Универсален накрайник за въздушен скалер за ефективно лечение на фуркации

д-р Клаудия Спрингер и д-р Кристиян Грец

Доклад за работен накрайник 3AP

от д-р Клаудия Спрингер и д-р Кристиан Грец


Безопасното и ефективно отстраняване на зъбен камък и плака играе важна роля в дългосрочното запазване на зъбите при лечение на всякакви пародонтални заболявания.

Това трябва да се извършва не само по време на активно пародонтално лечение, но и след това като част от следоперативната грижа за пациента.

С цел да се приложи това лечение при сложни случаи с голяма загуба на устойчивост на зъба и с наличие на фуркации, W&H предлага новия работен накрайник 3AP (Фиг. 1) за въздушни скалери. Той е перфектният инструмент за атравматично, бързо и ефективно отстраняване на меки и твърди отлагания върху повърхността на корена.

Работен накрайник с диамантено покритие на върха 3AP
Фиг. 1: Работен накрайник с диамантено покритие на върха 3AP

Д-р Клаудия Спрингер и д-р Кристиан Грец работят заедно във Факултета по Пародонтология в Департамента за Консервативна дентална медицина и Пародонтология (директор Проф. Д-р К. Дьорфер) в кампус Киел на Университетския медицински център Шлесвиг-Холстайн и допринасят за създаването на новия работен накрайник с диамантено покритие на върха от W&H. Подобренията в механичното отстраняване на биофилм от кореновите повърхности са фокусът на много изследвания в Киел през последните десетилетия [1-18]. Последните открития от текущите изследвания също потвърждават необходимостта от проучвания в областта на взаимодействието и неблагоприятните последици от механичното лечение.

Като инициатори в разработването на новия накрайник с диамантено покритие на върха 3AP за въздушен скалер, двамата лекари по дентална медицина откриват необходимостта от подобрение на задържащите функции на търговски познатите накрайници с диамантено покритие, особено по време на лечение на фуркации и при работа в тесни интраосални джобове. Това трябва да бъде възможно едновременно за нехирургични (Фиг. 2) и хирургични (Фиг. 3) процедури.

Затворено отстраняване на фуркациите на зъби 26 и 36
Фиг. 2: Затворено отстраняване на фуркациите на зъби 26 и 36 в случай на голяма загуба на устойчивостта на зъба
(Снимки (Фиг. 2 -4): © Д-р Кристиан Грец)
Отворено отстраняване на фуркации от зъби 16 и 17
Fig. 3: Отворено отстраняване на фуркации от зъби 16 и 17в случай на голяма загуба на устойчивостта на зъба

Целта е да се създаде универсално приложим връх, за да се спести време при смяна на накрайниците. В допълнение, трябва да бъде по-лесно да се използват новите работни накрайници в тесни интраосални джобове дистално и от дистален подход към фуркацията на горна челюст, позволявайки по-ефективно приложение на инструментите. Това е постигнато чрез използване на крива на инструмента с по-голям диаметър (Фиг. 1), което е голямо предимство за затворено отстраняване от зъби с голяма загуба на устойчивост и наличие на фуркация (Фиг. 4).

Затворено отстраняване на фуркация на зъб 16
Фиг. 4: Затворено отстраняване на фуркация на зъб 16 с голяма загуба на устойчивост на зъба

След поредица от различни ин витро проучвания с новоразработените накрайници с тънък дизайн [15, 16, 19], авторите използват от няколко месеца накрайникът с диамантено покритие на върха 3AP, за да лекуват пациенти. Различните изследвания, проведени от работната група [11, 14, 16] показват, че системното полиране е умение, което изисква време, сръчност и мотивация, но със сигурност не е една от най-сложните интервенции, срещани в клиничната практика. Целта е да се отстранят микроорганизмите в биофилма от оголената повърхност на зъба, като същевременно се предпази твърдото дентално вещество или поне да се намалят до приемливо ниво за индивидуална защита на приемника [20, 21]. Това трябва да създаде почти гладка, биоприемлива повърхност на корена, която насърчава формирането на епителна или дори на съединителна тъкан [20, 21].

Ръчните инструменти са също толкова подходящи, както механичните скалери. Последните са първоначално разработени за подобряване на ефективността, в сравнение с употребата на ръчни инструменти. Това е направено чрез използването на кинетична енергия на осцилиращия работен накрайник за обработка на кореновата повърхност. Въпреки, че геометрията на осцилиращия работен накрайник е подобна в акустичните и ултразвукови скалери, все пак могат да се намерят разлики в многообразните ротиращи механизми. Въздушните скалери извършват почти кръгли/ елипсовидни осцилиращи трептения на работния връх, благодарение на типа на задвижване и осцилираща честота до 6,000 Hz [22]. В тази връзка, особеното предимство е очевидно, в сравнение с по-линейните осцилиращи накрайници на пиезоелектрическите апарати [23] или овалните/ яйцевидни осцилиращи накрайници на магнитнострикционните апарати [24]. В тесни интраосални джобове, при използване на инструменти за фуркация или в случаи на опъната гингива в дълбока гингивална бразда, ниската, но мощна честота и почти кръглите осцилиращи движения на накрайника на въздушния скалер подобряват ефективността като намаляват разрушаването на кореновата повърхност [16]. Различните видове осцилиращи трептения образуват работна площ с различни размери, които обаче могат да бъдат постигнати само с двата инструмента едновременно, ако се държат под правилен ъгъл (Фиг. 5).

работно поле
Фиг. 5: Илюстрация на различната позиция на накрайника, когато (a) въздушен скалер и (b) пиезо скалер се използват в правилен ъгъл в зоната на зъби 16 и 17. Работното поле се образува от различни осцилиращи трептения и е по-малко за пиезо скалери с линейни осцилиращи характеристики, отколкото за въздушни скалери. Лекарят по дентална медицина трябва да компенсира това като по-често адаптира позицията към повърхността на зъба, с цел да гарантира, че инструментите се използват ефективно и атравматично.

Както показват изследванията, за неопитните лекари по дентална медицина е по-лесно да използват инструменти в задната част на устната кухина [15, 16]. Скорошно проучване показа, че с подходящо системно обучение със съответния инструмент, работата с въздушен скалер Proxeo (W&H, Бюрмоос, Австрия) е по-ефективна, отколкото с ръчни инструменти и ултразвукови скалери и дори спестява време [16]. Това съответства на външните доказателства [25, 26]. Работата с механични скалери е по-ергономична за потребителя, в сравнение с ръчните инструменти, както и по отношение на работната позиция на тялото и взима под внимание натоварването в китките, лактите и раменните връзки (резултати от изследването, събрани от авторите, но все още не са публикувани).

На практика изглежда, че изборът на инструменти зависи по-малко от вече идентичното ниво на ефективност и повече от достъпността до оголената повърхност на корена, както и от личните предпочитания на лекаря по дентална медицина и структурата на практиката. Въпреки това, специфичните недостатъци, в следствие например на неизбежна аерозолна формация [15] и неприятното усещане за пациента, в резултат от охлаждащия разтвор и аспирацията, както и от високото ниво на шума [27], свързано с употребата на механични инструменти, не трябва да бъдат пренебрегвани. Това може да има директно негативно въздействие върху пациента и да изложи на риск дългосрочния успех на цялото пародонтално лечение, поради липса на сътрудничество от страна на пациента.
Въпреки това, широката гама от инструменти на разположение за пародонтално лечение предлага на лекаря по дентална медицина възможността да разменя специфичните инструменти или да комбинира заедно различните процедури.

Библиография

 1. Kahl M, Haase E, Kocher T and Ruhling A (2007) Клинични ефекти след субгингивално полиране с неагресивен ултразвуков апарат при първоначална терапия. J Clin Periodontol 34:318-24.
 2. Kocher T (1994) Wurzeloberflächenbearbeitung bei der Parodontalbehandlung. Methoden, Hilfsmittel sowie Ergebnisse. In: Ketterl W (ed) Deutscher Zahnärztekalender. Hanser, München
 3. Kocher T, Fanghanel J, Schwahn C and Ruhling A (2005) Нов ултразвуков апарат за поддържаща терапия: възприятие на болката и клинична ефективност. J Clin Periodontol 32:425-9.
 4. Kocher T, Gutsche C and Plagmann HC (1998) Обработка на фуркация с употреба на модифициран звуков скалер: изследване върху манекени, част I. J Clin Periodontol 25:388-93.
 5. Kocher T, König J, Hansen P and Rühling A (2001) Субгингивално полиране, сравнено с полиране със стоманени кюрети: клинично пилотно изследване. J Clin Periodontol 28:194-9.
 6. Kocher T, Langenbeck M, Ruhling A and Plagmann HC (2000) Субгингивално полиране със звуков модифициран скалер с накрайник с тефлоново покритие, в сравнение с конвенционални инструменти, приложени на екстрахирани зъби. (I) Остатъчни депозити. J Clin Periodontol 27:243-9.
 7. Kocher T and Plagmann HC (1999) Кореново отстраняване на молари с наличие на фуркации, използвайки звуков модифициран скалер с накрайник с диамантено покритие по време на отваряне на хирургично ламбо -- пилотно изследване. J Clin Periodontol 26:525-30.
 8. Kocher T, Ruhling A, Herweg M and Plagman HC (1996) Даказване на ефективността на различни звукови скалери, използвани за отстраняване на фуркации -- изследване за начинаещи. J Clin Periodontol 23:662-9.
 9. Kocher T, Ruhling A, Momsen H and Plagmann HC (1997) Ефективност на субгингивалното полиране с механични инструменти в ръцете на опитни потребители. Изследване върху манекени. J Clin Periodontol 24:498-504.
 10. Kocher T, Tersic-Orth B and Plagmann HC (1998) Обработка на фуркации със звуков модифициран скалер: изследване върху манекени (II). J Clin Periodontol 25:451-6.
 11. König J, Ruhling A, Schlemme H, Kocher T, Schwahn C and Plagmann HC (2002) Изучаване на отстраняване с кюрети и механични инструменти ин витро: ролята на оператора и самооценката.
  Eur J Dent Educ 6:169-75.
 12. Ruhling A, Bernhardt O and Kocher T (2005) Субгингивално отстраняване със звуков модифициран скалер с накрайник с тефлоново покритие, в сравнение с конвенционални инструменти и оценка на остранената субстанция на екстрахирани зъби.
  Quintessence Int 36:446-52.
 13. Rühling A, König J, Rolf H, Kocher T, Schwahn C and Plagmann HC (2003) Изучаване на отстраняване на корен с кюрети и механични инструменти. Част II: Клинични резултати след механична терапия без хирургия.
  J Clin Periodontol 30:611-5.
 14. Rühling A, Schlemme H, Konig J, Kocher T, Schwahn C and Plagmann HC (2002) Изучаване на отстраняване на корен с кюрети и механични инструменти. Част I: програма за обучение за повишаване на ефективността. J Clin Periodontol 29:622-9.
 15. Graetz C, Plaumann A, Bielfeldt J, Tillner A, Salzer S and Dorfer CE (2015) Ефективност срещу рискове за здравето: Ин витро оценка на механични скалери. J Indian Soc Periodontol 19:18-24.
 16. Graetz C, Schwendicke F, Plaumann A, Rauschenbach S, Springer C, Kahl M, Sälzer S and Dörfer CE (2015) Субгингивална обработка за отстраняване на симулирана плака ин витро: влияние на опита на оператора и вид на инструмента. Clin Oral Investig 19, 987-995.
 17. Graetz C, Plaumann A, Bielfeldt J, Sälzer S and Dörfer CE (2014) Bearbeitung von Wurzeloberflächen: Küretten und maschinelle Scaler im Fokus. ZMK 30:746-751.
 18. Graetz C, Bielfeldt J, Tillner A, Plaumann A and Dörfer C (2014) Замърсяване в денталните практики – как може да бъде предотвратено? Rev Med Chir Soc Med Nat, Iaşi 118:1122-1134.
 19. Plaumann A, Rauschenbach S, Bielfeldt J, Springer C, Kahl M, Fawzy El-Sayed K, Dörfer CE and Graetz C (2014) Ефективност от отстраняването на биофилм - Влияние и опит. IADR Program Book Abstr No 1313.
 20. Slots J (1979) Субгингивална микрофлора и пародонтални заболявания. J Clin Periodontol 6:351-82.
 21. Khosravi M, Bahrami ZS, Atabaki MS, Shokrgozar MA and Shokri F (2004) Сравнителна ефективност на ръчна и ултразвукова обработка на кореновата повърхност ин витро. J Clin Periodontol 31:160-5.
 22. Flemmig TF, Petersilka GJ, Mehl A, Rudiger S, Hickel R and Klaiber B (1997) Работни параметри на звуков скалер, влияещ върху остраняване на коренова субстанция ин витро. Clin Oral Investig 1:55-60.
 23. Flemmig TF, Petersilka GJ, Mehl A, Hickel R and Klaiber B (1998) Ефект от работните параметри при остраняване на коренова субстанция, използвайки ултразвуков пиезо скалер ин витро. J Clin Periodontol 25:158-63.
 24. Flemmig TF, Petersilka GJ, Mehl A, Hickel R and Klaiber B (1998) Работни параметри на магнитостриктивен ултразвуков скалер за отстраняване на коренова субстанция ин витро. J Periodontol 69:547-53.
 25. Walmsley AD, Lea SC, Landini G and Moses AJ (2008) Напредък в механичната обработка на джобове/ корени. J Clin Periodontol 35:22-8.
 26. Tunkel J, Heinecke A and Flemmig TF (2002) Системен преглед на ефективността на машинното и ръчното субгингивално отстраняване при лечение на хроничен пародонтит. J Clin Periodontol 29 Suppl 3:72-81;
  discussion 90-1.
 27. Muhney KA and Dechow PC (2010) Възприятие на пациента за болка по време на ултразвуково отстраняване: сравнение между пиезоелектрически и магнитостриктивен скалери. J Dent Hyg 84:185-9.

Автори:

Д-р Кристиан Грец и д-р Клаудия Спрингер
Департамент за Консервативна дентална медицина и Пародонтология
Университетски медицински център Шлесвиг-Холстайн, кампус Киел