Пиезо скалери – безопасност при работа с пациенти със сърдечни пейсмейкъри

W&H е първият производител, който потвърждава, че пиезо скалерите на W&H могат да се използват върху пациенти със сърдечни пейсмейкъри без никакви опасения. В миналото, лечението с електрически ултразвукови апарати може да взаимодейства със сърдечните пейсмейкъри и по този начин да подложи на риск пациента. С независимото експертно мнение за пиезо скалерите, W&H дава необходимата сигурност на потребителите по време на профилактично лечение на пациенти със сърдечни без никакви опасения.

Доклад от експертите: безопасност при профилактично лечение

Tigon+: Щадящ за чувствителни зъби и безопасен за работа с пациенти с кардиологични пейсмейкъри без никакви опасения.
Tigon+: Щадящ за чувствителни зъби и безопасен за работа с пациенти с кардиологични пейсмейкъри без никакви опасения.
Пиезо скалер: Атравматично и ефективно лечение, безопасен за работа с пациенти с кардиологични пейсмейкъри без никакви опасения.
Пиезо скалер: Атравматично и ефективно лечение, безопасен за работа с пациенти с кардиологични пейсмейкъри без никакви опасения.

Пиезо скалерите Tigon+, Tigon, Pyon 2 и решенията за вграждане на W&H са проверени от независим експерт, който да потвърди, че пациентите с кардиологични пейсмейкъри също могат да имат достъп до атравматично и ефективно профилактично лечение във всяка ситуация. Електромагнетичната съвместимост на апаратите на W&H с кардиологичните пейсмейкъри е тествана в процедура, която измерва електромагнетичните полета, генерирани от пиезо скалерите на W&H около наконечника и модула за управление.

Докладът на експерта ясно показва, че стойностите, измерени за апаратите на W&H са значително под максимални стойности допустими за кардиологичните пейсмейкъри. По този начин, можем да изключим, че пиезо скалерите на W&H могат да взаимодействат с кардиологичните пейсмейкъри. Благодарение на това експертно мнение, денталните хигиенисти могат да се концентрират изцяло върху пациента и безопасното, атравматично лечение.

Барбара Шварк,
Университет по приложни науки в Кьолн/Хайделберг, Германия

"В миналото, въпросът с “употребата на ултразвук при пациент с кардиологичен пейсмейкър” е редовна тема за дискусия в денталните практики, по време на изложения и обучения, често с напълно противоположни мнения. Спектърът варираше от най-лошите сценарии до пълно отхвърляне и оспорване на какъвто и да е възможен риск. Въпреки това, никога не е имало надеждни изследвания и следователно никаква абсолютна сигурност. Подобно на много от моите колеги, в миналото винаги следвах по-безопасния вариант и в случай на съмнение избирах по-продължителния и по-труден метод без употреба на ултразвукови инструменти. W&H прие присърце нашите опасения и желание за по-голяма безопасност и възложи независима експертна оценка.

Аз съм изключително впечатлена! Вече е ясно, че пиезо скалерите на W&H за безопасни за работа с пациенти с кардиологични пейсмейкъри без никакви опасения!"