Endea Endo Cursor

Отличен за работа с ръчни пили

Endea Endo Cursor осигурява механична препарация на коренови канали с
ръчни каналоразширители, което прави работата ви по-бърза и обработката по-лесна.


  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Keystone Dental Ic.

Къде да купя

Вашият доставчик за
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300