Колеги със страст

Вълнуващи като всяко начало - иновативни като W&H

Служителите, които са отдадени на работата си поемат инициативата и са отговорни. Самите те са ентусиазирани, което от своя страна вдъхновява и останалите. В W&H Dentalwerk Bürmoos знаем, че всеки, който е отдаден на това, което прави, ще го направи наистина добре. Това е важно за компанията. Всички кандидати трябва да намерят идеалната работна среда за тях.

Кръстосана кариера в W&H

По-лесно е да се каже нещо, отколкото да се направи, а също така се изисква опит и инстинкт, казва Маркус Фег - Мениджър човешки ресурси. Присъединяването на Кристоф Байер беше съзнателно усилие да укрепи екипа си по човешки ресурси. В това интервю Маркус Фег и Кристоф Байер ще ни разкажат какво по-специално търсят по време на интервютата за работа и ще ни дават представа за променящия се устрем в компанията.

Г-н Фег, според Вас по какъв начин Вашият план за наемане на талантливи млади хора и опитни професионалисти има решаващо предимство пред другите компании?

Маркус Фег: Бихме искали да улесним онези, които започват кариерата си, като предложим нова програма за начално ниво за талантливи млади хора. Това им дава възможност да работят в най-различни екипи през първите няколко месеца и да се запознаят с различните задачи.

Когато става въпрос за опитни професионалисти, ние обръщаме внимание на уменията на индивида, както и на заявлението, което е подадено специално за обявената позиция. Когато разговаряме по време на интервюто, ние се опитваме да разберем от какво се вълнуват и какви са интересите им. Работата в тясно сътрудничество с нашите мениджъри ни дава възможност да определим кой обхват от задачи ще бъде подходящ за всеки кандидат. Нашата цел е да свържем личната страст на служителите с работните задачи по възможно най-добрия начин. Съсредоточаваме усилията си в кариерното развитие и напредък на служителите. За нас кариерата не е само издигането в ръководна длъжност.

Кристоф Байер и Маркус Фег
Кристоф Байер и Маркус Фег работят над концепцията
„Ние наемаме“

Споменахте страстта в служителите. Защо този аспект е толкова важен?

Фег: Всеки, който е отдаден на това, което прави, ще го направи възможно най-добре. Понякога по време на интервюто откривате, че човекът би бил много по-подходящ за друга област и идеалното допълнение към друг екип на W&H заради страстта му към нещо. А това често води до дългосрочно сътрудничество. За нас е важно служителите да прехвърлят вдъхновението си и към колегите си в компанията. Както се казва: "Всеки, който обича работата си, никога няма да се наложи да работи отново."

След периода на установяване, как разбирате какво всъщност иска самият служител? Как го свързвате с интересите на компанията?

Фег: След периода на установяване очакваме всеки служител да има конкретни представи за професионалното си развитие. Фирмата се фокусира върху индивидуалната отговорност в нашата компания. Индивидуалната инициатива и отговорност един към друг, по мое мнение, са важни, ако искаме да насочим усилията си като екип от хора и също така са ключ към продължаващото професионално развитие на служителя. Тези неща подпомагат дългосрочното сътрудничество.

Вашият колега Кристоф Байер е класически пример за някой, който е успял да промени кариерата си в компанията - защо отворихте този път за него?

Фег: След придобиването на квалификация в технически колеж и дългогодишен професионален опит в W&H в областта на счетоводството г-н Байер се квалифицира като индустриален инженер. По време на следването си той се обърна към мен няколко пъти, за да обсъдим проекти, както и неговите лични интереси. В хода на това сътрудничество неговата страст към привличане на квалифициран персонал стана ясна. След като получи квалификацията си, ние му уредихме 6-месечен стаж в отдел „Човешки ресурси“, който завърши с постоянното му назначение на тази длъжност. Широкият опит на г-н Байер е от голяма полза за намирането на служители. Например, той може да комуникира и с техници, и с мениджъри на тяхното професионално ниво и знае точно за какво са интервютата.

Маркус Фег
Маркус Фег
Мениджър Човешки ресурси

Това е било правилното решение за Кристоф Байер. Има ли други примери за кариерни промени във Вашата компания?

Фег: Промяната в кариерното развитие е част от нашата практика от години, дори правим целенасочени усилия да я насърчим. Има безброй примери за хора в нашата фирма, които са променили пътя на кариерата си: от стажант до оперативен мениджър, от стажант до мениджър чуждестранни клиенти или до служител по здраве и безопасност на труда – имаме много примери. Задържането на служителите в дългосрочен план е нещо, което е близо до сърцата ни, поради което ние помагаме на хората да сменят екипа или отдела и така да подкрепим интересите на нашите служители. Мисля, че това означава, че сме добри работодатели.

Г-н Байер, какво Ви накара да се прехвърлите в отдел „Човешки ресурси“?

Кристоф Байер: Когато бях на непълен работен ден, успях да се съсредоточа върху въпроси, които ме интересуват и през цялото време ми беше много интересно и забавно. Заглавието на последния ми проект беше „Университетски/ колежански маркетинг в техническа компания, фокусиран в областта на научните изследвания и развитието”, което беше отлична възможност да обвържа професионалния си опит, т.е. да работя както с финансови, така и с технически аспекти. Моят работодател и аз винаги търсехме общи интереси и начини да добавим стойност за двете страни. Това, разбира се, означаваше, че бях много мотивиран и винаги отворен за нови неща. Също така много исках да дам нещо в замяна на компанията чрез последния ми проект.

Какви задължения има Вашата длъжност?

Байер: Отговарям за изложения по кариерно ориентиране и като ръководител на проекта съм отговорен за въвеждането на нов софтуер за човешки ресурси, който трябва да направи процеса по кандидатстване възможно най-лесен за кандидатите.

Кристоф Байер
Кристоф Байер, Привличане на квалифициран персонал

Другите ми основни отговорности са "Ние наемаме", текущата кампания на W&H и набирането на нови работни места. Тук се грижа за целия процес по набиране на служители, от създаването на обявата за работа до интервюто, през целия път до наемането на служителя.

В каква степен използвате предишния си опит при изпълнение на задачите по набиране на персонал в W&H?

Байер: Тъй като в миналото съм работил като инженер по развитие, ми е много интересно да интервюирам инженери и да говоря с тях на тяхното ниво. По мое мнение, също е важно да водите почтителен разговор. Ако имате широк професионален опит, Вие също имате необходимата интуиция, за да откриете талантите и интересите на кандидата. Скоро ще имате представа дали човекът е подходящ за работата или не.

Каква квалификация и опит търсите в един кандидат?

Байер: Нуждаем се от хора, които са ентусиазирани. Считам това за основно изискване за многото различни задачи, които изпълняваме в W&H. Независимо дали става дума за материални науки, електротехника, технология за автоматизацията или решения за свързване, ние сме изправени пред много вълнуващи предизвикателства. Нови задачи, които се нуждаят от управление на проекти, се появяват отново и отново през целия жизнен цикъл на продукта - от първоначалната идея за продукта до спирането от производство на серията. Този спектър показва, че ние разполагаме с талантливи млади хора и опитни професионалисти с различни интереси и предлагаме вълнуващи работни места с по-нататъшни възможности за развитие.

W&H търси
Елате и се срещнете с нас, за да обсъдим кариерата Ви в W&H.

За Кристоф Байер:

Кристоф Байер започва кариерата си в W&H, след като завършва HTBLuVA Salzburg със специалност машиностроене, като се присъединява към екипа за управление на клиенти през 2006 г. и поема отговорност за клиентите на W&H в Северна и Южна Америка и Австралия, както и за дъщерните дружества в Испания и Скандинавия. По-голямата част от неговите задачи, като управление на голямо разнообразие от запитвания на клиенти и договаряне на нови партньорства, изискват от него да използва английски език. Работи като интерфейс на проекти с участието на международни партньори. През 2009 г. Кристоф от Залцбург прие ново предизвикателство в екипа за развитие. В ролята си на ръководител на проекта и като член на екипа, той се запозна с безброй проекти за разработване на продукти от началото до края. Разработвайки микромотори от една страна, този служител на W&H участва и в пускането на кариес детектор на пазара.

През 2012 г. Кристоф Байер става член на екипа на ENT-SA (вибриращи устройства и устройства с батерии), чиято задача е да разработи пиезо скалери и технология за отстраняване на зъбен камък и плака. През 2015 г. квалифицираният инженер реши да учи почасово, за да стане индустриален инженер, което му дава възможност да участва в различни проекти, свързани с човешките ресурси. След като Кристоф откри интереса си в тази област, компанията му позволи да премине към Човешки ресурси през 2017 г., където сега се грижи за привличането на квалифициран персонал и за провеждането на изложения по кариерно ориентиране, както и активно допринася с огромния си професионален опит.