Минимално инвазивни техники в ендодонтията

В центъра на вниманието на клиничния конгрес в Загреб от 27 до 28 октомври 2017 г. бяха специфичните клинични ендодонтски случаи и цялостното продуктово представяне на Tigon+. Събитието бе организирано от Института по ендодонтска и възстановителна дентална медицина на Университета по дентална медицина в Загреб в сътрудничество с хърватското общество за минимална интервенционна дентална медицина (HDMID).

Проф. Ивана Милетич предостави изчерпателна информация за избрани клинични ендодонтски случаи.
Проф. Ивана Милетич предостави изчерпателна информация за избрани клинични ендодонтски случаи.

Следвайки мотото на конгреса "Синергия от наука и клинични случаи", денталните лекари от Хърватска имаха възможност да получат ценна професионална информация за напредналите техники в областта на ендодонтията. В първия ден на конгреса се проведоха различни лекции в хотел Дубровник. В допълнение, териториалния мениджър Дамян Горенц и продуктовият мениджър Бернхард Едер представиха предимствата и иновативните функционалности на пиезо скалер Tigon+, фокусирайки се върху ендодонтското приложение на щанда на W&H.

Ден 2 бе посветен на лекции и семинари, проведени в Загребския университет. Първият говорител беше д-р Густаво Де Деус, ендодонтски специалист от Бразилия. Той запозна участниците с информация в областта на реципрочната ендодонтия (VDW). Това бе последвано от презентация на проф. Ивана Милетич, катедра по ендодонтия и възстановителна дентална медицина в Загребския университет, на избрани клинични ендо случаи при използване на Tigon+. Денталните лекари се информираха за индикации като отстраняване на счупени инструменти за ендодонтия, ендодонтска иригация и много други. След представянето на случая, д-р Валентина Раджич проведе лекция за ендо-реципрочния си опит в нейната практика.

За да открият ползите от Tigon+, участниците бяха поканени да проверят функционалностите в различни уоркшопи. Докато първата част от практическата подготовка, ръководена от д-р Густаво Де Деус и известния хърватски ендодонтски специалист д-р Шутич Игор, беше посветена на реципрочни приложения (VDW), втората част беше подкрепена от проф. Ивана Милетич и Бернхард Едер, който обясни подробно използването на пиезо накрайници.

По време на двудневния конгрес участниците проявиха особен интерес към Tigon+ за ендо приложения. "Комбинацията от теория и практика направи събитието много практично и разнообразно. Освен това лекарите по дентална медицина имаха възможността да обсъждат ежедневните предизвикателства с реномирани експерти", обясни Дамян Горенц. "С нашето участие в конгреса целта е да представим най-новите ни W&H технологии и да подпомогнем обмена на опит сред хърватската дентална общност, което допринася за по-добра ежедневна работа.

W&H Tigon+ пиезо скалер
W&H Tigon+ пиезо скалер
Прилагане на знанията и информация за продукта
Прилагане на знанията и информация за продукта