Print

Стандартен матричен принтер за архивиране
на стерилизационните цикли

Стерилизационният процес се състои от няколко етапа – от почистването до
транспортирането и съхранението на стерилния продукт. Архивирането на
отчетите от стерилизационните цикли също е неделима част.

Print осигурява проследимост на стерилизационните цикли.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

Подобни продукти

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
BioHorizons

Къде да купя

Вашият доставчик за
35244 Alabama Birmingham

BioHorizons

  • 2300 Riverchase Center, 35244 Alabama Birmingham