Възстановяване & Протетика

Преглед на системата

Synea Vision турбини

W&H куплунг RM-34 LED за Multiflex®* връзка

Synea обратни наконечници

Alegra турбини**

Alegra обратни наконечници

Synea прави наконечници

Alegra прави наконечници

Roto Quick куплунг

Въздушни микромотори

Електрически микромотор EM-12 L

Настолен юнит MF-100

Шлаух

Synea турбини

ISO куплиране 23 мм или по-малко***

Synea къси наконечници

Шлаух

Roto Quick куплунг

Турбина Primea

Primea Допълнителен модул AF-100

System Overview

* Multiflex® е регистрирана търговска марка на Kaltenbach & Voigt GmbH, Германия
** също и с другите варианти на куплиране
*** Synea Vision къси обратни наконечници могат да бъдат използвани на мотори с ISO куплиране 23 мм или по-малко.