Piezomed Instrument

Effektiva och atraumatiska

I W&H:s sortiment till Piezomed ingår olika instrument för bland annat benkirurgi,
parodontologi och extraktion, för retrograd endodonti och för lateralt sinuslyft.

Så snart du sätter i ett instrument i handstycket, känner Piezomed av det och ställer
automatiskt in rätt effektklass. Detta underlättar inte bara driften utan ökar också
säkerheten. Dessutom minskas risken för överbelastning av instrument och
livslängden på dina instrument förlängs avsevärt!


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
Global Dental Shop

Hitta depå

din dentaldepå
20036 District of Columbia Washington

Global Dental Shop

  • 1426 21st., NW, Second Floor,, 20036 District of Columbia Washington