Profin обратен наконечник

Profin обратен наконечник

Този наконечник, създаден от W&H, е предназначен за полиране и повърхностни реставрации в трудни
за достигане зони. Той прилича на дрил, но вместо с ротиращи движения, роторът се движи напред-назад. Комплектът включва набор от полиращи глави, наречени Dentatus пили и накрайници, които имат различни
степени на грапавост.

Profin

Плюсове

Възстановяванията под нивото на венеца и между зъбите винаги водят до излишък на смола. Изключително трудно е да се премахнат тези излишъци и свръхконтурирани обтурации. За разлика от амалгамата, която
може да се премахне преди да се е втвърдила, композитните възстановявания достигат окончателната си полимеризация преди времето за полиране. Този наконечник позволява правилно контуриране на обтурациите без да се нарани зъба.

Ние също така работим с керамика и може да бъде много трудно да се премахнат излишъците. Наконечникът обработва внимателно керамиката и това осигурява прецизна работа. Поставя се на електрически микромотор и моят хигиенист също може да го използва за полиране, почистване и оформяне.

Също така, наконечникът приляга удобно в ръката и е изключително приятно да се работи с него.

Минуси

Накрайниците са малки и лесно могат да бъдат загубени. Ако един от поредицата бъде загубен, след това
не може да бъде поръчан индивидуално. Трябва да бъде закупен целият комплект. Все пак това е незначителен
проблем.