Стерилизационният процес – значително оптимизиран

Процесът на стерилизация е оптимизиран и се интегрира перфектно в работния процес на практиката.
Д-р Пол Мату
Лекар по дентална медицина (Франция)


Безопасността на пациентите е приоритет номер 1 за нас и ние правим всичко по силите ни, за да се запази високият стандарт на хигиенната верига. Нашата практика е специализирана в областта на пародонтологията и имплантологията и разполага с 12-членен персонал: четири лекари по дентална медицина, пет сестри, дентален асистент и двама рецепционисти. Стерилизацията е съществена част от хигиенния протокол. Ние вече имаме четири W&H стерилизатора, към които се присъедини и новата Lisa. Този нов модел безспорно представлява крачка напред по отношение на стерилизационните процеси. Lisa използва дигитална технология, за да предложи лесна и интуитивна навигация чрез докосване на екрана, което води до по-голяма гъвкавост в целия работен процес. Бързият цикъл (клас В) също така позволява на персонала на практиката да работи бързо и ефективно.

Лесен и ефективен

Процесът на стерилизация е оптимизиран и се интегрира перфектно в работния процес на практиката. Това също допринася за освобождаване на повече време за денталните сестри, за да подпомогнат работата, извършвана по време на лечението. Още един голям напредък е цялостната документация на стерилизационните цикли. Системата за пълна проследимост е перфектно пригодена за нашите нужди и записва всички стерилизационни параметри. Това ни дава възможност да проследяваме кои цикли точно са били извършвани. В допълнение, ние също можем да запишем съответната ценна информация в досието на пациента. И не само това – дизайнът е обновен за оптимална хигиена и новата Lisa се вписва безпроблемно в нашата стерилизационна стая. Сестрите и асистентът също ценят лесната работа и ефективността на този стерилизатор „следващо поколение“.