Print

Стандартен матричен принтер за архивиране
на стерилизационните цикли

Стерилизационният процес се състои от няколко етапа – от почистването до
транспортирането и съхранението на стерилния продукт. Архивирането на
отчетите от стерилизационните цикли също е неделима част.

Print осигурява проследимост на стерилизационните цикли.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

Подобни продукти

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Global Dental Shop

Къде да купя

Вашият доставчик за
20036 District of Columbia Washington

Global Dental Shop

  • 1426 21st., NW, Second Floor,, 20036 District of Columbia Washington