Хирургични обратни наконечници на W&H:
Разширете ъгъла за хирургически достъп

В трудни ситуации при екстрахиране на мъдреци

Хирургичните инструменти са изправени пред анатомични ограничения при екстрахиране на мъдреци: бузата затруднява правите наконечници в случай на малки устни отвори. Кътниците отзад затрудняват достъпа на борера от обратния наконечник. Във всички случаи, новите хирургични обратни наконечници на W&H предлагат интелигентно решение – дори при обработка на широки апикални зъби.

Денталните наконечници WS-91 и WS-91 L G за първи път комбинират предимствата на хирургичен прав и обратен наконечник. advantages (Фиг. 1). Разширеният ъгъл между опашката и оста н борера позволява добър достъп до редицата от зъби букално и оклузално едновременно. (Фиг. 4). Разместените зъби удобно могат да бъдат разделени (Фиг. 6 и 7). Лекарят по дентална медицина разполага със значително по-добра видимост в обработваната зона, отколкото с предходните инструменти. Д-р Марио Кирсте от Франкфурт/ Одер споделя, “Ако леко завъртя обратния наконечник, мога да работя сравнително бързо и безопасно в ретромоларната зона. Инструментът има потенциал да застане в различни позиции, зададени от потребителите на прави и обратни наконечници.” (Фиг. 2-5)

Мощност и хигиенична безопасност

Новите обратни наконечници WS-91/WS-91 L G са изключително мощни. Тяхното предавателно съотношение 1:2.7 развива 135,000 обороти/ минута. Ключовият елемент е силната им мощност в комбинация с хирургичен мотор: обратните наконечници достигат ефективна мощност на повече от 2 Ncm на работната част на борера, което ги превръща в три пъти по-мощни от стандартните обратни наконечници, в комбинация с електрически микромотор.

Биологично необходимото и хигиенично безопасното охлаждане също е взето под внимание: външен троен спрей охлажда ротиращия инструмент със стерилен физиологичен разтвор. Както при всички дентални инструменти на W&H, повърхността на новите обратни наконечници е устойчива на надраскване и лесна за почистване. Те могат да бъдат лесно разглобени без инструменти.

Хирургични обратни наконечници с 45°глава:
Успешният баланс

Апикалната резекия е е друг показател за обратните наконечници WS-91/WS-91 L G. Елегантната геометрия също осигурява отлична видимост в случаите с максиларни молари и малки устни кухини. В WS-91 L G, мини LED+ също осветява работната зона с качествена дневна светлина. “Новите обратни наконечници са наистина много успешно балансирани. Това невероятно техническо постижение на W&H разширява ъгъла за достъп и възможностите за действие при рутинна хирургия.”

W&H WS-91 L G
Фиг. 1: WS-91 L G
Хирургичен обратен наконечник на W&H
Фиг. 2: При конвенционален обратен наконечник, ъгълът на тялото възпрепятства добрия достъп.
Хирургичен наконечник на W&H
Фиг. 3: С традиционен наконечник, добрият достъп до обработваната зона е възпрепятстван от бузата.
Обратен наконечник на W&H с 45° глава
Фиг. 4: Обратният наконечник на 45° позволява безпроблемен достъп с най-добра видимост в обработваната зона.
Прави и обратни наконечници на W&H
Фиг. 5: Позицията на правия и обратния наконечник с идеален достъп на борера.
W&H рентгенова снимка
Фиг. 6:
Пример с пациент: Разместеният 48-и зъб...
W&H Пример с пациент
Фиг. 7:
... е внимателно отстранен с новия обратен наконечник.