Autoklav Lisa

Klass B ångautoklav

Med automatiska klass B-cykler, ett snabbprogram på 30 minuter
och ett integrerat spårbarhetssystem sätter W&H nya standarder
inom modern tandvård med autoklaven Lisa.


  1   Tillbehör & Förbrukning
Patterson Dental

Hitta depå

din dentaldepå
55120 Minnesota St. Paul

Patterson Dental

  • 1031 Mendota Heights, 55120 Minnesota St. Paul
  • T: +1 651 686 161