W&H – 125 години Иновация

 

125 години Иновация


LED+ пръстен лого

Отпразнувайте с нас 125 години Иновация:

От първите механични прави и обратни наконечници в
Европа до първата стерилизуема турбина с 5x LED пръстен
в света, от първия почистващ и смазващ апарат през първия
клас-В стерилизатор до перфектния процес на обработка на
дентални инструменти; от най-малкия и най-мощен хирургичен
апарат Elcomed до 45° хирургичен обратен наконечник и
перфектния хирургичен апарат Piezomed:
Отпразнувайте с нас 125 години грижа за пациентите.LED+ пръстенПървата стерилизуема турбина с 5x LED пръстен за осветяване
без сянка в обработваната зона

Устойчиво на надраскване покритие
Устойчиво на надраскване покритие за турбини, прави и обратни наконечници

Първите обратни наконечници с независима LED светлина
Първите обратни наконечници с независима LED светлина

Първата стерилизуема LED турбина
Първата стерилизуема LED турбина

Първият Клас-B стерилизаторПървият Клас-B стерилизатор

Първият комбиниран апарат за почистване и смазване
Първият комбиниран апарат за почистване и смазване

Първият 360° куплунг за турбини
Първият 360° куплунг за турбини

Първата пуш бутон система за FG-борери
Първата пуш бутон система за FG-борери

Първият ендодонтски обратен наконечник »Cursor« с реципрочно движение
Първият ендодонтски обратен наконечник »Cursor« с реципрочно движение

Първият производител на механични прави и обратни наконечници в Европа1890 г.: Първият производител на механични прави и обратни наконечници в Европа

Като част от нашата 125-годишнина, ние имаме желанието да направим няколко малки, но значими добрини за нашите приятели по целия свят: дела, които могат да превърнат един обикновен ден или ситуация в нещо изключително.
2015 – годината на добрите дела. В допълнение към оказаната подкрепа по различни проекти, институции и инициативи, служителите на W&H бяха помолени да дадат техния личен принос. В духа на истинското сътрудничество в W&H, бяха направени малки постъпки за различни организации и хора по целия свят.