Assistina

Perfekt rengöring på insidan och utsidan

Nu kan du fokusera på det som verkligen är viktigt - dina patienter.
Den helautomatiska Assistina 3x3 tar hand om den tidskrävande processen
att förbereda dina turbiner, hand- och vinkelstycken m.m.
för autoklavering, från rengöring till smörjning.


  1   Tillbehör & Förbrukning
Keystone Dental Ic.

Hitta depå

din dentaldepå
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300