Assistina TWIN

Сервизно смазване за рекордно кратко време

Сервизно смазване без изчакване

Сервизно смазване за рекордно кратко време

Оптимално смазване с масло с минимална консумация

Сервизно смазване без изчакване

Сервизно смазване без изчакване

Зелена светлина за допълнителната ефективност: с новата Assistina TWIN изчакването по време на смазване с масло остава в миналото.
Това е първият апарат за повтаряща се обработка, оборудван с две камери за последователно непрекъснато зареждане на инструменти.
Поддръжката на инструменти е по-ефективна отвсякога!

Сервизно смазване за рекордно кратко време

Сервизно смазване за рекордно кратко време

Assistina TWIN извършва поддръжка на Вашите инструменти по-бързо отвсякога. Чрез иновативната технология за разпрашаване на маслото, W&H успя да намали процеса по поддръжка за рекордното време от само 10 секунди.
За светкавично бързи и несравними резултати.

Оптимално смазване с масло с минимална консумация

Оптимално смазване с масло с минимална консумация

Благодарение на следенето на процесите, Assistina TWIN винаги извършва цялостна поддръжка с минимална консумация. Комплектът Assistina TWIN Care няма нужда да бъде сменян поне до 2,800 инструмента. Поддръжката на Вашите инструменти може да бъде по-надеждна, бърза и ефективна отвсякога.