Сравнение на торг и клинично приложение на различни хирургични мотори

Целта на това изследване е да се определи точността на приложения торг и да се прецени надеждността на различните юнити.

Университет на Кьолн, Германия