Primea Advanced Air – въздушнозадвижвана, бързооборотна система

Контролирани високи обороти

Денталните турбини са известни с това, че са по-бързи при препарация, отколкото задвижваните с мотор обратни наконечници. Но те винаги са имали проблем с прецизността и контрола. Това изглежда ще се промени с новото поколение турбини. За първи път оборотите на борера могат да бъдат прецизно контролирани. Д-р Кристиан Мюлер от Залцбург обяснява какво означава това за работата в практиката в следващото интервю.

Д-р Кристиан Мюлер обработва кавитет. Обороти на борера: 160,000 rpm.
Advanced Air се използва всеки ден. Д-р Кристиан Мюлер обработва кавитет. Обороти на борера: 160,000 rpm.
Перфектна видимост и лекота на работа.
Перфектна видимост и лекота на работа.

Турбините се използват, за да задвижват борерите при консервативно и протетично лечение от много години. Каква е разликата с обратен наконечник, задвижван от мотор?

Д-р Мюлер: Турбините се задвижват от компресиран въздух, който завърта ротора вътре в тях. В зависимост от дизайна и работното налягане, те достигат 300,000–450,000 rpm (обороти в минута). Конвенционалните турбини обаче не могат да бъдат контролирани за прецизна работа. Изключително високите обороти на борера не са постоянни.

Как може да бъде решен този проблем?

Д-р Мюлер: Чрез комбинация от въздушно задвижване и електрическо управление като Primea Advanced Air. Това гарантира последователно отстраняване на зъбни структури.

Дори при увеличаване на натиска?

Д-р Мюлер: Дори, когато натискът върху борера е увеличен! Оборотите на борера с новата турбина могат да бъдат регулирани от 60,000 rpm до 320,000 rpm и остават постоянни през цялото лечение.

Използването на турбини не винаги е приветствано от университетите или се приема скептично. Какви са причините за това?

Д-р Мюлер: С пълни обороти върху зъба и неадекватно охлаждане, зъбът може да прегрее и в резултат топлината може да увреди нервите или пулпата. Поради това, фокусът в много университети е понастоящем върху употребата на обратни наконечници, задвижвани от електрически микромотори, които намаляват риска от прегряване с използването на по-ниски обороти. Новата Primea Advanced Air може да бъде началото на промяната в парадигмата. В крайна сметка, оборотите и отстраняването на зъбни структури могат да бъдат контролирани с новата ергономична и лека турбина.

Визията на турбините в денталните практики не е толкова скептична; конвенционалните турбини са и са били използвани специално заради високите обороти.

Д-р Мюлер: Не и в моята практика. Неспособността да се контролират оборотите на борера е твърде рисковано за мен. Преди година и половина използвахме само обратни наконечници и мотори. С новата Primea Advanced Air оборотите на борера могат да бъдат регулирани от дисплея. Можете да настроите оборотите на ротиращия инструмент от много ниски до максимални обороти. Ако изберете средна стойност на оборотите, тя остава постоянна дори, ако сте натиснали педала докрай.

В кои случаи все още е необходим обратен наконечник с микромотор?

Д-р Мюлер: На практика никога. Използвам Advanced Air основно за кавитети и корони, сепариране на корони и мостове и също за финиране – в крайна сметка за цялата бързооборотна гама от ежедневната ми работа. Електрическият микромотор е изборът за бавна препарация и едндодонтско приложение. Новата турбина е по-малка и по-удобна в ръка. Технологията на осветяване с 5x LED пръстен също е по-добра от тази на задвижваните с микромотор обратни наконечници. Вие получавате по-добра видимост на това, което правите.

Моля, кажете ни основните индикации за бързооборотната гама във Вашата практика.

Д-р Мюлер: Основните индикации включват:

  • препарация на кавитети и корони,
  • сепариране на корони и мостове,
  • отстраняване на керамични възстановявания, композитни и амалгамни пълнежи и
  • финиране.
Primea Advanced Air
Без свързано устройство, новата турбина в момента е интегрирана в избрани юнити за лечение.

Има ли все още проблем с директното интегриране на новата турбина в стола?

Д-р Мюлер: Ние работим с малко допълнително устройство, което сме закачили на нашия дентален юнит. Това работи перфектно.

Допълнително необходимият шлаух за компресиран въздух може да се свърже с външната страна на денталния юнит. Други дентални апарати предлагат пълно интегриране на Primea Advanced Air.

Вие преминахте от обратен наконечник, задвижван с микромотор към новата турбина. Колко голяма е кривата за научаване?

Д-р Мюлер: Тактилното усещане в зъба беше най-голяма промяна за мен. Усещането е различно с новата турбина, но разликата е трудна за обяснение. Първоначално имах усещането, че се отстранява по-малко субстанция, което изобщо не е така. След няколко дни обаче ще свикнете с това. След 15 години ежедневна работа с електрически микромотор, ние изцяло преминахме на Advanced Air.

Д-р Кристиан Мюлер
Д-р Кристиан Мюлер

Благодаря за отделеното време.


Д-р Кристиан Мюлер
изучавал дентална медицина в Инсбрук и управлява собствена практика в Залцбург от 2006 г. Неговите специалности включват естетична медицина и профилактика.

Постоянство при отстраняването на зъбни структури, дори при увеличаване на натиска и регулиране на оборотите на борера.