Multidem

Система за деминерализиране на вода

Системата за пречистване на водата Multidem снабдява с деминерализирана вода
от най-високо качество за произвеждане на пара в автоклавите. В резултат, имате
постоянен и оптимизиран процес, който удължава живота на вашия стерилизатор
или пречистващ апарат.

Допълнителен пистолет за пълнене
В допълнение, Multidem е снабден и с пистолет за пълнене.
Той служи перфектно за изплакване на инструментите преди стерилизация.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
Keystone Dental Ic.

Къде да купя

Вашият доставчик за
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300