LisaSafe etikettskrivare

Skapar en länk till patientjournalen

LisaSafe etikettskrivare är ett snabbt och enkelt hjälpmedel för att koppla
ihop autoklaveringscykeln och de instrument som använts för varje patient.

Etikettskrivaren ansluts till Lisa klass B autoklav. Streckkodsetiketter
printas endast om autoklaveringscykeln har slutförts med
godkänt resultat.Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
Keystone Dental Ic.

Hitta depå

din dentaldepå
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300