Хигиена & Поддръжка

Как да постигнем успех

В модерните дентални практики все по-голямо значение придобива професионалната поддръжка
и оптималната подготовка на инструментите.
Тук можете да намерите практически подход към дневната подготовка на Вашите инструменти.

W&H хигиена & поддръжка

Хигиенни стандарти от най-високо ниво

Стерилизацията, хигиената и поддръжката са изключително важни в денталната практика!
W&H предлага цялостно решение за Вашите наконечници, обратни наконечници и турбини по пътя им през системата за хигиена.

Хигиенни стандарти от най-високо ниво

Оптимална хигиена и поддръжка

Два примера, съдържащи информация за поддръжката и подготовката на дентални и дентални хирургични инструменти и оборудване - натиснете и вижте.

Програма за хигиена

Стандартите за хигиена на W&H са от най-високо ниво. Сега, Вие разполагате с пълна програма за хигиена.
Полезни често задавани въпроси на тема хигиена и поддръжка можете да намерите в раздел Често
задавани въпроси
.