Facelight Част 2 - сигурният метод за откриване на кариеси

С новата светлинна сонда Facelight на W&H, надеждното откриване на кариеси по време на лечение и минимално инвазивната работа стават реалност във вашата дентална практика. Освен, че помага на потребителите да оптимизират работния си процес, пациентите също се радват на атравматично и ефективно лечение. Лекарите по дентална медицина Олаф Клевер и Ан-Катрин Хинц използват светлинната сонда от няколко месеца. В потребителски доклад те описват техния опит и предимствата на Facelight (вижте публикация ZWP No. 7/8 2012). Други наблюдения за иновативния продукт на W&H са представени тук:

Конвенционалните методи за откриване на кариес (като визуална проверка, използването на проби, маркери за кариес) са добре познати. Съгласно ин витро изследване от Lennon, те са допълнени с метод за проверка с Facelight (2007 Май-Юни;32(3):226-41). С тази техника, осветяването на отворени кавитети с помощта на светлинна сонда, осигурява пряка видимост върху кариозния дентин. Това е възможно с иновативния FACE метод*.

Въпреки, че метаболитните продукти (порфирини), оставени от бактериите в кариозния дентин, не се виждат с просто око, под светлината от сондата те флуоресцират в характерна червена светлина, докато здравата част от зъба се отличава със зелена флуоресценция. Използвайки очилата с филтър на Facelight или специален филтър с щипка, който може да се носи върху нормални очила с диоптър, този контраст е значително подобрен.


Надеждно откриване на рецидивен кариес

Проблемът с конвенционалните методи за откриване на кариеси, използвайки визуална и тактилна проверка на кавитета, е, че тънки ивици бактериално заразен дентин остават невидими и съответно недиагностицирани. Според Lennon (Caries Res 2006;40:2-5), Facelight осигурява надежден метод за откриване на кариес. Изключение прави разпознаването на първоначален кариес (кариес прекурсор), тъй като действието на стрептококите в този първоначален етап не може да се открие по този начин. Кариес на дентина, от друга страна, може да бъде открит по всяко време.

Имайки впредвид, че 67 кавитета са обект на изследване в нашето първо проучване (вижте публикация ZWP No. 7/8 2012), във второто ни проучване проверихме общо 190 кавитета. Имахме възможност да идентифицираме следната отличителна характеристика: Въпреки, че всички 190 кавитета са проверени с дентална сонда и нямат кариеси, в последващ преглед със светлинна сонда Facelight открихме кариеси в 12 кавитета (6.3%).

Микрозоните, които са недостъпни с дентална сонда често се преглеждат повторно с тактилен метод. Често възникват проблеми при преглеждането на кавитети с оцветителни материали. Например, възникват фалшиви позитиви близо до пулпата, като същевременно е много трудно да се острани остатъчният оцветител.


Оптимален достъп до обработваната зона

Очевидно е, че Facelight е много добро помощно средство. В случаи на запълвания, практикуващият се стреми да запази колкото може повече емайл при срязване. Те се виждат трудно, така, че директното осветяване върху кариозния процес е от голяма полза.

Голямото предимство на светлинната сонда Facelight се крие в нейния тънък дизайн. Тя е лесна за работа, дори в трудни за обработване зони. Дори места далеч от видимостта на практикуващия, като 47 дистално-лингвална зона, могат да бъдат успешно достигнати в резултат от ясната флуоресценция на кариозната маса.

Facelight се препоръчва като възможно най-удобното средство, както за лечение на пациенти, така и за самия лекар по дентална медицина. Ненужното прекъсване на лечение трябва да се избягва. Нашият опит показва, че най-добрият начин за работа е практикуващият да носи щипка с филтър върху очилата си и асистент да оперира със светлинната сонда. В много случаи, крайната проверка е напълно адекватна.


Хубаво усещане

След многобройни приложения, ние открихме, че нашите пациенти се повлияват благоприятно от употребата на Facelight. Освен, че е внимателна и минимално инвазивна процедура, те се облагодетелстват и от дългосрочното запазване на виталността на техните зъби и могат да разчитат на добър край на лечението.

Обикновено, всички оцветени в бяло, деминерализирани зони в областта на препарацията са свободни от метаболитни продукти, но също се отстраняват от естетична гледна точка. Амалгамата или подобни обезцветявания, които са покрити с пломба след лечение, могат да бъдат оставени, тъй като в тях няма кариеси.

В случай на полупрозрачни пломби, тези обезцветявания могат да бъдат обработени с непрозрачно покритие или изграждащ материал. При такива ситуации, може да се избегне непреднамерено разкриване на пулпата и да се осигури дългосрочна защита, като лечение на кореновия канал и последващо поставяне на корона не са необходими.


Цялостно и постоянно премахване на кариес

В особено дълбоки оклузални фисури, с Facelight можем да забележим наличие на бактериални метаболитни продукти. Обикновено това може да бъде определено като обезцветяване и да се остави. Тези остатъчни кариеси преди това дори не са били осезаеми с дентална сонда, тъй като са били под формата на ивици или петна. Така в тези случаи повторната поява на кариес е неизбежна. Това може да бъде предотвратено за вбъдеще с новата Facelight технология на W&H. Модерният FACE метод позволява ясно разграничаване между здравия и заболелия дентин и впоследствие позволява целенасочено лечение на пациента.

Вследствие на лоша орална хигиена или определени навици, като висока консумация на сладки изделия, пациентите са предимно разтревожени от бързата поява на повторни кариеси. С използването на Facelight, пациентите могат да бъдат спокойни, че кариозните зони са изцяло премахнати и повторната им поява е избегната.
Освен това, излишното отстраняване на дентин остава в миналото, благодарение на селективната работа в обработваната зона.


Заключение

Въз основа на нашия опит с Facelight и на недвусмислените резултати от нашето изследване, всички наши служители ще работят с продукти на W&H за вбъдеще.
Тъй като нашето проучване разкри важна информация за технологията на Facelight, ние ще продължим да събираме наблюдения, с цел да потвърдим получените до тук резултати.
Очевидно е, че с Facelight, денталните практики разполагат с нов и иновативен метод за откриване на кариеси, който осигурява висока степен на сигурност, за разлика от конвенционалните методи.

* © Prof. Dr. Wolfgang Buchalla, Екскавиране на кариеси с помощта на флуоресценция (Fluorescense Aided Caries Excavation)

Фиг. 1: Първоначална снимка на зъбите без очевиден клиничен кариес.
Фиг. 1: Първоначална снимка на зъбите без очевиден клиничен кариес.
Фиг. 2: Осветяване с Facelight - в случая е използвана като радиоскопия за откриване на потъмнявания. Порфириновите структури не се активират при тази форма на осветяване.
Фиг. 2: Осветяване с Facelight - в случая е използвана като радиоскопия за откриване на потъмнявания. Порфириновите структури не се активират при тази форма на осветяване.
Фиг. 3: При първоначално отваряне, кариесите са клинично ясно видими.
Фиг. 3: При първоначално отваряне, кариесите са клинично ясно видими.
Фиг. Снимка като на Фиг. 3 - този път, използвайки Facelight.
Фиг. Снимка като на Фиг. 3 - този път, използвайки Facelight.
Фиг. 5: След допълнително екскавиране на клинично ясно видими кариеси, апроксималната фисура изглежда без кариеси.
Фиг. 5: След допълнително екскавиране на клинично ясно видими кариеси, апроксималната фисура изглежда без кариеси.
Фиг. 6: Снимка като на Фиг. 5 - този път, използвайки Facelight: Сега кариесите се разграничават ясно във фисурите.
Фиг. 6: Снимка като на Фиг. 5 - този път, използвайки Facelight: Сега кариесите се разграничават ясно във фисурите.
Фиг. 7: Кариесите са отстранени изцяло.
Фиг. 7: Кариесите са отстранени изцяло.
Фиг. 8: Снимка като на Фиг. 7 - този път, използвайки Facelight: Вече не съществуват кариеси.
Фиг. 8: Снимка като на Фиг. 7 - този път, използвайки Facelight: Вече не съществуват кариеси.
Фиг. 9: Завършено, дългосрочно възстановяване.
Фиг. 9: Завършено, дългосрочно възстановяване.
PAR Aixcellence - Дентални практики<br>Лекар по дентална медицина Ann-Katrin Hinz<br>Асистент по възстановяване
PAR Aixcellence - Дентални практики
Лекар по дентална медицина Ann-Katrin Hinz
Асистент по възстановяване
PAR Aixcellence - Дентални практики<br>Лекар по дентална медицина Olaf W. Klewer M.Sc.<br>Ръководител
PAR Aixcellence - Дентални практики
Лекар по дентална медицина Olaf W. Klewer M.Sc.
Ръководител