Иновацията изисква правилна комбинация

Силните проектни екипи се отличават с разностранни умения, перспективни виждания и таланти. Това е убеждението на Харалд Зигхарт, директор „Изследвания & Развитие“ в W&H. Когато сформира екипа си той избира сътрудници с различни образователни нива и компетенции в разнообразни тематични области. Това не само обединява отделните дисциплини, но и насърчава креативното мислене в мрежа, необходимо за намиране на решения, насочени към клиента. В следващото интервю Харалд Зигхарт споделя с какво се отличават неговите екипи по проекта.

Господин Зигхарт, на 1 Юли 2018 г. поехте ролята на директор на изследователската и развойна дейност в W&H. Какъв по-различен опит придобихте вече в сравнение с предишните Ви работодатели и какви са Вашите отправни точки за бъдещето в W&H?


Зигхарт: W&H се развива от компания, предлагаща продукти към компания, предлагаща решения. За да постигнем тази промяна, ние много разчитаме на интердисциплинарното сътрудничество между нашите екипи по проекта. Защото новите решения изискват нови пътища към тях чрез мислене в мрежа. Във връзка с това W&H ще продължи напред в областта на иновациите. Стараем се проектните ни екипи да включват хора от различни образователни нива и области. По този начин членовете на екипа могат да се учат един от друг и да надграждат индивидуалния си потенциал.

Харалд Зигхарт със своя ръководен екип
Харалд Зигхарт със своя ръководен екип – Харалд Гебетсройтер (вляво) и инж. Карлхайнц Едер (вдясно), и двамата мениджъри в отдел „Изследване & Развитие“ – в момент на ежедневна работа.

Служители с каква образователна експертиза са интересни за Вас?


Зигхарт: Като доставчик на решения в денталния бранш, ние акцентираме върху решенията за вграждане, свързаността и мехатрониката. Всеки ден от нас се изисква да интегрираме различни дисциплини като механика, електроника и софтуер в интелигентни продукти. За тази цел се нуждаем от служители със страст към мрежовото мислене, с поглед отвъд хоризонта и намиращи решения за клиента. Интердисциплинарната работа е основна предпоставка за успешно сътрудничество.

Предпочитате ли определени нива на образование?


Зигхарт: Не, за нас е важно многообразието. Квалифицираните специалисти с професионален опит са също толкова ценни, колкото и навлизащите в професията. За нас е обичайна практика заедно да работят както стажанти със средно техническо образование, така и специалисти с университетска степен. С нашите по-млади служители искаме да се подготвим за бъдещето и да ги подкрепим в тяхното професионално и личностно развитие. Но също така за нас е важно нашите опитни колеги да могат да предадат своите знания на следващото поколение.

Вашите сътрудници имат ли право на грешки?


Зигхарт: За мен здравословната култура на грешките е част от ежедневието. Когато се учим от тях, всяка грешка ни дава възможност да научим нещо ново, което можем да използваме, за да направим нашите продукти още по-иновативни. С въвеждането на по-гъвкав подход в рамките на продуктовата иновация, сега можем много бързо да коригираме отклоненията и да подобрим разбирането си за проблемите. За това е важно сътрудниците в проекта да общуват помежду си открито и честно и винаги заедно да търсят най-доброто решение.

Особено вълнуващо е да наблюдавам как всеки служител се развива на лично ниво с напредването на проекта. Съвсем целенасочено сме въвели гъвкави методи, които да насърчават нашите служители да имат независим подход към разработването на продукти. За това оценявам eкипа въз основа на екипното постижение, а не въз основа на приноса на всеки поотделно.

Маркус Фег и Харалд Зигхарт
Маркус Фег, Ръководител на отдел „Човешки ресурси“ и Харалд Зигхарт обсъждат квалификационните профили на бъдещето.

Използвате слогана "Страстни като стартъп – иновативни като W&H", какво означава това лично за Вас и за Вашите потенциални служители?


Зигхарт: Тъй като светът на труда се променя и по-младото поколение предпочита да използва много по-малко предписателен подход към задачите, ние трябва да предложим на хората пространство и свобода да измислят иновативни решения. Чрез новаторските подходи като гъвкавото развитие, ние създаваме добавена стойност в иновационния процес. Многобройните патенти на W&H, наградите като Австрийското държавно отличие за иновации 2018 г. или още по-просто - разнообразието на нашите продукти, правят успеха ни очевиден.

Благодарим Ви г-н Зигхарт за интересния разговор!

За Харалд Зигхарт:

След успешно завършване на Висшето техническо училище в Леондинг, Австрия със специалност ИТ и организация, Харалд Зигхард започва професионалната си кариера като разработва софтуер за автоматизация на дъскорезници. Изучаването на бизнес информатика го отвежда за три вълнуващи години в Изследователския институт в Хагенберг към Университета в Линц, Австрия. През 1998 г. Харалд Зигхарт има шанса да работи в софтуерен концерн във Франкфурт на Майн, Германия. В продължение на няколко години той е консултант по управление на данни в различни проекти. Страстта му към софтуерната архитектура и опитът му с базите данни го връщат в Залцбург, Австрия. Този период от кариерата му е особено обогатен от неговото междукултурно сътрудничество с колеги от Япония и САЩ. С постъпването си на работа при международен производител на комуникационни системи, Харалд Зигхард се връща обратно към разработването на вграден софтуер след години работа по чистата разработка на софтуер. През 2017 г. неговият интерес беше предизвикан от предизвикателство в W&H и той започва своето пътуване като член на ръководния екип на „Изследвания & Развитие”. През юли 2018 г. Харалд Зигхарт става директор на отдела.