Protetik & Preparation

Systemöversikt

Synea turbiner

W&H koppling RM-34 LED för Multiflex®*

Synea Short Edition

Synea Vinkelstycken

Roto Quick koppling

Luftmotorer

Elmotorer

Kontrollenhet för motor

Turbinslang

Synea Vision turbiner

Synea Handstycken

ISO kopplingslängd på max 23 mm

System Overview

* Multiflex® är ett registrerat varumärke från Kaltenbach & Voigt GmbH, Tyskland
** Vinkelstycke Synea Vision Short Edition kan användas med mikromotorer med ISO-koppling med en längd på 23 mm eller mindre.