Зони за хигиена - от дизайна до реалността

Кристиан Щемпф работи интензивно в сферата на Европейската дентална индустрия. Занимава се с въпросите по превенция от инфекции повече от 25 години, с фокус върху обработката на медицински изделия за многократна употреба, в частност стерилизация и организация на зоните за хигиена. Г-н Щемпф е събрал ценни и важни познания посредством непрекъснатата си дейност и контакти със здравни специалисти и експерти в областта на превенцията от инфекции от цял свят. Той споделя този опит, предлагайки на търговците независими лекции по всички аспекти от темите стерилизация и превенция от инфекции пред специализирана публика, както и цялостни курсове за дентални асистенти по цял свят.


Съветник по хигиена на W&H: консултации, лекции и курсове

Освен предложения за лекции и курсове за бизнес партньорите на W&H и здравните специалисти, Кристиан Щемпф предлага своята подкрепа като проектира зони за хигиена. Обикновено, той получава скица на нови или вече съществуващи сгради и предлага рационален дизайн на обекта, взимайки предвид всички ограничения като размери, местоположение, врати, вентилация и най-вече вида на апаратите, които клиентът в момента използва или е запланувал да придобие.

Кристиан Щемпф
Кристиан Щемпф
(Съветник по хигиена на W&H)

Доклад: The Dome MedDental Clinic в Дубай

Зони за хигиена. Добри размери и функционалност

Видимо трансформиране на зоните за хигиена

През февруари 2015 г., Кристиан Щемпф беше в контакт с д-р Мария Алексашина и нейният съпруг Филипе Агияр на AEEDC в Дубай. В няколко детайлни консултации, г-н Щемпф подчерта важността на превенцията от инфекции и хигиената за пациентите и персонала и обясни основните принципи на обработката на дентални инструменти. В неговото предложение за дизайн той взе предвид не само всички “Фундаментални принципи в проектирането на зоните за хигиена”, но и също подчерта предимствата на видимите зони за обработка, което позволява пациентите да видят и разберат, че тяхното здраве и безопасност са важни в клиниката.

Предложение за дизайн и финален дизайн на зоната за хигиена

Фундаментални принципи

  1. Инструментите трябва да се придвижват в една посока от мръсната към чистата зона. Въздушният поток трябва да бъде ориентиран така, че въздухът от мръсната зона да не навлиза в чистата зона.
  2. Формата следва функционалността: конфигурацията на всяка част на стаята следва стъпките за обработка, включително буферните пространства за почистване, опаковане и стерилизация.
  3. Готови за употреба: след поставяне на етикети, обработените инструменти се съхраняват в контейнери с двойно стъкло.

Чистота и безопасност

След интензивната фаза по изграждане, практиката на д-р Алексашина беше отворена през октомври 2015 г. Дизайнът на зоната за хигиена, предложен от Кристиан Щемпф беше изпълнен 1:1. Оптималният и отворен дизайн, както и перфектната подредба на оборудването за обработка не само дава възможност на екипа в практиката да работи ефективно, но и демонстрира на пациентите, че въпросът с хигиената е взет много сериозно. Професионалният дизайн на зоната за хигиена също убеди DHA (Dubai Health Authority). По време на одита, практиката показа, че може да покрие всички правни изисквания и инспекторът подчерта, че никога не е виждал нещо подобно. Благодарение на тази плавна процедура на цялата инспекция, темата за хигиената е много важна за денталната практика и дава на пациентите чувство за чистота и безопасност.

Сапун, хидро-алкохолен разтвор, диспенсър за маски и ръкавици.
Насочен въздушен поток от чистата към мръсната зона.
Автоматична врата без докосване.