Assistina

Perfekt rengöring på insidan och utsidan

Nu kan du fokusera på det som verkligen är viktigt - dina patienter.
Den helautomatiska Assistina 3x3 tar hand om den tidskrävande processen
att förbereda dina turbiner, hand- och vinkelstycken m.m.
för autoklavering, från rengöring till smörjning.


  1   Tillbehör & Förbrukning
Henry Schein

Hitta depå

din dentaldepå
11747 New York Melville

Henry Schein

  • P.O.Box 1288, 11747 New York Melville
  • T: + 1 800 372 4346