Стерилизация, Хигиена & Поддръжка

Преглед на системата

Масло за смазване F1

Assistina 3x3 / 3x2

Seal²

Стерилизатор Lisa

Multidem

Osmo

Dist

Lisa мобилно приложение

LisaSafe

Sprint

Стерилизатор Lina

Assistina 301 plus

Assistina TWIN

Стерилизатор Lara

System Overview