Дигитализацията изисква нови роли и капацитети

Нарастващата дигитализация променя нашия работен свят.

Сигурността в сложната и свързана в мрежа работна среда е едно от съвременните ключови изисквания. Новите форми на комуникация ни позволяват да работим, независимо от местоположението, по всяко време и когато ни харесва. Непрекъснато нарастващата дигитализация не само радикално променя работните процеси и структурите, в които работим съвместно, но и пренарежда изискванията за професионална квалификация.

В следващото интервю, експерти от W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH обсъждат предизвикателствата и възможностите на дигиталната трансформация и как те се приемат и експлоатират в компанията. Дискусията с инж. Йохан Ейбл, д-р Микаел Райтер и инж. Бернд Флайшман описва специфичните задачи, пред които са изправени отделите по разработване, продуктов мениджмънт и разпределение в компанията.


Инж. Ейбл, какви промени очаквате при проучването и разработването с дигитална трансформация?

Инж. Йохан Ейбл: Дигитализацията изисква съвсем различни квалификации за служителите. Ние ще зависим главно от готовността на служителите ни да участват активно в бъдещи обучения и ще осигурим подходящи инструкции и възможности за надграждане, за да ги подкрепим. Освен това, ние активно ще търсим кандидати с най-добрите квалификации за работа в мрежова система.

Смятам, че адаптирането на нашите процеси по разработване ще бъде важен фактор. Изправени сме пред предизвикателството за оптимално свързване на софтуерните процеси с нормативните изисквания и стриктно структурираните процеси, задължителни за медицинските технологии. Управлението на продуктовия цикъл ще стане по-сложно в бъдеще заради по-широка гама от продукти. Нашата способност за достъп и модифициране на дигиталните продукти на клиентите по всяко време също ще генерира разнообразие от различни модели през експлоатационния живот на продуктите. Ние ще имаме нужда от подходящите инструменти и системи, за да можем да управляваме това комплексно разнообразие.


Д-р Райтер, къде виждате предизвикателства в управлението на дигитални проекти?

Д-р Микаел Райтер: Ние ще трябва да интегрираме нашите клиенти в иновативния процес много повече отпреди. Това може да достигне до момент, в който нашите клиенти ще участват в действителност в разработването на някои от решенията. Ние разработваме с потребители за потребители и това гарантира оптимално изравняване с изискванията на пазара. Голямо предимство на дигиталните решения е, че те генерират обратна връзка от пазара на много ранен етап. Ние можем да използваме тази обратна информация за непрекъсната оптимизация на влиянието на нашите продукти на пазара. Смятам, че съществуват големи предизвикателства за "собственика на продукта" и продуктовите мениджъри на дигитални решения при справянето със сложността и гъвкавостта и при интензивното сътрудничество с други страни от различни области.

… и какви форми ще приеме работният процес в бъдеще с импламентирането на дигитални проекти?

Д-р Микаел Райтер: Пример за това е, че ние изграждаме изцяло нова работна среда, като нашата дигитална работилница. Тези модерни работни пространства са създадени да насърчават интердисциплинарното сътрудничество. Те са предназначени да поощряват обучението, експериментирането или разработването в екипите. В зависимост от изискванията, нашите служители са свободни да решават дали да работят на спокойствие в библиотеката, или предпочитат да използват работните маси и да участват в дискусии с колеги, или да използват стаите за работа с клиенти за разработване на нови иновации.

Г-н Фрайшман, промените в гамата с продукти също създават нови предизвикателства в областта на производството и монтажа. Какви промени в производствените практики се очакват в W&H в близкото бъдеще и какво ще означава това за изискванията към служителите?

Инж. Фрайшман: Разбира се, ние искаме да увеличим мрежата ни от съвременни производствени системи. Ние не само се интересуваме от синергии на технологично ниво, но и очакваме технологичен напредък в областта на ефективността и продуктовата иновация. Нашите служители вече са по-запознати с дигиталните системи, отколкото обикновено се очаква от квалифициран работник. Както при широката гама от видове дигитални продукти, нашата задача е да използваме нарастващи мрежови процеси за широк обхват от нови работни процеси.

В следващите няколко години ние ще увеличим нашия опит, особено в областта на CNC, IT и индустриалното инженерство. Ние очакваме нашите служители да могат да мислят в интердисциплинарни условия и да продължат да следват двупосочно бъдещо обучение. Обхватът от знания, необходими за в бъдеще, ще се увеличи.

Благодарим Ви за отделеното време!

Нови предизвикателства и възможности

Нови предизвикателства и възможности

Инж. Йохан Ейбл, д-р Майкъл Райтер и инж. Бернд Флайшман обсъждат новите задачи. Най-добрият начин за посрещане на предизвикателствата на дигитализацията е да се изискват нови квалификации на служителите за работа в мрежова бизнес среда.