Assistina 3x3

Като първи европейски производител на механично задвижвани прави и обратни наконечници, W&H започна да определя тенденциите още в първите няколко години от 125-годишната си история. Универсален наконечник с регулиращ ъгъл на главата, предлагащ гъвкавост и оптимален достъп до обработваната зона за първи път маркира началото на поредица от успехи в продуктовото развитие. Това е последвано от множество патентовани системи, резултатът от интензивно проучване и процес на развитие.

С развитието на апарата за почистване и смазване Assistina, W&H се превръща в първия производител, който предлага иновативни решения за механична обработка на инструменти през 1992 г. Апаратът придоби широка популярност с това, че е лесен за работа, ефективен и рентабилен. Докато другите производители предлагат само поддръжка, използвайки пистолет за грес или спрей за смазване, новият продукт на W&H първи позволява изцяло автоматично смазване и цялостно почистване на каналите на спрея.

Assistina (1992)
Assistina
механична обработка на инструмент през 1992 г.
Перфектно почистване вътре и вън
Новото поколение продукт Assistina 3x3:
изцяло автоматична, кратко време на цикъла и валидиран процес

Най-новите концепции за хигиена

Последователното използване на съвременни технологии и близкото сътрудничество с крайните потребители позволява на W&H да постави още един акцент в областта на обработката на инструменти през 2013 г.: Новото поколение Assistina 3x3 постави началото на първия апарат на пазара, който предлага автоматично вътрешно и външно почистване, както и смазаване на турбините и наконечниците. Между един и три инструмента могат да бъдат обслужени в един цикъл. Краткият процес на почистване трае около 6 минути и осигурява отлични резултати на почистване. С последващата стерилизация с бърз цикъл в автоклав Lisa, инструментите са на разположение отново след общо 20 минути. Почистени, обслужени и стерилизирани. Това позволява на денталните практики да се възползват от значително по-кратки и валидирани процеси за почистване и им осигурява оптимална подкрепа във внедряването на най-новите концепции за хигиена.

Хигиената в денталните практики все повече застава в центъра на общественото внимание и заема все по-голяма част от ежедневната дентална медицина. Целта на денталния производител е по този начин да предложи решения за ефективна и надеждна обработка на инструменти, с цел оптимално да подкрепи лекарите по дентална медицина и да им помогне да спазят законовите изисквания. Благодарение на интензивните проучвания и процесите по разработване на продукта, W&H има възможност да предостави иновативни решения в областта на обработката на инструменти отново и отново и да изиграе съществена роля в проектирането на технологичния прогрес в модерните дентални практики.

Технологичният прогрес от 1890 г. до днес


W&H се фокусира върху нуждите и изискванията на клиентите от 125 години. Днес, множество иновации са синоним на W&H и все още характеризират технологичния напредък на модерната дентална медицина.