Piezomed

Новата сила в костната хирургия

Piezomed ви предоставя всички предимства
на иновативната ултразвукова технология:
високочестотните микровибрации дават
възможност за срезове с невероятна
прецизност. В допълнение, те осигуряват
и така наречения кавитационен ефект за
операционната област без почти никакво
кървене.

Невероятно – реже
костите като масло.

Д-р Улрих Фюрст,
Специалист по орална хирургия

Аксесоар(и) & Консуматив(и)

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Keystone Dental Ic.

Къде да купя

Вашият доставчик за
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300