Какво прави иновативния SmartPeg толкова „умен“?

SmartPeg е неразделна част от системата, която съставлява техниката за измерване на стабилността на импланта.

SmartPeg е специално проектиран за технологията на Osstell, наречена Резонансно-честотен анализ и е неразделна част от системата, която съставлява техниката за измерване на стабилността на имплантите. SmartPeg е изключително важен за получаването на надежни и точни ISQ стойности с Osstell инструмента и трябва да отговаря на конкретни технически изисквания. Накрая, без SmartPeg технологията и техниката, клиницистите не биха получили ценната информация, необходима за измерване на стабилността на импланта и вземане на ефективни решения за лечение.

Измерване с ISQ Osstell модул
Измерване с ISQ Osstell модул

Първото нещо, което прави SmartPeg “умен” е, че той е персонализиран така, че да съответства на всяка имплантна система и тип имплант. Това гарантира, че дизайнът на SmartPeg отговаря на дизайна на импланта, за да има валидни ISQ показания. Важно е да се използва правилният SmartPeg за измерване с импланта, така че да може да компенсира дължината и вида на импланта. Използването на грешен SmartPeg за тестване на импланта често води до невярно четене. Актуален SmartPeg списък ще откриете тук: Списък

Друго, което характеризира SmartPeg като „умен“ е, че е изработен от алуминий. Тъй като алуминият е по-мек от титана, а повечето импланти са изработени от титан, SmartPeg няма да повреди резбата на импланта. Целостта на импланта, разбира се, е най-важна за пациента. Ето защо SmartPeg е направен от материал, който няма да компрометира импланта, докато върши своята работа.

Не на последно място, SmartPeg е създаден и одобрен за еднократна употреба на пациент, за да се гарантира стерилна среда. Той е направен от алуминий с магнитен връх, поради което не може да бъде стерилизиран, защото повечето стерилизационни процеси ще го повредят.

SmartPeg
SmartPeg

Следователно, един SmartPeg трябва да се използва само при един пациент, в едно посещение. Ако се стерилизира повторно, съществува риск да не отчита точни показания, тъй като магнитният връх може да се повреди. В този случай, клиницистът не може да се довери на надеждна ISQ стойност за измерения имплант. Също така, ако SmartPeg се използва многократно, има известен риск мекият алуминий да започне да влошава качеството си и да оставя микроскопични парчета алуминий по импланта или на място. Ново проучване на Duddeck и Faber (COIR, 2015) заключва, че:

“Повторното използване на Osstell SmartPeg, многобройните процеси на монтиране и последващата стерилизация в автоклав имат значителен негативен ефект върху устройството и трябва да се избягват. Дори минимални икономии от икономическа гледна точка могат да доведат до по-неточни ISQ данни и сериозни протетични усложнения, дължащи се на отделените алуминиеви частици, които най-накрая биха могли да възпрепятстват осъществяването на точна настройка и стабилност на абатмънта.”

Ето защо, използвайте SmartPeg по начина, по който е проектиран и Ви уверяваме, че ще останете удовлетворени и Вашите пациенти ще ви бъдат благодарни.