Перфектно поддържани инструменти с Lisa 500

Оборудван с направени "по мярка" тип-В стерилизационни цикли и интегрирана автоматична система за проследяване, стерилизатор Lisa 500 на W&H отговаря на най-високите стандарти за хигиена в модерните дентални практики. В следващото интервю, Dr. Gianluigi Bittante, дентален специалист от Милано, говори за своя опит и за предимствата на Lisa 500:

“Откакто започнахме да използваме Lisa 500, успяхме значително да намалим времето за обработка на инструментите. Тип-В циклите намаляват времето на цикъла спрямо броя на инструментите, които трябва да бъдат стерилизирани. С Lisa 500 ние успяхме да намалим нашето средно време на цикъла с 15 минути на цикъл, което означава значително спестяване на време и средства за нашата практика. В сравнение със стария ни стерилизационен разтвор, новият апарат на W&H е изключително тих по време на работа, а резултатите след изсушаване на инструментите са отлични.

Стерилизатор Lisa има интегрирана автоматична система за проследяване с идентификация на потребителя и опция за освобождаване на зареждането. Тази система за проследяване ни дава сигурност, че стерилизационният процес е напълно документиран. Ако възникнат проблеми по време на стерилизационния процес, принтерът не принтира етикети. Друга опция, която използваме в нашата практика е идентификацията на потребителя, която дава възможност за идентифициране на потребителя, който е стартирал стерилизационния цикъл и на потребителя, който е освободил зареждането чрез потребителско име и парола. В момента, ние имаме 8 потребители на Lisa 500.

Друго предимство за нас е употребата на баркод скенер. С това устройство ние можем да разпределим по-добре нашето време. Вместо да вписваме кодовете от докладите от циклите във всяко досие на пациента, всичко се извършва от баркод четеца. Това не само спестява време, но и предпазва от допускане на човешка грешка.”

Dr. Gianluigi Bittante

Откакто в практиката на Dr. Gianluigi Bittante използват новата Lisa 500 на W&H времето на цикъла се е намалило значително.
Откакто в практиката на Dr. Gianluigi Bittante използват новата Lisa 500 на W&H времето на цикъла се е намалило значително.
Lisa 500 осигурява цялостна документация на стерилизационния процес.
Lisa 500 осигурява цялостна документация на стерилизационния процес.
С помощта на баркод скенер, ...
С помощта на баркод скенер, ...
...събирането на данни може да бъде много по-ефективно.
...събирането на данни може да бъде много по-ефективно.