Print

Стандартен матричен принтер за архивиране
на стерилизационните цикли

Стерилизационният процес се състои от няколко етапа – от почистването до
транспортирането и съхранението на стерилния продукт. Архивирането на
отчетите от стерилизационните цикли също е неделима част.

Print осигурява проследимост на стерилизационните цикли.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

Подобни продукти

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Henry Schein

Къде да купя

Вашият доставчик за
11747 New York Melville

Henry Schein

  • P.O.Box 1288, 11747 New York Melville
  • T: + 1 800 372 4346