical service?

The surgeon or dental nurse can easily attach the module to the right side of the Implantmed with the help of the provided quick manual. The module is plug-n-play via a USB connection.Implantmed with ISQ model comparison

Hroty pro Piezomed (5)
Is it necessary for the torque driver to engage audibly when tightening the instrument?

Yes, it must engage audibly once, as otherwise the required torque is not achieved.

Can Piezomed instruments also be used on third-party devices?

No
a. Different thread
b. Third-party device cannot find the correct resonance point – instrument fails to oscillate

How long do the instruments last and when should they be replaced?

The useful service life of the instruments is determined by the length of time they are used reprocessing and sterilization cycles have only marginal influence.
a. Instruments need to be replaced
- If there is a loss of power while working
- Where there is visible damage on the working part or the shank of the instrument.
b. Saws must be replaced if
- Teeth are broken off
- Teeth are worn
c. Diamond-coated instruments must be replaced
- As soon as the diamond coating is worn

How are the instruments prepared for cleaning?

a. Preparation in the ultrasonic bath:
- Place the instruments in the instrument tray and lower into the ultrasonic bath.
- Use cleaning agents and disinfectants suitable for hand instruments (probes, mirrors, forceps, etc.).
DO NOT USE a bur bath, as this is very aggressive.
- After cleaning in the ultrasonic bath, rinse adequately with water to remove any remnants of the cleaning agent and disinfectant from the coolant channels.
- Blow dry with compressed air after rinsing
- Replace dried instruments in the instrument tray and package for sterilization

b. Mechanical preparation in the cleaning unit and disinfector
- Use the cleaning adapter for cleaning units and disinfectors (see Instructions for Use – Accessories)
- After preparation in the cleaning unit and disinfector, check that the coolant channels are dry and, if necessary, dry again with compressed air.

Can third-party instruments be used on the Piezomed?

No
a. Different thread
b. The Piezomed instrument detection cannot detect third-party instruments

Měření stability implantátů Měření stability implantátů

Osstell Beacon (2)
What does ISQ stand for?

The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.

Where can I buy the SmartPegs?

Please contact your local W&H partner
The sale of SmartPegs will be defined per country
The surgeon will receive 5 free SmartPegs. A voucher will be provided with the delivery of the product.