20-годишен съюз с Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе (AZFK)

W&H и Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе

Как възниква иновацията? Наред с познатите фактори като индивидуални идеи, опит и изпитания, сътрудничеството е неразделна част от иновационния процес в W&H. По тази причина поддържаме контакт с дентални лекари, техници и организации за обучение и развитие по целия свят. През 2018 г. нашето партньорство с Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе (AZFK) отбелязва своята 20-годишнина.

В лицето на реномирания институт в Баден-Вюртемберг W&H има партньор, който обхваща широк спектър от денталната медицина: от научната част, образованието и продължаващото обучение до практическото приложение в поликлиниката и формирането на бизнес перспектива. AZFK има почти 100-годишен опит в денталната индустрия. Основана е през 1920 г. като Институт за дентално образование. След академизирането на денталното образование, през 1960 г. придобива съвременната си форма на организация и непрекъснато разширява образователната си програма.

Тясното сътрудничество възниква през есента на 1997 г. по инициатива на тогавашния мениджър продажби на W&H Германия Тео Фецнер и тогавашния директор на Академията проф. Михаел Хенерс. След няколко взаимни посещения, през февруари 1998 г. е подписан съвместен договор и от тогава насам се провеждат редовни срещи между представители на W&H и AZFK.

„Сътрудничеството включва редица отделни дейности“, споделя Удо Хьорман (Ръководител на продуктовия мениджмънт на W&H). Хьорман е лицето за контакт и координатор от самото начало. „Особено внимание се отделя на теми като медицински тенденции, идеи за развитие, възможности за подобрения и пазарен потенциал. W&H също така участва в курсовете, организирани от Академията. В допълнение, прототипите на W&H се тестват за тяхната практическа пригодност в Карлсруе.“

Тазгодишната среща се проведе на 3 август в централата на W&H в Бюрмос. Гости от Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе (AZFK) бяха проф. д-р Винфрид Валтер, Директор на AZFK и четирима водещи служители в направления Поликлиника, Профилактика и Техника. Те изнесоха доклади по темите: „Значението на инструментите, произвеждани от W&H за съвременната дентална медицина“, „Инструменти за профилактиката“, „Всичко в една технология“ и „Препарация – състояние на изкуството“. Професор Валтер разгледа и историята на сътрудничеството и отбеляза, че има „естественост“, която се основава на приемствеността на двете институции и на общата им цел да бъде подобрено денталното лечение.

Проф. д-р Винфрид Валтер, Директор на AZFK, изнася доклад на тема: „История на сътрудничеството и значение на инструментите, произвеждани от W&H за съвременната дентална медицина“.

За бъдещото успешно сътрудничество

20-годишният юбилей бе отпразнуван в късния следобед с празнична почерпка над покривите на Залцбург в ресторант М32. Като израз на внимание, инж. Питър Малата, управител на W&H, връчи специално проектиран "Символ на единство“. По този начин W&H пожела на Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе по-нататъшни успехи и много продуктивни години съвместно сътрудничество.

Инж. Питър Малата връчва символа за дългогодишно тясно сътрудничество с Академията за дентално продължаващо обучение Карлсруе (AZFK). На снимката от ляво надясно: Надя Пфистер (Ръководител ZMF в AZFK), Бернхард Глат (Технически ръководител в AZFK), д-р Марко Пейчл (Дентален лекар в AZFK), д-р Андреас Бартолс (Главен лекар в поликлиниката в AZFK), инж. Майкъл Пойнтнер (Ръководител на продуктовия мениджмънт на W&H), проф. д-р Винфрид Валтер, (Директор на AZFK), Даниела Малата (Вицепрезидент - Човешките ресурси в W&H), инж. Питър Малата (Изпълнителен директор на W&H), Кристиан Курц (Мениджър Ключови клиенти в W&H), инж. Йохан Ейбл (Вицепрезидент – Продуктови иновации в W&H), инж. Удо Хьорман (Ръководител на продуктовия мениджмънт на W&H).