Piezomed

En ny kraft inom benkirurgi

Piezomed ger dig alla fördelarna med nyskapande
ultraljudsteknik direkt i handen. Högfrekvens mikro-
vibrationer ger dig en skärförmåga som har en otrolig
precision. Med den så kallade kavitationseffekten blir
operationsområdet nästan helt blodfritt.

O t r o l i g t – skär
genom ben som smör.

Dr. Ulrich Fürst,
Specialist i oralkirurgi

Rapporter & Studier

Tillbehör & Förbrukning

  1   Tillbehör & Förbrukning
Keystone Dental Ic.

Hitta depå

din dentaldepå
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300