Elcomed

Nummer 1 i operationssalen

En pålitlig och stark utrustning är ovärderlig för en
lyckad operation.

Elcomed från W&H är en maskin av hög innovativ kvalitet med ett
brett användningsområde, bland annat för maxillo-facial kirurgi,
implantat och mikrokirurgi för att nämna några.

Det finns inget utrymme för
kompromisser under det kirurgiska
ingreppet. Elcomed är helt klart
nummer 1 i operationssalen.
PD Dr Jörg Neugebauer,
specialisttandläkare inom oralkirurgi

Tillbehör & Förbrukning

  1   Tillbehör & Förbrukning
Patterson Dental

Hitta depå

din dentaldepå
55120 Minnesota St. Paul

Patterson Dental

  • 1031 Mendota Heights, 55120 Minnesota St. Paul
  • T: +1 651 686 161