Уъркшоп на W&H: пиезо скалер и гама от накрайници

Уъркшоп с W&H: накрайници за пиезо скалер
Обмяна на опит със служителите на W&H

Разработване на продукти в тясно сътрудничество с крайните потребители

Систематичното разработване на пиезо скалерите и гамата от накрайници на W&H, в тясно сътрудничество с крайните потребители, сформираха фокуса на практическия уъркшоп на W&H, който се състоя на 18 и 19 март 2016 г. По покана на W&H, четирима дентални хигиенисти се присъединиха към проф. Ралф Рьощлер, Научен директор на praxisDienste Institute за обучение в университета за приложни науки praxisHochschule в Кьолн, по време на уоркшопа, който се проведе в централата на компанията в Бюрмоос. По време на уъркшопа, участниците имаха възможност да изиграят важна роля в разработването на гамата от накрайници за пиезо скалер. Заедно със служителите на W&H от отделите за продуктово управление и развитие, участниците работиха по определянето на оптималните накрайници за пиезо скалер за профилактика, пародонтология и почистване на импланти.

Уъркшоп на W&H заедно с крайните потребители
Уъркшоп на W&H заедно с крайните потребители
Тестване на накрайници за пиезо скалер на W&H
Тестване на накрайници за пиезо скалер на W&H

Този процес дава възможност на експертите да включат техния собствен опит и предпочитания в етапа по разработване на продукта и да оформят и създадат накрайниците за пиезо скалер в съответствие с техните изисквания. След това, прототипите на накрайниците, създадени по време на уъркшопа бяха тествани на фантомни глави и оценени. По този начин, гамата от накрайници за пиезо скалер е разработена в допълнително сътрудничество с крайните потребители и перфектно пригодена за съответните сфери на приложение. Този вид тясно сътрудничество с тях доведе до създаването на иновативни и ефективни решения за денталната индустрия.