Техниката, която стои зад Osstell

Резонансно-честотен анализ

Резонансно-честотният анализ (RFA) представлява измерване на честотата, с която устройството вибрира. Има няколко метода за откриване на резонансната честота, една от които е звуково да се определи вибрационната честота в звуковия диапазон. Чрез сравнение на резонансните честоти, стабилността на зъбния имплант може да бъде определена. На върха на импланта се завива сензор, който се въвежда до вибрации чрез магнитни импулси. Сензорът ще вибрира известно време и след това ще спре. Ако стабилността на импланта се увеличи, вибрационната честота на сензора ще се увеличи.

SmartPeg и резонанс
ISQ е съкратено от “Коефициент на стабилност на импланта”.

ISQ

ISQ е съкратено от “Коефициент на стабилност на импланта”. ISQ показанията се изобразяват чрез скала от 1 до 100 и скалата съответства на резонансната честота в близък до линеен начин. Причината за използването на ISQ вместо резонансната честота, изразена в Hz, е защото ISQ по-лесно се комуникира. Скалата е определена през 2003 г. и ISQ 1 съответства на приблизително 1 000 Hz и ISQ 100 съответства на приблизително 10 000 Hz.

Използвани са ранните научни изследвания, за да се определи как ISQ скалата трябва се отнесе до Hz и след това многобройни клинични проучвания са поставили ISQ скалата в клиничен контекст, свързан с лечението и протоколите за натоварване на импланта.

Микромобилност

Положението, в което имплантът се отклонява, когато е подложен на 1 N латерално натоварване на 10 mm над нивото на костта, е изразено тук като μm/N. Натоварването се прилага на определено разстояние от костното ниво.

Микромобилността се определя в голяма степен от костната плътност като цяло и степента на остеоинтегриране, подготовката на мястото на импланта и дизайна на импланта. Съотношението между микромобилността (μm/N) и ISQ е нелинейно и в следствие микромобилността намалява с приблизително 50 %, когато ISQ нараства от 60 до 70 ISQ.

Микродвижение

Положението, в което имплантът се отклонява, когато е подложен на определено латерално натоварване в μm.

Микродвижение = микромобилност (μm/N)*натоварване (N)

Зависи от степента на микроподвижност и приложеното натоварване, например дъвкателно налягане, а не от имплантите и протетичния дизайн. Съотношението между микродвижението (μm) и натоварването (N) е линейно и колкото натоварването е по-латерално, толкова микродвижението е по-голямо. Същото натоварване (N) ще даде различно микродвижение (μm) при различно качество на костта.

Добре известно е, че прекалено голямо микродвижение ще застраши процеса на остеоинтеграция. Научните данни за ISQ показват, че имплантите с високи стойности на ISQ ще издържат дори на високи стойности на дъвкателно налягане в устата и ще остеоинтегрират.

ISQ, микромобилност и микродвижение

Технологията Osstell представлява индиректно измерване на остеоинтеграцията като се измерва резонансната честота на свързания SmartPeg, който отразява микромобилността на импланта. Този начин на измерване има няколко предимства в сравнение с директните техники като „почукване“ (техники, базирани на перкусия) по импланта.

Влиянието на вибрацията върху импланта е незначително и много ниската енергия, прехвърлена към импланта е неинвазивна. Измерването е напълно обективно; без значение кой използва системата, резултатът винаги ще бъде същият. Измерването е точно, повторяемо и може да се използва за наблюдение на остеоинтеграцията без да се застрашава биологичният процес.

W&H Implantmed с ISQ модул
W&H Implantmed с ISQ модул
Osstell IDx
Osstell IDx
Osstell ISQ


Osstell ISQ

W&H България e официален дистрибутор на Osstell за България.