Интервю: Osstell Beacon ползи и наблюдения

Въвеждане на ново ниво на измерване на стабилността на импланта

През последните няколко години се наблюдава промяна в пазара на денталните импланти. В момента има много дентални лекари с по-малко опит в имплантологията и предстои смяна на поколението, което е с различни очаквания. Клиницистите се сблъскват с все по-комплексни решения, тъй като се наблюдава увеличение на броя на пациентите с рискови фактори и изисквания за по-кратки срокове за лечение. Протоколите и техниките се предефинират, за да се възползват от предимствата на цифровото планиране на работните процеси. Поради това съществува необходимост от обективни инструменти за повишаване на ефективността за насочване и оптимизиране лечението с импланти, както при по-сложни, така и при по-лесно разрешими случаи. Това прави ISQ диагностиката още по-необходима като обективна ключова стойност за подобряване на резултатите и осигуряване на качество.

Osstell, компанията, разработила ISQ технологията, сега прави следващ скок в еволюцията на имплантологичната диагностика с представянето на Osstell Beacon, иновативен и интуитивен инструмент, предназначен да насочва лечението с импланти за по-предсказуеми резултати. Разговаряме с г-н Йонас Ехингер, изпълнителен директор на Osstell, г-н Стефан Хорн, отговарящ за развойната дейност на Osstell и д-р Маркус Дагнелид, изпълнителен директор на Dagnelidklinken, за да ни разкажат повече за подхода на Osstell и новия продукт Osstell Beacon.


Интервю с г-н Йонас Ехингер (изпълнителен директор на Osstell), г-н Стефан Хорн (отговарящ за развойната дейност на Osstell) и д-р Маркус Дагнелид (изпълнителен директор на Dagnelidklinken):

Бихте ли ни разказали повече относно този нов продукт? Какво стои зад развитието на Osstell Beacon?

Г-н Ехингер: За нас Osstell Beacon е естествена стъпка като част от подхода на Osstell. Това е начин да се погрижим за различен сегмент на пазара и различно използване на нашата технология. Osstell Beacon е проектиран да работи и с другите ни продукти и услуги като OsstellConnect и Osstell IDx.

Г-н Хорн: Нуждаем се от допълнение към по-обширната Osstell Idx, за да отговорим на нуждите на различните дентални клиники в световен мащаб, както в големите университетски клиники, така и в малките частни практики.

В индустрията днес много се говори за свързаност, Интернет и бази данни. Ние изпълняваме все повече и повече задачи с нашите смартфони и таблети, което поставя по-високи изисквания към продуктите да бъдат интуитивни и практични за работа. Ето защо нашата цел е да направим Beacon изключително интуитивен, практичен и лесен за употреба, за да насочва измерванията на ISQ.

С дискусията относно всеобхватната информация също идва и силният фокус не само върху събирането на данни, но също и върху възможността данните да се превърнат в нещо полезно и смислено. Ето защо непрекъснато се фокусираме в подобряване на връзката и OsstellConnect, тъй като ние вярваме, че това ще става все по-ценно за клиницистите.

Кои са основните ползи на Osstell Beacon за клиницистите?

Д-р Дагнелид: Когато работите в голяма клинична обстановка, както работя самият аз, и става въпрос за имплантология има много лекари с различни нива на опит, включително общопрактикуващи и референтни доктори. Смятам, че съществува празнина, която вече може да бъде запълнена от Osstell Beacon, който е толкова интуитивен и лесен за работа, че е подходящ дори за лекари, които работят с метода отскоро.

Събирането на данни, които ни ръководят и изграждат нашата гаранция за качество е също голямо преимущество. В моята клиника ще го използвам не само като самостоятелно устройство, но също и в комбинация с Osstell IDx.

Г-н Ехингер: Тази комбинация ще бъде голямо преимущество и за други големи клиники, където работят няколко клиницисти със собствени пациенти, но в рамките на една и съща клинична среда. Те могат да обединяват данните си в Osstell Connect и след това да съгласуват лечението с импланти чрез сравнителен анализ както с данните на Вашата клиника, така и с данни на други клиницисти. Можете да събирате този набор от данни в продължение на години и да проследите как се е развивала прогресията в леченията и т.н.

Г-н Хорн: За клиницистите, които са прохождащи в този метод и технология, цветното кодиране, което по същество е извлечение от всички научни данни, на които се основава скалата ISQ, ще осигури указание кога е най-подходящото време за натоварване на импланта.

Д-р Дагнелид: Разглеждането и сравняването на данните, особено за по-младите клиницисти, изгражда по-голяма увереност по отношение на вземането на правилното решение в подходящия момент при рискови пациенти, които всички ние имаме.

Какво предстои на Osstell?

Г-н Ехингер: Osstell вече е част от по-голяма група от дружества - W&H Group, което създава удивителни възможности, включително разработването на повече интегрирани продукти, например хирургични мотори, както и свързването на повече продукти с OsstellConnect. Разбира се, фокусът ще продължава да бъде върху разработването на лесни за използване продукти и услуги, които ще направят лечението с импланти по-безопасно и по-предсказуемо.