Преди всяко лечение има "една" обработка

Източник: ZWP 3 / 2013
Автор: Christin Bunn, Oemus Media AG


Ежедневната работа в денталната практика включва фактор от време за хигиенна обработка, който не трябва да бъде подценяван. Здравето на пациента, лекаря по дентална медицина и екипа е винаги топ приоритет. В резултат на свързаните с тях хигиенични изисквания от директивите, препоръките и регулациите, с удоволствие виждаме, че валидираната стерилизация и термална дезинфекция все повече се превръщат в стандарти за денталните практики.


Противоположно на това, подготовката на дентални наконечници за стерилизация е различен случай, тъй като това често се извършва ръчно. Новата Assistina на W&H подава ръка. Успешно наложен на пазара повече от 20 години, апаратът вече има три нови режима на работа и позволява още по-ефективно валидирано почистване и грижа за наконечниците.

Почистване на наконечници с Assistina 3x3

Малък апарат, голям ефект

Новата Assistina 3x3 почиства и обработва до три инструмента едновременно. Цикълът е разделен на три работни етапи, които се надграждат систематично.

Автоматизираното почистване и обработка започват веднага щом наконечниците са поставени и старт бутонът е натиснат. Първата стъпка е вътрешно почистване (1). На този етап, спрей каналите и предавките се почистват със специален почистващ разтвор. Това спомага за перфектното функциониране на наконечниците и увеличава живота на експлоатация.

Следва количество компресиран въздух, който да отстрани почистващия разтвор (2).

След това, почистващият разтвор се разпръсква равномерно върху външната част на всеки наконечник. След кратко време на излагане, отново се прилага компресиран въздух, последвано от прецизно смазване (3) на компонентите на предавките. Този цикъл отстранява всички органични наслоявания и осигурява подходяща подготовка за последваща стерилизация.

Целият процес от пръв поглед

При интелигентно управление на ресурсите, времето е пари - и това важи за денталните практики, също. С Assistina можете да почиствате и обработвате до три наконечника едновременно само за 6 минути. Това не само намалява времето необходимо на персонала - позволявайки по-добра грижа за пациентите - но намалява и консумацията на масло, повече от всичко. Алтернативата на автоматизираната обработка на наконечници е ръчната поддръжка с флакон със спрей. Основният недостатък на този метод е голямото количество масло, което остава в наконечника и по този начин излага на риск от замърсяване обработваната зона. Assistina, обратно на това, е лесна за работа, работи автоматично, сигурно и ефективно и значително намалява консумацията на масло. Това означава, че инвестираната сума скоро се възвръща. Спестяването на разходи за ремонт и обслужване е друго предимство на Assistina, като редовното почистване и обработка значително увеличава сервизния интервал на всеки наконечник. Апаратът е лесен за работа, което означава, че не е необходимо излишно време за обучение и инструктаж.

Заключение

Assistina е икономична, ефективна и интелигентна алтернатива на ръчното почистване и обработка на ротиращи дентални наконечници. Нейният модерен и елегантен дизайн означава, че може да бъде интегрирана навсякъде и етапите на работа са интуитивни и лесни за научаване.

Assistina 3x3 старт бутон
Употребата е лесна – програмата започва веднага щом бутонът е натиснат.
Assistina 3x3
С новата Assistina 3x3 можете да почиствате и обработвате до три наконечника едновременно с валидирани процеси.