Multidem

Система за деминерализиране на вода

Системата за пречистване на водата Multidem снабдява с деминерализирана вода
от най-високо качество за произвеждане на пара в автоклавите. В резултат, имате
постоянен и оптимизиран процес, който удължава живота на вашия стерилизатор
или пречистващ апарат.

Допълнителен пистолет за пълнене
В допълнение, Multidem е снабден и с пистолет за пълнене.
Той служи перфектно за изплакване на инструментите преди стерилизация.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Patterson Dental

Къде да купя

Вашият доставчик за
55120 Minnesota St. Paul

Patterson Dental

  • 1031 Mendota Heights, 55120 Minnesota St. Paul
  • T: +1 651 686 161