DAC Universal

Sex diskade, smorda samt höggradigt rena instrument
på bara 16 minuter!

DAC Universal är en mycket uppskattad och effektiv maskin på dagens
moderna tandläkarpraktiker. Den diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken
instrument på 16 minuter.


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
Keystone Dental Ic.

Hitta depå

din dentaldepå
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300