Assistina 3x3: повишена безопасност за модерната дентална практика

Перфектната хигиена е отличителен белег на една добре управлявана дентална практика. Не само пациентите изискват най-високите стандарти от лекаря по дентална медицина в днешно време, строгите инструкции в областа на хигиената изискват спазването на валидирани процеси за почистване и внедряването на най-съвременните технологии. Флориан Гийрл, лекар по дентална медицина от Бад Райхенхал, Германия, е обърнал силно внимание на оптимизираните процеси за обработка на инструменти от много години. Работейки с неговия екип, той подкрепи W&H в създаването на новия апарат за почистване и поддръжка Assistina 3x3. Днес Флориан Гийрл е един от най-ентусиазираните потребители. В това интервю той описва най-важните характеристики на продукта.

Г-н Гийрл, имате дългогодишен опит като независим лекар по дентална медицина. Какво развитие сте имал възможност да следвате в Германия в областа на хигиената и обработката на медицински изделия през последните 5 години?

Флориан Гийрл: Изискванията по отношение на хигиената в денталните практики значително са се увеличили през последните 10 години. Новите RKI наредби в Германия определят строги изисквания, които трябва да се спазват. Това, разбира се, изисква повече от времето на асистентите, които са отговорни за обработката на инструментите в практиката. В същото време, новите наредби налагат значителни инвестиции в индивидуалната дентална практика.

Като потребител на новата Assistina 3x3, вашата практика помогна на W&H по време на етапа на създаване на апарата с вашия експертен опит. Как намирате сътрудничеството с W&H?

Лекар по дентална медицина Флориан Гийрл

Флориан Гийрл: Ние участвахме като тест практика през целия период на създаване и консултирахме разработчиците на W&H. Беше вълнуващ процес да видим как цялостно и комплексно се създава един продукт. В същото време, за нас беше интересно да бъдем част от процеса на създаване. Нашите асистенти бяха основните участници, защото те са тези, които извършват хигиенната обработка. За нас беше важно, че апаратът отговаря на нашите изисквания и може да бъде оптимално интегриран в ежедневната ни работа.

Кои бяха най-важните функции на новия продукт на W&H за вас и защо?

Флориан Гийрл: В допълнение към познатия процес на обработка с Assistina 301 plus, за нас беше важно да имаме валидирана вътрешна процедура на обработка, тъй като това е изискване от внедряването на новите RKI наредби. За нас беше важно да можем да обработваме много инструменти с един работен цикъл и по този начин да намалим времето за обработка. Това не беше възможно преди. Друга функция на Assistina 3x3 е валидираният външен процес на почистване. В сравнение с конвенционалното ръчно почистване, тази функция отговаря на строгите изисквания за хигиена.

Флориан Гийрл, Assistina 3x3
Флориан Гийрл, Assistina 3x3До каква степен е полезна Assistina 3x3 за вашата практика?

Флориан Гийрл:
За асистентите, инсталирането на новата Assistina води до значително спестяване на време и улеснение на ежедневната им работа. Друг важен аспект е безопасността. Прилагането на валидиран метод за обработка на инструменти означава, че можем да предложим на нашите пациенти оптимално ниво на хигиена.

Assistina 3x3

Употребата на иновативни W&H продукти дава ли ви усещане за достатъчно оборудване, което да отговори на хигиенните изисквания?

Флориан Гийрл:
По мое мнение, Assistina 3x3 е важна връзка от нашата хигиенна верига. Естествено, в края на обработката нашите ротиращи инструменти трябва да бъдат стерилизирани, но Assistina е важна част от процеса за постигане на валидирана и качествена обработка на ротиращите инструменти.

Как бихте отговорили на вашите колеги, ако попитат за вашето мнение за новата Assistina 3x3?

Флориан Гийрл:
Винаги бих посъветвал колега да пробва този продукт. От нашия опит, целият екип се възползва от подобрения процес. Практиката повиши своята безопасност, работейки в съответствие с наредбите. Никой от нас не знае от какво заболяване страдат нашите пациенти, когато идват при нас, така, че е важно да се гарантира цялостна защита. Също така мисля, че е важно за колегите ротиращите инструменти да бъдат цялостно поддържани с новата Assistina и че това спестява възможно най-много разходи за поддръжка и ремонт.

Какви смятате, че ще бъдат бъдещите тенденции за обработка на медицински изделия в областта на денталната медицина?

Флориан Гийрл, Assistina 3x3

Благодаря Ви за интервюто!

Флориан Гийрл: Аз съм сигурен, че ще има още повече изисквания в бъдеще. Както споменах вече, хигиенните изисквания значително се увеличиха в последните години, но ние можем да очакваме дори повече наредби в бъдеще. По-малките практики все по-трудно ще се съобразяват с всички тези изисквания, защото това ще изисква не само инвестиции в нови технологии, но също така и квалифицирани служители. В бъдеще може да има фирми, които да са специализирани в обработката на инструменти и да извършват тази услуга за денталните практики. За сега, смятам, че е важно за всяка дентална практика да има правилното оборудване и персонал за поддръжка и обработка на инструменти.