Специфични изисквания за прави и обратни хирургични наконечници за орална хирургия

Ефективността на денталното лечение силно зависи от това колко добре се разпознават оралните структури за лечение. Фините инструменти с оптични влакна и пуш бутон система са на разположение на лекаря по дентална медицина за консервативно/ протетично дентално лечение.
Потребителски доклад: Dr. Neugebauer, Dr. Karapetian, Dr. Lingohr, Dr. Scheer, Univ. Prof. Zöller (Кьолн)*

Клинична процедура

При имплантологично лечение, особено в задна челюст, точният преглед е задължителен. Това често е възпрепятствано от ограничената видимост и лошото осветяване. Употребата на прави и обратни хирургични наконечници със светлина е препоръчителна, особено при извършване на синус лифт. Прецизното осветяване на обработваната зона по време на внимателно вестибуларно отстраняване на кост позволява да предпазите Шнайдеровата мембрана и дава възможност за по-малко прекъсвания на оперативната дейност за необходими визуални проверки с външно осветяване. Резекцията на максиларния синус септа може да се извърши бързо.

Насочено осветяване на обработваната зона
ляво: Насочено осветяване на обработваната зона по време на обработка на латерално-максиларния синусов прозорец.
център: Добра видимост дори при употреба на външно изотонично охлаждане по време на обработката на костта.
дясно: Препарация без усложнение на мембраната на мукозата на максиларния синус.

Повечето имплантологични системи работят с борери със сечение във възходящ ред, с цел внимателна препарация на костта. Необходимо е борерът да се сменя при поставяне на няколко импланта. Допълнителното позициониране на инструментите, използвайки хексагонов водач, осигурява лесен достъп за визуална проверка на позиционирането на инструментите, които са сменени.

Препарация със система от борери
ляво: Хирургичен наконечник 20:1 с хексагонов водач за механично поставяне на импланти и LED светлина.
център: Осветяване на пилотния борер, използвайки шаблон въз основа на DVT информация (Galileos, Sicat, Bonn).
дясно: Последваща препарация, използвайки система от борери под определено осветяване на обработваната зона с вътрешно охлаждане на борери.

Благодарение на улеснената пуш бутон система на главата на обратния наконечник, рискът от скъсване на стерилната ръкавица, който може да се случи при заключващия лост, е намален. Точното позициониране на режещия трион или ротиращия инструмент гарантира, че лечението е проведено без усложнения и позволява потребителят да се концентрира върху клиничните резултати, отколкото върху възможните технически усложнения.

Поставяне на 3 импланта в горна челюст
ляво: Механично поставяне на XiVE® импланти, използвайки хексагонов водач на обратния наконечник.
дясно: Поставяне на 3 импланта в горна челюст при синус лифт едновременно.

След IDS 2007, в хирургията, която изисква стерилизация, може да се използва стерилизуем LED. Интегрираният LED със собствен генератор в инструмента е особено предимство за хирургичните инструменти, тъй като може да се използва с нормалните, традиционни стерилизуеми микромотори. Стерилизуемият LED осветява обработваната зона с качествена дневна светлина. Вграденият генератор произвежда ток, необходим за захранването на LED.

Употребата на корозионно-устойчиви материали, по-специално в агресивни зони при използване на физиологичен разтвор, предпазва от риск от износване на материала и от повреди по време на сравнително инвазивното лечение. Функционалността при използване на хирургични инструменти в наконечниците с хексагонов водач за препарация на кавитети и поставяне на импланти, не трябва да се променя. Това гарантира ефективна последователност при работа.

* Източник: Имплантологичен журнал на DGZI (Германска Асоциация за Дентална Имплантология).