LED в денталната медицина - възможностите на една нова технология

Dr. Peter Tschoppe и Prof. Dr. Andrej M. Kielbassa за LED диодите в основни линии и в частност за Alegra. Департамент по възстановителна дентална медицина и пародонтология, Charité Център 3 за дентална, орална и лицево-челюстна медицина, Charité - Университетска болница в Берлин, Германия.


В днешно време, на разположение на лекаря по дентална медицина са иновативни инструменти за ефективно лечение, щадящо зъбния емайл.

Качеството на денталното лечение зависи основно от възможността да бъдат своевременно открити местата за лечение. Лечението в задната част на челюстта, в частност, изисква добро осветяване на обработваната зона. Ограничената видимост и недостатъчното осветяване се нареждат сред най-предизвикателните проблемни зони тук. В резултат, получавате внимателна и прецизна работа върху зъбния емайл.
Доброто осветяване по време на лечение означава по-малко прекъсвания, тъй като не са препоръчителни чести проверки посредством външен светлинен източник. Това дава възможност за лечение, което е едновременно прецизно и спестява време. Ефективното осветяване на обработваната зона е основна предпоставка за повишаване на качеството и пести време.


В предвид това, турбините и наконечниците със светлина са най-често срещаните средства за осветяване на работната зона. В миналото, денталните турбини и наконечници са използвали технология с фибро-оптични влакна (светловод).


На IDS 2007, W&H се представя като първия производител на инструменти с LED технология. Скоро след това е разработена иновативна генераторна технология: в инструмента е интегриран генератор, с цел да произвежда енергия за LED диодите.

Alegra обратни наконечници с LED+ и генератор
Alegra обратни наконечници с LED+ и генератор

Alegra обратен наконечник

Обратният наконечник Alegra произвежда качествена LED светлина посредством микромотор с минимална скорост 9,000 об/м и интегриран генератор. Тази нова независима генераторна технология произвежда необходимата за LED диодите енергия. Колкото по-висока е скоростта на микромотора, толкова по-ярка е произведената светлина.

Обратните наконечници с LED на W&H са съвместими с всеки микромотор с ISO куплиране. Тези инструменти са независими от използвания микромотор и не са необходими допълнителни инвестиции. Още повече, LED светлината има 10 пъти по-дълъг живот от този на халогенните крушки. Обратните наконечници с LED са стерилизуеми и подлежат на термо дезинфекция. Следователно, те отговарят на изискванията за употреба и стерилизация на RKI (Robert Koch Institute). Подготовката на инструментите е лесна и дава сигурност едновременно за лекаря по дентална медицина и за пациента.

Приложение

Инструментите произвеждат качествена дневна LED светлина с температурен коефициент 5,500 Келвина. Човешкото око е привикнало към дневна светлина и може да възприема най-добре контрасти в този температурен коефициент (Фиг. 1). Ето защо, той осигурява освободена от стрес работна обстановка. В допълнение към качествената светлина, яркостта и големината на осветената зона също предоставят комфортна работа (Фиг. 1). Интензитетът на светлината нараства със скоростта на мотора; дори при по-ниска скорост се постигат добър интензитет и осветеност. Това прецизно осветяване означава, че дори при ниска скорост, лечението може да се осъществи без никакви усложнения. Единственият недостатък на произведената от генератор светлина е, че тя не е налична, когато моторът е спрял. В резултат на това, проверката на обработваната зона е възможна само с външен светлинен източник.


Обратният наконечник стои добре в ръката, благодарение на ергономичния дизайн (Фиг. 1), който ви дава комфортна, безшумна и прецизна препарация, дори при висока скорост и дори, ако е на лице голямо съпротивление. Въпреки интегрирания генератор, нивото на шума е толкова ниско, колкото при съвременен обратен наконечник. Интегрираният LED е предимство, тъй като може да бъде използван с обикновени, конвенционални стерилизуеми микромотори. Обратният наконечник Alegra произвежда LED светлина, независима от наличния микромотор. Това дава възможност обратният наконечник да работи в различни зони на лечение. Благодарение на широката гама обратни наконечници с различно предавателно съотношение (от 4:1 до 1:4.5), всяко поле на приложение във възстановителната медицина и протетиката може да бъде достигнато.


Заключителни бележки

Новата LED генераторна технология осигурява независимо широко осветяване на обработваната зона с фантастична качествена светлина. Това позволява на лекаря по дентална медицина да работи дори в задната част на челюстта, която е трудно достъпна, и спомага за прецизното изпълнение на всяко лечение.


Контакт:

OA Dr. Peter Tschoppe
Департамент по възстановителна медицина и пародонтология
CharitéCentrum 3 für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Charité - Университетска болница в Берлин
Assmannshauser Str. 4-6
14197 Берлин
Германия