Иновативни методи – тайният ключ към успеха

Вярна на традицията да бъде лидер в иновациите и да утвърждава нови протоколи и технологии в полза на лекарите по дентална медицина, фирма "ВЕ и ХА България" ЕООД представи пред близо 40 лекари по дентална медицина една от най-добрите биологични терапии в имплантологията, пародонтологията и оралната хирургия, а именно обогатен на тромбоцити фибрин или PRF. Лектор на събитието беше водещият специалист в областта на хематологията д-р Чавдар Ботев.

CHOUCROUN PRF е иновативна центрофуга, която в условията на обща дентална практика способства за извличане на кръвна субстанция с широко клинично приложение. Освен в денталната имплантология, плазмата, богата на растежни фактори намира широко приложение и в други области на медицината: ортопедия и травматология, спортна медицина, козметична хирургия и лицева регенерация, пластична хирургия, орална и лицево-челюстна хирургия, офталмология, дерматология, гинекология, неврохирургия. Плазма, богата на тромбоцити или фибринов матрикс, богат на тромбоцити и левкоцити се използват за локално освобождаване на тромбоцитни растежни фактори, които имат способност за контрол на жизнените функции, свързани с възстановяването на тъкани. В циркулация са огромно разнообразие на имена и абревиатури, следствие на различните концепции и патентовани протоколи за работа на различните фирми производители на медицинска апаратура.

През 2001 година Joseph Choukroun представя така наречения A-PRF - Choukroun’s method. Той се възприема като златен стандарт при използването на техники за добиване на кръвни концентрати.

За получаването на кръвен продукт с отличителни качества са ключови няколко фактори: времето от взимането на кръвта до поставянето на епруветките в центрофугата, специфичната ангулация на оста на поставянето на епруветките в жака на центрофугата, оборотите, както и времетраенето на центрофугирането. Всички тези съществени фактори са заложени в проектираната центрофуга, предлагана от "ВЕ и ХА България" ЕООД . Според J.Choukroun - PRF (Platelet Rich Fibrin) протоколът, патентован от него, води до получаването на автогенен тромбоцитен концентрат, който съдържа тромбоцити, левкоцити и растежни фактори в здрава фибринова матрица. Левкоцитите са важни при процеса на заздравяване - защитават срещу външни патогени, освобождават растежни фактори, които са важни в тъканната матурация и ремоделиране (TGF-β1, VEGF) и освобождават растежни фактори в отговор на тъканното оздравяване.

Протоколът за работа при добиване на PRF е следният:

  • Кръвта се изтегля в 10 мл. епруветки без антикоагулант,
  • Центрофугира се на 2700 rpm (оборота в минута) за 12 минути.


Спецификите на протокола може да научите от регулярните обучения, които "ВЕ и ХЕ България" ЕООД организира за лекари по дентална медицина, които искат да прилагат този клиничен метод.

Богатите възможности, които дава използването на CHOUCROUN PRF в ежедневната практика, ще разшири полето на действие в различни клинични ситуации и ще даде възможност за развитие на клиничните услуги в практиката ви.

Лектор д-р Чавдар Ботев
Д-р Чавдар Ботев представя пред близо 40 лекари по дентална медицина една от най-добрите биологични терапии, а именно Обогатен на тромбоцити фибрин или PRF
Операция на живо
Операция на живо
Участниците в курса наблюдават операцията на живо
Участниците в курса наблюдават операцията на живо
Практическа работа с CHOUCROUN PRF центрофуга
Практическа работа с CHOUCROUN PRF центрофуга

Снимки: "ВЕ и ХА България" ЕООД