Дентални наконечници
Какво трябва да знаете при покупка?

Какви високооборотни инструменти са на разположение в момента на пазара? Какви са най-новите тенденции във възстановяването и протетиката и какви бъдещи иновации могат да се очакват? Следващият материал ще ви даде информация, която ще ви помогне бързо и правилно да изберете подходящия за вас инструмент.


Автор: Инж. Майкъл Пойнтнер, Стратегически продуктов мениджър по Възстановяване & Протетика

Денталните наконечници, обратни наконечници и турбини, вече се възприемат като нещо повече от “стоки”. Въпреки това, информацията по-долу ясно показва, че тази гледна точка не е съвсем адекватна. Денталните наконечници са сред едни от най-важните инструменти за лекарите по дентална медицина и съществена част от всяка модерна дентална практика.


Въздушни системи срещу електрически системи

Съществуват две системи за задвижване на борери: въздушна и електрическа.

При въздушната система се прави разлика между турбина и въздушен микромотор. С турбината борерът се задвижва директно от ротор. Роторът има перка, която се задвижва от компресиран въздух. Турбините достигат обороти до 400,000 min-1. Оборотите при работа зависят от подаденото налягане и са приблизително наполовина от общите обороти - т. е. приблизително 150,000 до 250,000 min-1. Максималната мощност от 10-26 W също се постига в този диапазон от обороти.

Въздушният микромотор задвижва борерът индиректно чрез обратен или прав наконечник. Той достига максимални обороти до 25,000 min-1. Обратните наконечници са на разположение в различни съотношения. Въздушен микромотор с обратен наконечник с редуциращо съотношение 2:1 достига обороти приблизително 12,500 min-1.

Електрическият микромотор достига обороти до 40,000 min-1. Това отговаря на 200,000 min-1 обороти на борера за обратен наконечник 1:5. Максималната мощност е над 60 W и торгът е приблизително 3 Ncm. Това означава, че електрически задвижваните обратни наконечници не забавят или спират, когато борерът реже различни зъбни структури или материали за протетика. Той продължава да реже с постоянни обороти, независимо от натоварването. В сравнение с турбините, борерите са много по-стабилни с обратните наконечници. Борерите в обратен наконечник вибрират много по-малко отколкото при турбина. Подобреният стабилитет води до по-голяма прецизност, по-бърза работа и по-малко нагряване на зъбната субстанция по време на лечение.

Тенденцията към електрическите микромотори за първи път се забелязва в Европа. Една от важните причини за това е разходът за инсталиране на нови въздушни линии във вече построени сгради. Очевидно, електрическите микромотори са не само лесни за инсталиране, но също са по-ефективни при работа. Днес, няколко десетилетия по-късно, електрическите микромотори са широко разпространени в Европа и Азия. Иновативните решения в сферата на дизайна, материалите, торга и светлината също допринасят за популярността на електрическите микромотори в Северна Америка. С тях работата в денталната практика е по-бърза и по-лесна.

Текущата гама прави и обратни наконечници включва правилния инструмент за всяко приложение. Повечето производители предлагат продукти подходящи за широк спектър от приложения и продукти за високоспециализирани клинични приложения.


Турбини срещу обратни наконечници

Предимствата на турбината са нейните семпла и здрава структура, ниската цена и по-лекото тегло. Въпреки това, през годините, вредното въздействие върху слуха на потребителя, вследствие на високочестотните звуци, излъчвани от турбината, се превръща в съществен проблем. Електрическите микромотори, в контраст, са по-тихи и причиняват по-малко увреждане на слуха, отколкото турбината. Когато количеството зъбна субстанция, отстранена за единица време се вземе предвид, става ясно, че електрическите микромотори с водно охлаждане превъзхождат турбините при изпиляване.

С непрекъснатото усъвършенстване на микромоторите през последните години, производителите ясно показват, че ергономичността в теглото и размерите на денталните наконечници играе важна роля при взимане на решение за покупка. Намаляването на теглото и размера е много очевидно, всравнение с инструменти, произведени през последните 3-5 години. Не е необичайно да видите намаляване на теглото до 30% и на размерите с 15%. Това предимство се дължи на скъсяване на размера на ISO куплирането на микромоторите. Забележете, че "късите обратни наконечници" могат да бъдат използвани само на микромотори с намалено E-куплиране. Но дори с общата тенденция за намаляване на теглото, турбините все пак са по-малки и по-леки от обратните наконечници, задвижвани от електрически микромотори.


Оптимална светлина, но къде и каква?

Инструментите със светлина придобиват популярност през последните 20 години. Източникът на светлина е халогенна лампа, от която светлината преминава по светловод и осветява обработваната зона. Подобреното осветяване на обработваната зона чрез инструменти със светлина е желателно, дори необходимо, във всички области на приложение.

Вторият основен етап при качественото осветяване е постигнат през 2007 г. с въвеждането на LED диоди, които заместват халогенните лампи. По-дългият живот на LED диодите в микромоторите и турбините или куплунгите води до значително подобрение на светлината и качеството на лечение. Прецизността в цветовете и температурната идентификация също са постепенно оптимизирани.

Последната иновация е интегрирането на няколко LED диоди на главата на инструмента – първа в света в развитието на денталното осветяване! Осветяването на обработваната зона без сянка, с висока прецизност на цветовете и адекватна сила на осветяване осигурява напълно нов поглед в устната кухина.


Критерии за избор

TK-94 L
Турбина с мини глава
TE-97 LQ
Система на хигиенна глава

Технология на главата

Колкото по-малка е главата, толкова по-добри са достъпът и изгледът към обработваната зона. Купувачът трябва да има впредвид не само диаметърът и дължината на главата, но и работната дължина (глава + борер).

Най-малките турбини имат работна дължина около 17 мм (с дължина на борера 16 мм). Главите на тези миниатюрни турбини имат диаметър по-малко от 9 мм и дължина приблизително 10 мм.

Въпреки техния много малък размер, те предлагат голяма мощност. Продуктите трябва да бъдат създадени със специални разработки, за да позволят толкова малки размери на главата. Това означава, че микротурбините могат да бъдат използвани за минимално инвазивни приложения и за пациенти с малка уста (деца и по-възрастни пациенти). Някои производители дори са интегрирали две перки в турбината, за да отговорят на тези изисквания.

Роторът на турбината засмуква от въздуха в непосредствена близост, когато се забавя. Вследствие, има опасност от засмукване на заразен въздух към вътрешността на турбината. Съвременните турбини са снабдени с т. нар. хигиенна глава. Тази иновативна система предотвратява външен въздух да бъде засмукан в главата и обходните канали.

Диапазон от обороти

Оборотите (приблиз. 400,000 min-1) на турбините са индикатор за техните режещи възможности. Предимството на електрическите микромотори е, че оборотите и торгът могат да бъдат лесно контролирани. Оборотите на безчетковите електрически микромотори могат да бъдат контролирани в диапазон приблиз. от 100 до 40,000 min-1. Тези микромотори предлагат стабилен торг контрол в целия диапазон от обороти. Все повече лекари по дентална медицина използват електрически микромотори. Когато работният живот, хигиената, поддръжката и стерилизацията се вземат впредвид, безчетковите електрически микромотори са предпочитани пред четковите микромотори.


FG фрикционно захващане
FG (фрикционно захващане) пуш бутон, 1.6 мм

1.6 мм FG пуш бутон за високоскоростни инструменти

Съвременният стандарт налага използването на пуш бутон система. Тази система не изисква допълнителен инструмент за смяна на борерите. Смяната на борери трябва да се извършва с възможно най-малка сила. Въпреки това, от друга страна, тази сила не трябва да бъде твърде малка и да позволи случайно взаимодействие, например контакт с бузата на пациент. Задържащата сила трябва да бъде достатъчна, за да стегне плътно борера. Поглъщането или вдишването на борер може да застраши живота на пациента.

Високите обороти на инструментите генерират много високи центробежни сили, затова производителите осигуряват възможно най-добрите решения за лесна смяна на борерите, както и сигурното им стягане. Пуш бутон система с добра задържаща сила, с която бързо и лесно може да се оперира, е перфектна за сигурно задържане на борера.

Спрей система, охлаждане

Има две важни причини за охлаждане на обработваната зона с въздух и вода:

Охлаждането на зъба предотвратява пренагряване на пулпата. Изпиленият материал се отстранява, за да се избегне нарушаване на изгледа към обработваната зона.

Изследванията на Sharon C. Siegel, M.S., D.D.S., и J. Anthony von Fraunhofer, M.S.C., Ph.D., F.A.D.M., F.R.S.C., също потвърждават връзката между броя на спрей каналите и режещата функция. Инструментите с мултиспрей показват значително по-добра режеща функция, в сравнение с инструментите само с един спрей канал.Synea Vision 5x спрей
Инструмент с 5x (Пента) спрей

Изследванията на H. H. Martin и H. A. Gleinser, Freiburg, осигуряват информация за връзката между количеството на водния спрей, броят на отворите и повишаването на температурата на зъбната субстанция по време на лечение. Тествани са турбините и високооборотните обратни наконечници с единичен, двоен или мулти спрей. В обобщение, тези изследвания заключават, че: 3x спрей доставя 50 мл вода в минута, което води до най-ниско покачване на температурата. Температурата се увеличава значително при ниско ниво на водно охлаждане, например, 15 ml/min, дори с мулти спрей.

Иновацията през 2007 г. е инструментите с пет канала на спрея. Инструментите с мултиспрей канали предлагат по-добра ефективност, подобрена видимост, по-малко риск от увреждане, ако някой канал се запуши, и по-голяма сигурност за пациента. Мултиспреят осигурява достатъчно охлаждане с останалите канали дори, ако съседен зъб блокира някой от отворите.


Първата турбина с LED пръстен
Първата турбина с
LED пръстен

Осветяване

Повечето лекари по дентална медицина винаги искат по-добър изглед към обработваната зона. Денталната светлина, монтирана на юнита не е адекватна и няма необходимото осветяване в трудно достъпни зони в устата с различни дентални инструменти и ръце, блокиращи светлината. Най-доброто решение е да се използват инструменти с интегрирана светлина, която директно осветява обработваната зона. Инструментите с халогенна светлина, пренесена директно към главата на инструмента чрез светловод само на няколко милиметра разстояние от борера, са се превърнали в стандартно оборудване през последните години. Полето на осветяване е ограничено до непосредствена близост до борера.

Първите инструменти с LED светлина (LED = диоди излъчващи светлина) са произведени през 2007 г. С температурен коефициент 5,500 K и интензитет на светлината 25,000 lux, LED диодите осигуряват качествена дневна светлина директно в обработваната зона. Позицията на LED диода на главата на инструмента дава широк спектър на дифузно осветяване върху цялата обработвана зона.

През 2009 г. друга иновация са обратните наконечници с LED светлина, която не изисква захранване от денталния юнит. Захранването за LED идва от интегриран в инструмента генератор. Тази генераторна технология се използва успешно и при инструментите за орална хирургия от 2007 г.

Първата мулти-LED турбина с уникален 5x LED пръстен е представена на Международното Дентално Шоу в Кьолн през 2013 г. Петте LED диода на главата на турбината осигуряват 100% осветяване без сянка в обработваната зона. Тази иновация създаде изцяло нов стандарт в технологията на осветяване. За първи път, лекарят по дентална медицина може да освети работната зона от всички ъгли. Подобреният изглед позволява по-прецизна работа при възстановяване и протетика. Резултатът е по-малко стрес и подобрено качество за пациента и лекаря. Инструментите със светлина трябва да подлежат на стерилизация и термодезинфекция, за да се осъществи цялостната им интеграция в практиката и хигиенния процес.

Куплунг RQ-24
Стерилизуем бърз куплунг

Куплиране

Хигиенните изисквания специфицират, че турбините, обратните наконечници и микромоторите трябва да бъдат стерилизирани след всеки пациент.

Важно е да можете бързо и лесно да свържете и откачите инструментите към и от шлауха.

Сглобяването, което изисква време трябва да бъде избегнато. Куплунгите също трябва да бъдат стерилизуеми.

Поддръжка

Ефективната система за почистване и поддръжка е от съществено значение за функционалността на процеса на поддръжка. Различният дизайн на инструментите от различните производители изисква специфично почистване и поддръжка. Важно е да се изберат инструменти, които не изискват сложно почистване и поддръжка и могат лесно да се обслужват в практиката.

Производителите предлагат и апарати за почистване и поддръжка на техните инструментите. Тези апарати се препоръчват, защото редовното почистване и поддръжка значително удължава живота на инструментите.Предавки преди (ляво) и след (дясно) почистване
W&H Assistina 3x3
Апарат за почистване с инструменти

Вътрешното и външното почистване на инструменти е особено важно. За тези процеси, на разположение е широка гама от продукти на пазара.

За предпочитане е продукт, който може да бъде напълно интегриран в процеса по обработка на инструменти.

Например, Assistina 3x3, комбиниран апарат за вътрешно и външно почистване и смазване, може да бъде използван в комбинация със стерилизатор за цялостен процес на почистване и поддръжка.

Стерилизация

Всеки инструмент се стерилизира по няколко пъти на ден. Единствено висококачествените инструменти могат да бъдат обект на многократна стерилизация без да губят от тяхната функционалност и ефективност.

Процесът на стерилизация трябва да отговаря на спецификациите на производителя, с което да се гарантира възможно най-дълъг период на експлоатация на инструментите. Процесът на стерилизация не трябва да надвишава максимума на допустимата температура. Стерилизацията с вакуум-пара в основни линии се счита за надеждна и щадяща материала обработка.


W&H Стерилизатори

Препоръки

Важно е правите и обратни наконечници, турбините и микромоторите да бъдат правилно интегрирани в процесите по хигиена и поддръжка без никакви проблеми. Най-важният фактор в поддръжката е опцията за термодезинфекция и стерилизация на инструментите и апаратите. Матричен код с информация осигурява лесно идентифициране на инструментите по време на документация на хигиенния процес.

Термодезинфекция
Стерилизация на 135°
Матричен код с информация


Списък – Какво трябва да знаете при покупка на дентални наконечници:

 • Продукти с марка
  Купувайте основно продукти, произведени от утвърдени производители. Често ще виждате специални оферти от евтини производители. Продуктите на такива доставчици са предимно с ниско качество и обикновено не отговарят на изискванията и стандартите.
 • Следпродажбено обслужване
  Цялостното обслужване на медицинските изделия запазва тяхната стойност и удължава техния живот. Квалифицираните сервизни центрове също могат да предложат бърза помощ, в случай на проблем с продукта.
 • Гаранция
  Сравнете гаранционните срокове и разберете кои компоненти не се покриват от гаранцията. Износващите се части като лагерите често не се покриват от гаранцията.
 • Винаги сравнявайте размерите на главите с борерите
  Малките глави често водят до бързо взимане на решение за покупка на продукта, но когато борерът се сложи на място понякога те изглеждат доста различно.
 • LED светлина
  Светлината не е просто светлина: разберете какви стойности на светлината са постигнати и, ако е възможно, сравнете размера на осветяваното поле. Размерът на осветяваната зона е особено ограничен при светловода. Перфектното решение са LED диодите, интегрирани в инструмента.
 • Размер и тегло
  Ергономичността е важен фактор. Употребата на титан все още не е разрешила този проблем. Ще бъдете изненадани от ниското тегло на инструмента, което може да бъде постигнато с други материали.
 • Мощност и обороти
  Не се заблуждавайте от високите обороти и високите спецификации на мощността. Един тест за мощността при натоварване бързо ще покаже дали продуктът има достатъчно мощност или не.
 • Поддръжка – алфа и омега
  Надежден апарат от същия производител е гаранция, че инструментите ще бъдат перфектно поддържани. Всяка машина има нужда от смазване, за да функционира правилно – вие бихте ли направили компромис с колата си, например?
 • Стерилизация
  Внимателният избор на стерилизатор може да спести средства. Стерилизаторите с вакуум премахват остатъчната влага в инструментите и удължават работния живот.
Инж. Пойнтнер
Инж. Майкъл Пойнтнер
Стратегически продуктов мениджър
t +43 6274 6236 0
michael.pointner@wh.com


Литература:

Zahnärztliche Präparationstechnik, Karlheinz Kimmel

Kavitäten- und Kronenpräparationen mit rotierenden und oszillierenden Instrumenten, Karlheinz Kimmel

JADA, Vol. 133, February 2002: The effect of handpiece spray patterns on cutting efficiency, SHARON C. SIEGEL, M.S., D.D.S. und J. ANTHONY VON FRAUNHOFER, M.S.C., Ph.D., F.A.D.M., F.R.S.C.

Form- und funktionsgerechtes Präparieren, Betrachtungen zum Einsatz rotierender Dentalinstrumente, Marxkors Danger

Electric Handpieces, George Freedman, DDS; Dentistry Today Volume 26 No. 4, Apr. 2007