Assistina

Прецизно външно и вътрешно почистване

Сега можете да се концентрирате върху това, което е наистина
важно: вашите пациенти. Напълно автоматичната Assistina 3x3
поема грижата за подготовката например на прави и обратни
наконечници и турбини за стерилизация.


  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Keystone Dental Ic.

Къде да купя

Вашият доставчик за
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300