Екстракция на ретинирани зъби

„Трябва да действате”. Или защо е важна подготовката при екстракция на ретинирани зъби.

Желанието да дадеш на пациента си най-доброто е водещ мотив, както при лекарите по денталана медицина, така и при фирмите, които предлагат най-съвременни технологии и апаратура. Водени от убеждението, че лекарите по дентална медицина и пациентите им заслужвата най-доброто, фирма „ВЕ и ХА България“ ЕООД организира клиничен теоретико-практически курс на тема „Екстракция на ретинирани зъби”. Лектор на събитието бе водещият специалист в областта на денталната хирургия и имплантология д-р Банимир Кирилов.

Събитието се проведе в три части. По време на първата част участниците имаха възможност на наблюдават операция на живо в клиниката на Д-р Кирилов, като беше демонстриран практическия опит на лектора в сложен клиничен случай. Втората лекционна част, се състоя в една от залите на хотел „Маринела”, където се събраха близо 40 участника. Наглед познатата тема за екстракцията на ретинирани зъби намери своето ново звучене в различния подход към тематиката на лектора. Различният подход към планирането и към самата техника на решаване на конкретни клинични случаи предизвикаха оживена дискусия сред участниците.

Д-р Бранимир Кирилов даде ценен съвет на участниците в курса относно хирургичното приложение на апарати Piezomed и Implantmed.

Важни съвети от хирургичния специалист

Основен акцент в практическата част и в поставянето на основните теоретични принципи от страна на лектора, беше необходимостта от сериозна подготовка на денталния специалист, както по посока на клиничния подход, така и като техническо обезпечаване. По време на практическата част на курса участниците имаха възможност да екстрахират зъби на свински глави и им бяха демострирани различните техники на шиене. Демонстрираните решения за работа с пиезо апаратът Piezomed представиха за пореден път всички предимства на иновативната ултразвукова технология. Използвайки високочестотните микровибрации екстракцията на зъби беше извършена с невероятна прецизност.

В допълнение, кавитационният ефект, който предоставя апарата осигурява минимално кървене в работното поле. Демонстрираната с Piezomed работа за пореден път показа, че използването на иновативната ултразвукова технология подпомага изключително процеса на работа при екстракция на ретинирани зъби. По време на практическите упражнения бяха демонстрирани и възможностите на най-новото поколение хирургичен апарат Implantmed. В изложението си д-р Бранимир Кирилов изтъкна една от водещите мисли на Стив Джобс, които му помагат да се справя със сериозните предизвикателства, пред които го изправя ежедневната му практика: „Трябва да действате. Трябва да сте готови да се провалите. Ако ви е страх от провала, няма да стигнете далеч.” Защото, когато човек е подготвен за професионалните предизвикателства, те се превръщат в успех.