Профилактика & Пародонтология

Преглед на системата

Въздушен скалер Proxeo със светлина

Въздушен скалер Proxeo без светлина

Обратен наконечник Proxeo

Прав наконечник Proxeo

W&H куплунг RM-34 LED за Multiflex®* връзка

Roto Quick куплунги

Въздушни микромотори

Електрически микромотор EM-12 L

Roto Quick куплунги

Допълнителен модул MF-100

Шлаух

Въздушен скалер Proxeo със светлина

Шлаух

Шлаух

Пиезо скалер Tigon+

Въздушен скалер Proxeo с фиксирана връзка

Proxeo Aura

Пудра за профилактика

Профи гумички и профи четки

Proxeo Twist за гумички и четки с къси опашки

Профи накрайници

Proxeo Twist безжичен

Proxeo Ultra PB-510

Proxeo Ultra PB-520

Proxeo Ultra PB-530

Ръкохватка PB-5 L Q

Ръкохватка PA-1 LED за Tigon+

System Overview

* Multiflex® е търговска марка на трета страна, която не е свързана с W&H Dentalwerk Buermoos GmbH